Đồ Án Tốt Nghiệp Kế Toán – Đồ Án Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán

Đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế. Đây là Đề tài viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán điểm cao. Được lingocard.vn chia sẻ đến các bạn. Các bạn cần phải áp dụng những kiến thức chuyên ngành được học vào công việc thực tập.

Đang xem: đồ án tốt nghiệp kế toán

Thêm vào đó, các bạn cũng cần biết được cơ cấu tổ chức, quy định thuế, tình hình tài chính công ty, thị trường kinh doanh, số lượng chi thu tại công ty,… Khi đã có đủ dữ kiện phục vụ cho việc viết báo cáo tốt nghiệp với đề tài tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Thuế.

Việc các bạn cần làm tiếp đó là triển khai làm Đề cương viết báo cáo thực tập ngành kế toán. Dưới đây, là một Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán mà lingocard.vn chia sẻ. 

Đề cương viết báo cáo thực tập: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Chương I : Những Vấn Đề Chung Về Thuế Giá Trị Gia Tăng

1.1 Khái niệm , đặc điểm, vai trò của thuế giá trị gia tăng

1.1.1 Khái niệm của thuế giá trị gia tăng.1.1.2 Đặc điểm của thuế giá trị gia tăng1.1.3 Vai trò của thuế giá trị gia tăng .

1.2 Nhiệm vụ của kế toán thuế giá trị gia tăng

1.3 Các quy định về thuế giá trị gia tăng hiện hành.

1.3.1 Luật thuế và văn bản thuế giá trị gia tăng1.3.2 Mức thuế giá trị gia tăng.1.3.3 Đối tượng tính thuế giá trị gia tăng1.3.4 Hoàn thuế giá trị gia tăng

1.4 Kế toán chi tiết thuế giá trị gia tăng.

1.4.1 Chứng từ.1.4.2 Sổ kế toán chi tiết.

1.5 Kế toán tổng hợp thuế giá trị gia tăng

1.5.1 Tài khoản sử dụng.1.5.2 Sổ sách.1.5.3 Phương pháp kế toán thuế giá trị gia tăng1.5.4 Hình thức ghi sổ

Chương II: Công Tác Thuế Gía Trị Gia Tăng Tại Công Ty

2.1. Tổng quan về Công ty

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty2.1.2 Bộ máy kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty

2.2. Thực trạng thuế giá trị gia tăng tại công ty.

2.2.1 Kế toán thuế gtgt đầu vào.2.2.2 Kế toán thuế gtgt đầu ra.2.2.3 Tờ khai thuế

Chương III: Nhận Xét Và Một Số Đề Xuất Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thuế GTGT Tại Công Ty

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại Công ty

3.2 Nhận xét về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng.

Ưu điểmNhược điểm

3.3 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty.

Xem thêm: Khóa Học Nghề Miễn Phí Cho Lao Động Thất Nghiệp Do Dịch Covid

Kết Luận

Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

Cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán với đề tài: Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế

 Lời Nói Đầu

Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế cũng theo đó mà có những thay đổi cả tích cực và tiêu cực. Để chạy đua và phát triển cùng xã hội. Những năm qua, cùng với sự thay đổi của nền kinh tế đất nước, các doanh nghiệp. Các công ty đặc biệt là ở bộ phận kế toán cũng không ngừng đổi mới. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán để phù hợp với phương thức sản xuất – kinh doanh. Và phát huy được những ưu thế trong doanh nghiệp.

Ngày nay, mỗi Nhà nước không thể tồn tại riêng biệt mà muốn phát triển kinh tế – xã hội. Nó đòi hỏi cần phải có sự hợp tác khu vực, hợp tác quốc tế. Xu hướng đó dẫn tới yêu cầu đối với mỗi Nhà nước là phải cải cách cơ chế, chính sách của mình để hội nhập và phát triển. Một trong số đó, cải cách thuế là một nội dung rất quan trọng nhằm phát huy tác dụng của công cụ thuế trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Sao cho phù hợp với môi trường kinh doanh của cả trong và ngoài nước. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. Hay nói cách khác, thuế cũng là một công cụ có hiệu quả để góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhằm thúc đẩy sự hòa hợp kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán tại lingocard.vn

Đặc biệt đối với các yêu cầu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam trong công cuộc tiếp tục đổi mới. Phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới, đòi hỏi chính sách kinh tế vĩ mô nói chung. Và chính sách thuế nói riêng phải phù hợp để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững. Thuế GTGT có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ bởi đem lại nguồn thu ổn định cho Ngân sách Nhà nước.

Mà còn giúp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp chính là cầu nối quan trọng giữa tổ chức, cá nhân tiêu dùng và Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT. Bởi người trả thuế GTGT là người tiêu dùng cuối cùng hay nói cách khác, doanh nghiệp. Chính là đơn vị nộp thuế thay cho người tiêu dùng sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT. Việc hạch toán các loại thuế một cách đầy đủ và chính xác theo đúng pháp luật là điều hết sức cần thiết, thể hiện sự công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, trong thời gian thực tập tại Công ty. Em đã nghiên cứu đề tài Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn Thuế để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp của mình.

Tháng Tư 15, 2021adminĐề cương chi tiết, Kế ToánCách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Kế Toán, Đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán, Đề cương viết báo cáo thực tập, Đề cương viết báo cáo thực tập ngành kế toán, Đề tài viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán điểm cao, Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thuế GTGT Tại Công Ty, Kế Toán Thuế Giá Trị Gia Tăng Tại Công Ty Tư Vấn ThuếViết bình luậnĐề tài: Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn, HOT 2021

Đề tài viết báo cáo thực tập: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là một đề tài dễ đạt điểm cao dành cho các bạn sinh viên học ngành Kế Toán, đang công tác hoặc thực tập tại Khách Sạn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gửi Video Qua Facebook Bằng Máy Tính Nhanh Nhất

Bởi vì một khách sạn được xây dựng và phát triển mạnh phải cần phải thông kê được các khoản thu chi, tổng hợp lại các chứng từ hóa đơn, kiểm kê lại tài chính của doanh nghiệp. Các bạn khi thực tập ở bộ phận Kế Toán tại khách sạn sẽ làm những việc báo cáo doanh thu, báo cáo các khoản giảm trừ doanh thu không cần thiết,… 

Nên, đối với các bạn sinh viên học ngành Kế Toán chuẩn bị viết báo cáo thực tập thì đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là một đề tài khó có thể bỏ qua bởi tính thực tế và dễ làm của nó.

Dưới đây, là đề cương mẫu viết báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” mà lingocard.vn chia sẻ đến các bạn sinh viên tham khảo:

Đề cương viết báo cáo thực tập: Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn, Điểm Cao 2021

Sơ Lược Về Khách Sạn Thiên Thảo

1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển1.1.2 Chức năng và lĩnh vực hoạt động1.1.3 Tổ chức sản xuất kinh doanh1.1.4 Tổ chức quản lý của đơn vị1.1.5 Chiến lược, phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai

Giới Thiệu Công Tác Kế Toán Tại Đơn Vị

2.1 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, gồm:

1.2.1.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 1.2.1.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 1.2.1.3 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 1.2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán

1.2.2 Các chính sách kế toán chủ yếu của đơn vị, gồm:

1.2.2.1 Chính sách kế toán đối với TSCĐ 1.2.2.2 Chính sách kế toán đối với HTK 1.2.2.3 Chính sách kế toán đối với các khoản trả trước 1.2.2.4 Chính sách kế toán đối với các khoản dự phòng 1.2.2.5 Chính sách kế toán đối với các giao dịch ngoại tệ 1.2.2.6 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, giá vốn…

Chương 2: Thực Trạng Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn

Các phương thức cung cấp dịch vụ tại công tyKế toán các khoản doanh thu

2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

2.2.1.1 Nội dung 2.2.1.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty 2.2.1.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty 2.2.1.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ

2.2.2.1 Nội dung 2.2.2.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty 2.2.2.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty 2.2.2.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu

2.2.3.1 Nội dung 2.2.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty 2.2.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty 2.2.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.3 Kế toán chi phí

2.3.1 Chi phí bán hàng

2.3.1.1 Nội dung 2.3.1.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty 2.3.1.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty 2.3.1.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.3.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp

2.3.2.1 Nội dung2.3.2.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty2.3.2.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty2.3.2.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.3.3 Chi phí khác

2.3.3.1 Nội dung2.3.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty2.3.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty2.3.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

2.3.4 Chi phí thuế thu nhập hiện hành

2.3.3.1 Nội dung2.3.3.2 Chứng từ kế toán được sử dụng tại công ty2.3.3.3 Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu phát sinh tại công ty2.3.3.4 Sổ sách kế toán được sử dụng

Chương 3: Nhận Xét Và Kiến Nghị Nhằm Hoàn Thiện Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn

Nhận xét

1.1 Ưu điểm

3.1.2 Nhược điểm

3.1.3 Nguyên nhân hạn chế

Kiến nghị

Kết luận

*

Kế toán doanh thu và chi phí tại khách sạn

Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán Trọn Gói

Để hoàn thiện bài báo cáo thực tập với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” thì các bạn sinh viên ngoài việc soạn thảo đề cương thì cần phải nắm rõ các thông tin như: Thông tin kinh doanh tại khách sạn, mô hình khách sạn, dịch vụ khách sạn, chất lượng sản phẩm khách sạn cung cấp,…

Ngoài ra, để viết bài báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” các bạn sinh viên cần phải đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để thực tập và viết bài. Bởi vì, các bạn không chỉ thu thập thông tin, số liệu, nghiên cứu lĩnh vực chuyên ngành mà cần trang bị cho bản thân kỹ năng tin học, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng trình bày bố cục bài báo cáo đúng với yêu cầu của trường, phân tích chính xác, lập luận chặt chẽ,…

Vời lượng thời gian bỏ ra để hoàn thiện bài báo cáo thực tập ngành Kế Toán với đề tài: “Kế Toán Doanh Thu Và Chi Phí Tại Khách Sạn” là rất lớn, các bạn sinh viên thời nay tuy rằng còn trẻ nhưng đã xông pha kinh doanh nên bận rộn hơn hẳn, có bạn vướng bận chuyện gia đình, bạn lại học cùng lúc nhiều bằng đại học,… và nhiều lí do khác khiến các bạn bận rộn. Nên thế, các bạn đã tìm đến Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Kế Toán tại lingocard.vn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án