Đồ Án Nghiên Cứu Sắc Tố Chlorophyll, Trích Ly Chlorophyll Từ Lá Bàng

8. Khả năng ứng dụng và các nguồn nguyên liệu trong sản xuất Anthocyanin hiện nay. 34

9. Vai trò của các hợp chất Anthocyanin 37

9.1. Đối với thực vật 40

9.2. Đối với sức khỏe con người 12

9.2.1. Hoạt tính chống oxy hóa 13

9.2.2. Hoạt tính chống ung thư 14

9.2.3. Hoạt tính chống các bệnh tim mạch 15

Kết luận 16

II. Các nguyên liệu có chứa Anthocyanin 17

1. Bắp cải tím 19

1.1. Tổng quan 20

1.2. Thành phần hóa học 22

Giới thiệu về phương pháp trích ly 25

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly 28

1.3. Quy trình công nghệ chiết tách Anthocyanin từ bắp cải tím 30

Tiến hành thí nghiệm 14

Phương pháp thí nghiệm 15

Mục đích thí nghiệm 16

Chuẩn bị thí nghiệm 17

Bố trí thí nghiệm 19

Phương pháp nghiên cứu 20

Kết quả nghiên cứu 22

1.4. Kết luận 25

2. Gạo nếp than 19

2.1. Tổng quan 20

2.2. Thành phần hóa học 22

2.3. Quá trình và tinh chế Anthocyanin từ gạo nếp than 30

2.4. Nhận xét và kết luận 15

3. Dâu tây 19

3.1. Tổng quan 20

3.2. Thành phần hóa học 22

3.3. Phương pháp nghiên cứu 30

3.3.1. Nguyên liệu 14

3.3.2. Phương pháp 15

3.3.3. Tiến hành thí nghiệm 16

3.3.4. Kết quả nghiên cứu về các đặc tính của Anthocyanin 17

Nhận xét 16

3.4. Kết luận 17

III. Các chất Anthocyanin thương mại 17

IV. Phương pháp nghiên cứu, bảo vệ màu đỏ của Anthocyanin 19

1.Phương pháp nghiên cứu. 20

Sơ đồ nghiên cứu 22

2. Bảo vệ màu đỏ của Anthocyanin 22

Mục Lục_Bảng:

Bảng 1.Các Anthocyanin trong một số nguồn thực vật 17

Bảng 2. Thành phần hóa học của bắp cải 19

Bảng 3. Ảnh hưởng của dung môi đến hàm lượng và độ màu của Anthocyanin. 20

Bảng 4. Tỷ lệ dung môi và hàm lượng Anthocyanin 17

Bảng 5. Thành phần hóa học của gạo nếp than 19

Bảng 6.

Đang xem: đồ án nghiên cứu sắc tố chlorophyll

Xem thêm: bài 4 trang 16 vở bài tập toán lớp 5 tập 2

Thành phần dinh dưỡng của quả dâu tây. 20

Bảng 7. Kết quả hàm lượng Anthocyanin theo độ chín của quả dâu 17

Bảng 8. Phần trăm màu còn lại theo thời gian ở 95oC tại các PH khác nhau của

Anthocyanin thô chiết trong dung môi nước Sulfite và etanol/H2O 19

Mục Lục_Hình:

Hình 1. Cấu trúc của một số Anthocyanin tự nhiên 17

Hình 2. Con đường sinh tổng hợp Anthocyanin 19

Hình 3. Sự chuyển hóa cấu trúc của phân tử Anthocyanin trong môi trường lỏng. 20

Hình 4. Cấu trúc chuyển hóa của Anthocyanin trong nước 17

Hình 5. Ảnh hưởng của PH lên tốc độ thủy phân của quả dâu được đun nóng tại 45oC trong trường hợp có Oxygen hoặc Nitrogen 19

Hình 6. Sự biến tính của Anthocyanin 3,5_diglucoside tại PH 3,7. 20

Hình 7. Sự biến tính của Anthocyanin với phản ứng oxy hóa Catechol. 20

Hình 8. Phản ứng ngưng tụ của a) Cyanidin và furfural và b) cyanidin ketobase và

furfural 17

Hình 9. Sơ đồ Jurd đối với phản ứng thuận nghịch giữa SO2 va Anthocyanin 19

Hình 10. Sự chuyển hóa Malvin thành Malvone bởi H2O2 tạo thành sự oxy hóa

vitamin C. 20

Hình 11. Fla-2-ene được tạo thành từ phản ứng giữa vitamin C và A 17

Hình 12. Sự tạo phức giữa Cyanidin và DNA 19

Hình 13. Bắp cải tím 20

Hình 14. Công thức cấu tạo của Cyanidin 3,5_diglucoside. 20

Hình 15. Qúa trình trích ly một đoạn. 20

Hình 16. Qúa trình trích ba đoạn giao dòng 17

Hình 17. Qúa trình trích nhiều đoạn nghịch dòng 19

Hình 18. Sơ đồ quy trình công nghệ chiết tách Anthocyanin từ bắp cải tím 20

Hình 19. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của các hệ dung môi. 20

Hình 20. Ảnh hưởng của tỷ lệ dung môi (Etanol-nước ) đến hàm lượng Anthocyanin 19

Hình 21. Hạt nếp than 20

Hình 22. Qủa dâu tây. 20

Hình 23. Kết quả hàm lượng Anthocyanin ở các nồng độ SO2 khác nhau . 20

Hình 24. Kết quả hàm lượng Anthocyanin ở các nhiệt độ khác nhau . 20

Xem thêm: 100+ Mẫu Kệ Văn Phòng Đẹp Từ Nhiều Chất Liệu Khác Nhau, Kệ Trang Trí

*
*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án