đồ án quản lý tiệc cưới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 45 trang )

Đang xem: đồ án quản lý tiệc cưới

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI-CS 2
—–—-

BÀI TẬP LỚN MÔN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề Tài: Xây dựng phần mềm quản lý tiệc cưới
Sinh viên thực hiện: Vũ Văn Điệp
Trần Minh Hiển
Nguyễn Hoa Đức
Lê Quang Huy
Nguyễn Tiến Đức
Lớp : Công Nghệ Thông Tin K54
Giảng viên hướng dẫn: Trần Phong Nhã

Hồ Chí Minh, 09/05/2016

2
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Mục Lục
Chương 1: Tổng quan về đề tài
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Đặt vấn đề
Mục đích và mục tiêu đề tài hướng đến
Phạm vi nghiên cứu
Ý nghĩa đề tài
Phương pháp thực hiện
Nội dung thực hiện
Đối tượng sử dụng

Chương 2: Phân Tích Nghiệp Vụ
2.1.
2.2.
2.3.

Mô tả nghiệp vụ
Xác định các yêu cầu và chức năng của hệ thống
Sơ đồ luồng dữ liệu

Chương 3: Thiết Kế Hệ Thống
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Mô hình phát triển
Mô hình chức năng của hệ thống
Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế menu và giao diện

Chương 5: Chương Trình Demo
Chương 6: Nhận xét và kết luận
6.1. Ưu khuyết điểm của hệ thống
6.1.1. Ưu điểm
6.1.2. Khuyết điểm
6.2. Kết luận – Hướng phát triển

3
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1.

Đặt vấn đề
Trong giai đoạn đất nước đang quá trình hội nhập, cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, tin học hoá là điều
mà mỗi công ty, cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức cần phải nghỉ
đến. Tin học được ứng dụng trong mọi lĩnh vực cuộc sống, nó
đem lại nhiều lợi ích to lớn, đã dần thay thế những công việc thủ
công và mất nhiều thời gian
Hiện nay rất nhiều lĩnh vực đã và đang thực hiện việc tin học hoá,
trong lĩnh vực sản xuất và cả trong những lĩnh vực xã hội. Nhằm
đáp ứng cho nhu cầu phát triển của xã hội nói chung và thực hiện
tin học hoá trong công tác quản lý các khách sạn nói riêng, nhóm
chúng em đã nghiên cứu và phát triển phần mềm “Quản Lý Tiệc
Cưới” nhằm giúp cho việc quản lý, kiểm tra, kiểm soát dễ dàng và
thuận tiện trong việc tổ chức sự kiện cưới hỏi. Nhiều phần mềm
phục vụ cho yêu cầu này đã ra đời và đã thật sự thay thế hiệu quả
cho những cách quản lý thủ công?
Với phần mềm “Quản Lý Tiệc Cưới” hy vọng sẽ giúp ích được
nhiều cho công việc quản lý tiệc cưới và nhân viên trong nhà hàng
một cách nhanh chóng, với những công cụ xử lý chuyên nghiệp sẽ
giúp cho việc thao tác nhanh chóng, tiện lợi. Màn hình với giao
diện đơn giản tạo sự thoải mái cho người sử dụng khi tiếp xúc với
máy tính. Với việc áp dụng phần mềm Quản Lý Tiệc Cưới sẽ giảm
bớt thời gian tìm kiếm và kiểm soát số lượng tiệc của nhà hàng và
nhân viên phục vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, khối
lượng lưu trữ nhiều và ít tốn kém không gian lưu trữ.
Bằng nhiều tư liệu khác nhau, được sưu tầm từ nhiều nguồn khác
nhau. Chúng em viết chương trình “Quản Lý Tiệc Cưới” này
được phát triển dựa theo những yêu cầu thực tế và nhằm giúp cho

việc quản lý dễ dàng. Chúng em hy vọng chương trình “Quản Lý
Tiệc Cưới”, giống như tên gọi của nó, sẽ trở thành một cẩm nang
quản lý trong công việc. Dù đã rất cố gắng, nhóm chúng em cũng

4
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

khó có thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Rất mong nhận
được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô, để chương trình ngày

càng hoàn thiện hơn.
Mục đích và mục tiêu đề tài hướng đến
Tạo ra một phần mềm quản lý tiệc cưới hoàn chỉnh với các chức
năng sau: tiếp nhận sảnh đặt tiệc cưới, nhận đặt tiệc cưới, tra cứu
tiệc cưới, lập hóa đơn thanh toán, lập báo cáo hàng ngày và hàng
tháng. Quản lý nhân viên và tra cứu thông tin nhân viên.
Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc quản lý việc đặt
tiệc cưới sao cho khoa học, nhanh, đơn giản dễ dàng và tính chính
xác cao để dễ dàng quản lý và tổ chức.
Ý nghĩa đề tài
Với việc xây dựng được đề tài thành công sẽ giúp cho các nhà
hàng tiệc cưới quản lý một cách thông minh, và làm giảm các
chức năng nghiệp vụ phức tạp như tính toán ngân sách, quản
lý…….và mọi việc này đều được phần mềm sử lý. Việc áp dụng
phần mềm Quản Lý Tiệc Cưới sẽ giảm bớt thời gian tìm kiếm và
kiểm soát số lượng tiệc của nhà hàng và nhân viên phục vụ một
cách nhanh chóng và hiệu quả hơn, khối lượng lưu trữ nhiều và ít
tốn kém không gian lưu trữ.
Phương pháp thực hiện
Kết hợp đi khảo sát thực tế thu thập thông tin tài liệu qua internet
nhóm chúng em sẽ thực hiện đề tài theo Phương pháp từ trên
xuống.
Nội dung thực hiện
Thiết kế tổng hợp lại quá trình khảo sát nghiệp vụ của nhà hàng
tiệc cưới nhóm chúng em sẽ thực hiện đề tài và hoàn thiện phần
mềm dựa vào:
Thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server và Ngôn ngữ lập trình C#,
sử dụng công cụ hỗ trợ lập trình Visual Studio.
Đối tượng sử dụng

Phần mềm được sử dụng cho các nhà hàng tiệc cưới để có thể
quản lý, tổ chức tiệc cưới một cách dễ dàng.

5
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Người sử dụng là nhân viên quản lý của nhà hàng.
Đối tượng hướng đến là khách hàng đăt tiệc cưới

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

6
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Mô tả nghiệp vụ bài toán và nội dung các công việc
Khách hàng đến đặt tiệc cưới gặp quản lý để được đặt tiệc.
Nhân viên quản lý nhận yêu cầu đặt tiệc của khách hàng gồm (tên
khách hàng, số CMND, Số điện thoại, địa chỉ, ngày tổ chức tiệc, giờ
tổ chức tiệc, địa điểm tổ chức, số lượng khách, tên cô dâu chú rể, dự
phòng). Sau đó nhân viên quản lý kiểm tra trong Sổ đặt tiệc ngày mà
khách đặt có bị trùng với tiệc khác hay không nếu có thì báo cho
khách hàng để khách hàng đổi lại thông tin (nếu khách hàng không

thể thay đổi thì không nhận đặt tiệc nữa) nếu không thì lên Thực đơn
(gồm: tên món ăn, số lượng, đơn vị tính, đơn giá, giá tiền/khách ăn)
các dịch vụ (gồm: tên các dịch vụ,số lượng, đơn giá ) theo yêu cầu
của khách hàng trong Danh sách món và danh sách các dịch vụ, sau
đó ghi toàn bộ thông tin đặt tiệc (tên khách hàng, số CMND, Số điện
thoại, địa chỉ, ngày tổ chức tiệc, giờ tổ chức tiệc, địa điểm tổ chức,
số lượng khách, tên cô dâu chú rể, dự phòng, thực đơn, dịch vụ, số
suất ăn, đơn giá / suất, các dịch vụ) vào Sổ đặt tiệc. Khách hàng kiểm
tra lại toàn bộ thông tin tiệc, giao tiền đặt cọc, phòng kế toán sẽ viết
phiếu thu và gửi khách hàng, nhân viên quản lý sẽ hẹn khách ngày
đến ký hợp đồng. Nếu khách hàng không đến ký hợp đồng như đã
hẹn, thì người quản lý sẽ báo hủy tiệc đến phòng kế toán. Khách
hàng đến ký hợp đồng theo hợp đồng đã được phòng kế toán lập sẵn
và đã được Ban giám độc duyệt gồm (số hợp đồng, tên khách hàng,
ngày ký hợp đồng, nội dung, chi phí dự trù). Nếu khách hàng đến ký
hợp đồng thì sau đó, người quản lý giao hợp đồng một bản cho
khách hàng , một bản chuyển cho phòng kế toán để lưu lại.
Trước ngày diễn ra tiêc, nhân viên quản lý gửi lại Thông tin đặt
tiệc mà khách đã đăng ký để khách hàng chốt lần cuối( muộn nhất là
5 ngày trước khi diễn ra tiệc). Nếu khách hàng không thực hiện hợp
đồng thì báo hủy hợp đồng
Người quản lý gửi giấy đề nghị kèm thông tin hợp đồng cho
giám đốc, giám đốc ký duyệt nếu giám đốc không đồng ý nhân viên
quản lý sẽ sửa lại cho phù hợp yêu cầu và gửi giấy xuất kho xuống
kho, thủ kho sẽ kiếm tra, nếu còn đồ, thì thủ kho sẽ xuất đồ, nếu hết
2.1.

7
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

gửi giấy xuất đồ và phiếu yêu cầu mua hàng cho giám đốc, giám đốc
sẽ dựa theo giấy xuất đồ để ký duyệt, sau đó thủ kho sẽ mua hàng và
chuyển đồ đã yêu cầu.
Phòng kế toán sẽ in thực đơn ( tên món ăn, số khách ăn, số
tiền/suất, ngày giờ tổ chức) gửi lên nhà bếp để chuẩn bị thực phẩm và
nhân viên bếp, in thực đơn bàn tiệc (tên cô dâu chú rể, ngày tổ chức
tiệc, tên món ăn) gửi cho nhân viên.
Trước giờ diễn ra tiệc, người quản lý giao thực phẩm và đồ
uống cho khách hàng nhận (trên bàn tiệc và đồ uống dự trù), người
quản lý và khách hàng ký vào biên bản giao nhận thực phẩm và đồ
uống. Trong quá trình diễn ra tiệc, khách hành tự quản lý đồ uống.
Kết thúc tiệc, người quản lý nhận lại đồ uống còn lại từ khách
hàng ghi tổng số lượng thực phẩm và đồ uống đã sử dung, sau đó
người quản lý và khách hàng ký vào biên bản giao nhận thực phẩm
và đồ uống.
Giải quyết phát sinh nếu có ( đồ đổ vỡ, bàn tiệc phát sinh).
Sau 2 ngày diễn ra tiệc, khách hàng phải thanh toán toàn bộ
chi phí tiệc cho công ty, chuyển trực tiếp cho phòng kế toán hoặc
chuyển khoản vào tài khoản của công ty phòng kế toán in phiếu thanh
toán và gửi cho khách hàng.
Trước khi diễn ra tiệc
Trước khi diễn ra tiệc, sau khi khách hàng đã ký hợp đồng, mà
khách hàng lại yêu cầu hủy tiệc thì, khách hàng sẽ mất toàn bộ số tiền
đặ cọc, tiền đền bù vì đã phá vỡ hợp đồng , nếu sảy ra tranh chấp dẫn
đến phải ra tòa, bên thua kiện sẽ chịu hoàn toàn tổn phí và án phí.
Trong quá trình tiệc, nếu thực phẩm không được chất lượng
như nhà hàng đã cam kết, thì sẽ được đổi ngay toàn bộ thực phẩm tốt

hơn, đúng với yêu cầu của khách hàng.
Thông thường, trung tâm sẽ để dự trù cho khách hàng 2-5 bàn
tiệc tùy theo lượng suất đặt ( 10 suất/1 bàn ), chỉ tính tiền nếu như
khách dùng đến số bàn này. Nếu khách yêu cầu số suất trong thực tế
vượt quá mức suất dự trù thì nhà hàng có quyền đáp ứng hoặc từ
chối. Giá thành của những bàn tiệc này bằng với giá tiền bàn tiệc đã
đặt trước.

8
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đồ dùng của trung tâm tiệc cưới nếu do khách hàng làm đổ vỡ
sẽ được tính thêm vào tiền trong chi phí phát sinh, giá tiền bằng giá
tiền thực tế mà trung tâm đã mua vào.
Chi phí của đồ uống được tính là tổng số đồ uống sử dụng đã ghi
trong biên bản giao nhận đồ uống.
Sau khi tiệc cưới kết thúc 2 ngày, khách hàng nếu không thanh
toán toàn bộ chi phí cho công ty , thì số tiền thanh toán sau đó là toàn
bộ chi phí tiệc cộng số tiền lãi tính từ sau ngày quá hạn theo lãi của
ngân hàng. Nếu khách hàng không thanh toán mà xảy ra tranh chấp,
thì sẽ kiện ra tòa, 2 bên phải thực thi theo pháp luật, bên nào thua
kiện sẽ phải chịu mọi phí tổn.
Nếu trường hợp khách hàng không hài lòng về mọi mặt của
tiệc cưới, khách hàng có thể phản ảnh đến người quản lý để có hướng
giải quyết đúng đắn nhất.


Bảng nội dung công việc

ST
T

Tên công
việc

Đối tượng
thực hiện

Hồ sơ dữ liệu

1

Nhận yêu cầu đặt tiệc

Nhân viên quản lý

Thông tin đặt tiệc

2

Kiểm tra ngày đặt tiệc

Nhân viên quản lý

Sổ đặt tiệc

3

Lên thực đơn và dịch vụ

Nhân viên quản lý

Danh sách món ăn và dịch vụ
Thực đơn Các

4

Ghi thông tin đặt tiệc

Nhân viên quản lý

dịch vụ
Sổ đặt tiệc

5

Viết phiếu thu

Nhân viên kế toán

Phiếu thu

6

Gửi phiếu thu

Nhân viên kế toán

Phiếu thu

7

Hẹn ngày ký hợp đồng

Nhân viên

9
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

8

Hủy tiệc

Nhân viên

Giấy báo hủy

9

Lập hợp đông

Nhân viên

Hợp đồng

10

Duyệt hợp đồng

Giám đốc

Hợp đồng

11

Sửa hợp đồng

Nhân viên

Hợp đồng

12

Kiểm tra thực hiện hợp
đồng

Nhân viên

Hợp đồng

13

Hủy hợp đồng

Nhân viên

Hợp đồng

14

Ký hợp đồng

Khách hàng

Hợp đồng

Giám đốc
15

Gửi giấy đề nghị

Nhân viên

Giấy đề nghị

16

Duyệt đề nghị

Phó giám đốc

Giấy đề nghị

17

Sửa đề nghị

Nhân viên

Giấy đề nghị

18

Gửi phiếu xuất kho

Nhân viên

Phiếu xuất kho

19

Kiểm tra đồ trong kho

Thủ kho

20

Gửi giấy đề nghị mua đồ Thủ kho

21

Giao đồ đã yêu cầu

Thủ kho

22

Gửi lại Thông tin đặt
tiệc

Nhân viên

23

Kiểm tra

Khách hàng

Thực đơn và các dịch vụ

24

Nhận lại Thông tin đặt
tiệc

Nhân viên

Thực đơn và các dịch vụ

Giấy đề nghị mua đồ
Thực đơn và các dịch vụ

Khách hàng

2.2.
Xác định các yêu cầu và chức năng của hệ thống
– Hệ thống phần mềm quản lý tiệc cưới của nhóm chúng

em thiết kế

và hoàn thiện sẽ bao gồm các chức năng sau:
+ Lập hợp đồng đặt tiệc
+ Tra cứ tiệc cưới
+Lập hóa đơn đặt tiệc
+ Lập báo cáo hàng tháng
+ Quản lý nhân viên của nhà hàng

10
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Danh sách các yêu cầu được mô tả ngắn gọn trong bảng sau:
STT
1

Tên Yêu Cầu
Tiếp nhận sảnh

Biểu Mẫu
BM1

Qui định
QĐ1

2

Nhận đặt tiệc
cưới
Tra cứu tiệc cưới
Lập hóa đơn
thanh toán
Lập báo cáo
tháng
Thay đổi quy
định

BM2

QĐ2

BM3
BM4

QĐ4

Xóa, cập nhập

QĐ6

Cập nhập qui
định

3
4
5
6

BM5

Danh sách và các biểu mẫu qui định
2.2.1. Biểu mẫu 1 và qui định 1

BM1
STT

Ghi chú
Xóa, Cập
nhập
Thêm, xóa,
cập nhập

Tên
Sảnh

Loại Sảnh

Danh Sách Sảnh
Số Lượng
Đơn Giá Bàn

Bàn Tối Đa
Tối Thiếu

Ghi Chú

1
2

QĐ1: Có 5 loại sảnh (A,B,C,D,E) với đơn giá bàn tối thiểu tương ứng là (2.000.000, 2.100.000,
2.200.000, 2.400.000, 2.600.000)

11
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Ví dụ :
BM1
STT

Tên Sảnh

1
2

Trung Tâm
Tiệc cưới

2.2.2.

Danh Sách Sảnh
Số Lượng
Đơn Giá Bàn
Ghi Chú
Bàn Tối Đa
Tối Thiếu
40
2.000.000
Trống
30
2.200.000
Đầy

Loại
Sảnh
A
C

Biểu mẫu 2 và qui định 2

BM2
Tên Chú Rễ :
Ngày :
Tiền đặt cọc :
STT
1
2
STT
1

2

Đặt Tiệc Cưới
Tên Cô Dâu :
Ca :
Số lượng bàn :
Đặt bàn
Tên Món Ăn
Đơn Giá

Dịch vụ

Các dịch vụ khác
Số Lượng

Điện Thoại :
Sảnh :
Số bàn dự trữ :
Ghi Chú

Đơn Giá

Ví dụ
QĐ2:
Chỉ: nhận đặt tiệc khi sảnh chưa có người đặt (tương ứng với ngày và ca). Có hai ca (Trưa
và tối). Ngoài ra có 20 dịch vụ, 100 món ăn
BM2
Đặt Tiệc Cưới
Tên Chú Rễ : Quang
Tên Cô Dâu : Liễu

Ngày :25/09/2016
Ca : Trưa
Tiền đặt cọc : 1.000.000 Số lượng bàn :20
Đặt bàn
STT
Tên Món Ăn
Đơn Giá
1
Lẩu Cá Điêu Hồng
300.000
2
Bò Xào Ngũ Vị
200.000

Điện Thoại :09851…9
Sảnh : Trung tâm
Số bàn dự trữ :5
Ghi Chú

12
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

STT
1
2

Các dịch vụ khác

Số Lượng
20
5

Dịch vụ
5
7

2.2.3.

Biểu mẫu 3

BM3
:
STT

Đơn Giá
500.000
450.000

Danh Sách Tiệc Cưới
Tên Chú
Rễ

Tên Cô
Dâu

Sảnh

Ngày

Giờ

Số Lượng
Bàn

1
2

Ví dụ :
BM3
:

Danh Sách Tiệc Cưới

STT

Tên Chú
Rễ

Tên Cô
Dâu

Sảnh

Ngày

1

Phong

Vân

A

29/04/2016

2

Quang

Liễu

C

25/09/2016

2.2.4.

Giờ
14 :0
0
13 :0
0

Số Lượng
Bàn
30
20

Xem thêm: Lập Luận Trong Bài Văn Nghị Luận Là Gì, Lập Luận Trong Văn Nghị Luận

Biểu mẫu 4 và qui định 4

BM4 :
Tên Chú Rễ :
Số lượng bàn :

Hóa Đơn Thanh Toán
Tên Cô Dâu :
Ngày thanh toán :
Đơn giá bàn :
Tổng tiền bàn :

13
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

STT
Dịch vụ
1
2
Tổng tiền dịch vụ:
Tổng tiền hóa đơn:
Tiền đặt cọc:
Còn lại:

Số Lượng

Đơn Giá

Thành Tiền

QĐ4: Đơn giá thanh toán các dich vụ được tính theo đơn giá trong phiếu đặt tiệc cưới. Ngày
thanh toán trùng với ngày đãi tiệc, thanh toán trễ phạt 1% ngày.

Ví dụ :
BM4 :

Hóa Đơn Thanh Toán
Ngày thanh toán :
Tên Chú Rễ : Quang
Tên Cô Dâu : Liễu
04/10
Đơn giá
Tổng tiền
Số lượng bàn :20
bàn :2.000.000
bàn :40.000.000
STT
Dịch vụ
Số Lượng
Đơn Giá
Thành Tiền
1
5
20
500.000
10.000.000
2

7
5
450.000
2.250.000
Tổng tiền dịch vụ:12.500.000
Tổng tiền hóa đơn:52.500.000
Tiền đặt cọc: 1.000.000
Còn lại:51.500.000

2.2.5.

Biểu mẫu 5

BM5
:

Báo Cáo Doanh Số

14
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

STT
1
2

Ngày

Tháng :…………………………….
Tổng doanh thu :………………
Số Lượng Tiệc Cưới
Doanh Thu

Tỉ Lệ

Ví dụ :
BM5
:
STT
1
2

Báo Cáo Doanh Số
Tháng :……09/2015……………………….
Tổng doanh thu :……50.000.000…………
Ngày
Số Lượng Tiệc Cưới
Doanh Thu
26/09/2015
1
10.000.000
29/09/2015
2
20.000.000

2.2.6.

Tỉ Lệ

1/10
2/10

Qui định 6

QĐ6: Người dùng có thể thay đổi các qui định như sau:
+ QĐ1: Thêm, bớt, cập nhật các loại sảnh và đơn giá tối thiểu tương ứng.
+ QĐ2: Thay đổi cập nhật lại loại ca, dịch vụ, món ăn.
+ QĐ4: Sử dụng hay không sử dụng qui định phạt.

2.3.

Sơ đồ luồng dữ liệu

15
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

2.3.1.

Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

Hình 1.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0

16
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

2.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
a. Luồng dữ liệu quản lý đặt tiệc

Hình 1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu tiến trình quản lý đặt tiệc

17
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

b.

Luồng dữ liệu tiến trình quản lý hợp đồng

Hình 1.3 Luông dữ liệu tiến trình quản lý hợp đồng

18
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

c.

Luồng dữ liệu quản lý tổ chức tiệc

Hình 1.4 Luồng dữ liệu tiến trình quản lý tổ chức tiệc

19
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

d.

Biểu đồ luồng dữ liệu quản lý tiến trình báo cáo

Hình 1.5 Luồng dữ liệu tiến trình báo cáo

20
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1. Mô hình phát triển
– Có rất nhiều mô hình để phát triển phần mềm và phần mềm “QUẢN LÝ
TIỆC CƯỚI” được nhóm chúng em xây dựng và phát triển là Mô hình
thác nước.
– Các pha của mô hình thác nước bao gồm:
+ Phân tích và xác đinh yêu cầu
+ Thiết kế hệ thống phần mềm
+ Cài đặt và kiểm thử đơn vị
+ Tích hợp và kiểm thử hệ thống
+ Vận hành và bảo trì

21
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Hình 1.6: Mô hình thác nước

3.2. Mô hình nghiệp vụ chức năng của hệ thống
3.2.1. Bảng phân tích các yếu tố của bài toán
Động từ + bổ nghĩa
Nhận
yêu cầu đặt tiệc
Phản hồi thông tin
Lên Thực đơn và cá dịch
vụ
Gửi phiếu thu
Ký hợp đồng
Gửi giấy đề nghị, phiếu
xuất kho, giấy đề nghị
mua hàng
Bàn giao thực phẩm và đồ
uống
Thanh toán hợp đồng
Thanh lý hợp đồng
Lập báo cáo

Danh từ
Yêu cầu đặt tiệc

Khách hàng
Danh sách món ăn và các
dịch vụ

Nhận
dạng
Hồ
sơ dữ
liệu Tác
nhân
Hồ sơ dữ
liệu

Thực đơn và các dịch vụ
Khách hàng
Khách hàng
Phiếu thu
Khách hàng
Hợp đồng
Các bộ phận
Giấy đề nghị
Phiếu xuất kho
Giấy đề nghị mua hàng
Khách hàng
Biên bản bàn giao thực
phầm và đồ uống
Hợp đồng
Phiếu thanh toán
Hợp đồng

Hồ sơ dữ
liệu Tác
nhân
Tác
nhân
Hồ sơ dữ
Tác
nhân
Hồ
Tácsơ dữ
nhân
Hồ sơ dữ
liệu Hồ sơ
dữ
Tácliệu Hồ
nhân
Hồ sơ dữ
liệu
Hồ sơ dữ
liệu Hồ sơ
dữ
Hồ liệu
sơ dữ
liẹu
Hồ sơ dữ
liệu Tác
nhân

Báo cáo
Ban lãnh đạo

22
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

3.2.2. Biểu đồ ngư cảnh
a.

Biểu đồ

Hình 1.7 Biểu đồ ngữ cảnh
3.2.3. Mô tả hoạt động
* KHÁCH HÀNG :
– Khách hàng sau khi gửi yêu cầu đặt tiệc sẽ nhận thông tin phản
hồi từ, nếu trùng ngày đặt có thể đổi ngày hoặc không đặt tiệc
nữa. Nếu không trùng thì nhận “Danh sách món ăn và các dịch
vụ” để lên “Thực đơn và các dịch vụ”.
– Khách hàng sẽ nhận được Phiếu thu sau khi đã đồng ý đặt tiệc
và đặt cọc với số tiền nhất định.

23
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

– Trước ngày tổ chức khách hàng đƣợc nhận lại “Thông tin đặt
tiệc (Có Thực đơn và các dịch vụ đính kèm)

– Trước giờ tổ chức tiệc khách hàng nhận thực phẩm và đồ uống,
ký vào “Biên bản giao nhận đồ uống”.Sau khi kết thúc tiệc giao
lại đồ uống còn lại và ký nhận số lượng đồ uống thực tế đã sử
dụng.
– Khách hàng nhận phiếu thanh toán sau khi đã thanh toán toàn
bộ chi phí thức tế của tiệc.
* CÁC BỘ PHẬN:
– Các bộ phận trong công ty: Bộ phận nhà hàng – tiệc cươi, bộ
phận quản lý, bộ phận nhà bếp, kho, phòng kế toán.
– Có nhiệm vụ trong từng quá trình tổ chức tiệc.
– Các bộ phận sau khi nhận được yêu cầu, cần xem xét yêu cầu và
điều kiện thực tế để thực hiện yêu cầu ghi chi tiết yêu cầu mà
mình đã được gửi đến.
* BAN LÃNH ĐẠO:
– Ban quản lý yêu cầu nhân viên phòng kế toán báo cáo chi tiết và
nhận, xem báo cáo.
3.2.4. Nhóm dần các chức năng

Các chức năng chi tiết (lá)
1. Nhận thông tin đặt tiệc
2.Phản hồi
3.Lên Thực đơn và dịch vụ
4.Lưu thông tin tiệc
5.In phiếu thu

Nhóm
lần 1

Nhóm
lần 2

Quản lý đặt
tiệc

24
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

6.Hủy tiệc
7.lập hợp đồng
8.Ký hợp đồng
9.Lưu hợp đồng
10.Thực hiện hợp đồng
11.Thanh lý hợp đồng
12.Hủy hợp đồng
13.Gửi yêu cầu đi các bộ phận
14.Gửi lại thông tin tiệc cho khách hàng
15.Giao nhận thực phẩm và đồ uống
16.Ghi số lượng thực phẩm đồ uống đã
sử dụng
17.Lưu thông tin tổ chức tiệc
18.Lập báo cáo

Quản lý
Hợp đồng

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ ĐẶT

TIỆC CƯỚI

Quản lý tổ
chức
Báo
cáo

3.2.5. Sơ đồ phân rã chức năng
3.2.5a. Sơ đồ phân rã chức năng

25
QUẢN LÝ TIỆC CƯỚI – CNTT K54

Tài liệu liên quan

*

Xây dựng hệ thống quản lý nội bộ công ty cổ phần SIS Việt Nam.DOC 84 994 2

*

Xây dựng Website HTTT quản lý khách sạn Công Đoàn 90 580 10

*

Xây dựng chương trình quản lý lương cho công ty TNHH Quốc tế T&S 89 589 2

*

Xây dựng hệ thống quản lý tài liệu công văn 39 504 1

*

Mẫu về việc tham gia ý kiến về cơ chế chính sách trong quá trình xây dựng, hoạt động quản lý các khu công nghiệp doc 4 519 0

*

Xây dựng mô hình quản lý chuyển giao công nghệ dạy học bậc trung học cơ sở tại thành phố hồ chí minh 131 324 0

*

Luận văn tốt nghiệp phân tích, thiết kế và xây dựng chương trình quản lý nhân sự công ty VMS mobifone 124 587 1

*

xây dựng hệ thống quản lý bán hàng ”. công cụ sử dụng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access kết hợp ngôn ngữ lập trình microsoft visual basic 6.0 49 703 0

*

nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý dựa vào cộng đồng cho nghề cá quy mô nhỏ tỉnh thừa thiên huế 189 547 1

*

đồ án công nghệ thông tin Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tiến trình công việc(Workflow Management System) 81 711 0

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Bật Mí Khóa Học Công Nghệ Thông Tin Miễn Phí, Đăng Ký Học Offline Miễn Phí

(1.32 MB – 45 trang) – Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Tiệc Cưới Công Nghệ Phần Mềm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án