Về chúng tôi

Bạn đang xem: Về chúng tôi Tại Lingocard.vn

1. Sứ mệnh

–   Cung cấp những tài liệu, kiến thức, công cụ giáo dục đơn giản, cụ thể, có thể sử dụng “ngay và luôn” cho các giáo viên và những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

– Giúp giáo viên giảm bớt áp lực, gánh nặng của công việc giảng dạy.

– Tạo nên sự khác biệt của một thế hệ giáo viên mới, tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám thế hiện bản thân.

–  Hình thành một cộng đồng giáo viên lớn mạnh từ đó chia sẻ, chung sức mang đến những đổi mới thực sự trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam.