Đồ Án Mạng Viễn Thông Nghiên Cứu Mạng Ngn Và Ứng Dụng, Chuyên Ngành Điện Tử Viễn Thông

Điện tử viễn thông là ngành sử dụng các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến để tạo nên các thiết bị vệ tinh, cáp và thiết bị điện tử như: máy thu hình, điện thoại, máy tính cá nhân, máy tính bảng,… đặt biệt hơn tạo mạng điện thoại, 3G, 4G, 5G và nhiều ứng dụng được sử dụng rộng rãi trên thị trường.

Đang xem: đồ án mạng viễn thông

gmail.com

Chi tiết: Nhận làm mạch và đồ án Điện tử

*

*

File Gồm có: Nguyên lý, Mạch in, Chương trình Vi điều khiển, Báo cáo

Pass cho các file nén nhé: Nhattungnt93

Ở đây mình Sưu tầm File đồ án.

1 – Đồ án – Điều khiển công suất trong hệ thống MC – CDMA

2 – Đồ án – Điều khiển công suất trong hệ thống tín hiệu thế hệ thứ 3 UMTS

3 – Đồ án – Kỹ thuật Radio over fiber

4 – Đồ án – Nghiên cứu điều khiển tắt nghẽn trong NGN

5 – Đồ án – Kết hợp DIFFSERV va MPLS trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ

6 – Đồ án – Nghiên cứu các giải thuật xếp lích để tối ưu hóa việc truyền dữ liệu trong mạng OBS

7 – Đồ án – Tìm hiểu về một số các cơ chế thích nghi sử dụng trong OFDM

8 – Đồ án – Mạng 3.5G và quy hoạch

9 – Đồ án – Nghiên cứu về tổng quan OFDM

10 – Đồ án – Ước lượng kênh trong OFDM và WIMAX

11 – Đồ án – Ước lượng kênh truyền trong hệ thông OFDM

12 – Đồ án – Công nghệ và quy hoạch mạng W – CDMA

13 – Đồ án – Đinh tuyến và gắn bước sóng trong mạng WDM

14 – Đồ án – Tìm hiểu về di động GSM

15 – Đồ án – Công nghệ W-CDMA và giải pháp nâng cấp mạng GSM lên W-CDMA

16 – Đồ án – Tìm hiểu về mạng GSM

17 – Đồ án – Giải pháp điều khiển nghẽn mạng trong OBS bằng phương pháp lệch hướng

18 – Đồ án – Giải pháp phân tán không gian,thời gian trong W-CDMA

19 – Đồ án – Kỹ thuật OFDM và ứng dụng trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T

20 – Đồ án – Lọc thích nghi với thuật toán LMS và ứng dụng trong cân bằng kênh

21 – Đồ án – Khử nhiễu kiểu thích nghi trên TMS320C6711 DSK

22 – Đồ án – Mạng truy cập quang thụ động Ethernet – Epon

23 – Đồ án – Tìm hiểu về các cách lai mã

24 – Đồ án – Nghiên cứu tổng quan về WiMax, nhiễu và ảnh hưởng của nhiễu trong WiMax

25 – Đồ án – Nghiên cứu tính bảo mật của WiMax

26 – Đồ án – Nghiên cứu mã Turbo trong hệ thống CDMA

27 – Đồ án – Nghiên cứu OFDM trong WiMax

28 – Đồ án – OFDM và ứng dụng trong truyền hình số mặt đất

29 – Đồ án – Tìm hiểu về VoIP trên nền 802.11

30 – Đồ án – Tìm hiểu kỹ thuật MC – CDMA trong việc cải thiện chất lượng kênh truyền

31 – Đồ án – Thiết kế hệ thống tính toán thông tin VSATIPSTAR

32 – Đồ án – Ứng dụng mã Turbo trong hệ thống thông tin di động CDMA2000

33 – Đồ án – Thiết kế tuyến cáp quang theo công suất thời gian

34 – Đồ án – Mô phỏng hệ thống thông tin số.

Xem thêm: Khóa Học Chuyên Viên Digital Marketing Hệ Chuyên Viên Quốc Tế

35 – Đồ án – Quy hoạch mạng W-CDMA và ứng dụng quy hoạch cho thành phố

Xin lỗi các bạn Vì hiện tại kênh Driver ở bên thứ 3 chết nên mọi file đều bị mất.

Xem thêm: Cách Viết Lời Mở Đầu Đồ Án, Mẫu Lời Nói Đầu Trong Báo Cáo

Mình đan cố khôi phục 

Các bạn có thể Tham khảo Danh sách đồ án.

Ngoài ra còn nhiều Phần và các môn khác

Đồ án điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 1Mạch điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 2Thiết kế mạch điện tử, Lập trình vi điều khiển tổng hợp File đồ án – Phần 3Vi xử lý, Lập trình vi điều khiển Pic – 8051 – Avr – Phần 4Tổng hợp File ĐỒ ÁN Điện tử cơ bảnTổng hợp File ĐỒ ÁN Viễn thôngTổng hợp File ĐỒ ÁN PLCTổng hợp File ĐỒ ÁN Cung cấp điện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án