Báo Cáo Đồ Án Quản Lý Điểm Sinh Viên Bằng Java Full Báo Cáo, Đồ Án Quản Lý Sinh Viên

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo . Đây là đồ án tốt nghiệp với nhiều tính năng viết bằng java rất hay cho các bạn tham khảo.

Đang xem: đồ án quản lý điểm sinh viên bằng java

Mã: e123Danh mục: Danh mục, Source code – Đồ án CNTT, Source code – Đồ án JavaTừ khóa: bài tập lơn java, đồ án quản lý điểm sinh viên java, đồ án tốt nghiệp java, đồ án tốt nghiệp quản lý điểm sinh viên java, quản lý điểm sinh viên java, Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java, Tải source code java

Xem thêm: Cách Copy Ảnh Từ Thẻ Nhớ Điện Thoại Vào Máy Tính, Cách Để Chuyển Ảnh Từ Điện Thoại Vào Máy Tính

*

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đổi Tên Facebook Trên Máy Tính Youtube, Đổi Tên Facebook 1 Chữ

*

Tải code đồ án quản lý điểm sinh viên java có báo cáo kèm theo

Đồ án quản lý điểm sinh viên java có nội dung sau:

LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………………………………………. 1

CHƯƠNG I : KHẢO SÁT BÀI TOÁN, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.. 5

Khảo sát bài toán……………………………………………………………………………………… 5Khảo sát thực trạng………………………………………………………………………………… 5Những mặt nhược điểm và ưu điểm của mô hình quản lý điểm cũ….. 5

2.1. Nhược điểm………………………………………………………………………………………… 5

2.1. Ưu điểm………………………………………………………………………………………………. 6

Đối tượng và phạm vi ứng dụng…………………………………………………………….. 6

3.1. Đối tượng……………………………………………………………………………………………. 6

3.2. Phạm vi……………………………………………………………………………………………….. 6

Mô tả phươn án tổng quan……………………………………………………………………. 7

4.1. Phương án lưu trữ……………………………………………………………………………… 7

4.2. Phương án khả thi……………………………………………………………………………… 8

Phân tích thiết kế hệ thống………………………………………………………………………. 8Xác định yêu cầu của hệ thống…………………………………………………………….. 8

 1.1. Yêu cầu chức năng …………………………………………………………………………….. 8

1.2. Yêu cầu hệ thống……………………………………………………………………………….. 9

Mô hình hóa chức năng………………………………………………………………………….. 9

2.1. Biểu đồ phân rã chức năng…………………………………………………………….. 9

2.2. Mô hình khung cảnh………………………………………………………………………… 10

2.3. Mô hình mức đỉnh……………………………………………………………………………. 10

2.4. Mô hình mức dưới đỉnh…………………………………………………………………… 11

Thiết kế dữ liệu………………………………………………………………………………………… 15

3.1. Lập bảng dữ liệu……………………………………………………………………………….. 15

3.2. Mô hình quan hệ……………………………………………………………………………….. 19

Các thành phần chức năng của hệ thống…………………………………………….. 20

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ĐỒ HỌA (AWT GUI FROM/ SWING GUI FROM ) TRONG JAVA………………………………………………………… 21

Giới thiệu thư viện awt……………………………………………………………………………. 21Các khái niệm cơ bản………………………………………………………………………………. 21

2.1. Component……………………………………………………………………………………………. 21

2.2. Container……………………………………………………………………………………………….. 22

2.3. LayoutManager…………………………………………………………………………………….. 24

Thiết kế Gui cho chương trình………………………………………………………………… 25

3.1. Tạo khung chứa cửa sổ chương trình…………………………………………………. 25

3.2. Tạo hệ thống thực đơn…………………………………………………………………………. 26

3.3. Gắn Component vào khung chứa………………………………………………………. 28

3.4. Trình bày các Component trong khung chứa……………………………………. 29

3.4.1. FlowLayout…………………………………………………………………………………. 29

3.4.2. BoderLayout………………………………………………………………………………… 31

3.4.3. GirdLayout…………………………………………………………………………………… 33

3.4.4. GridBadLayout……………………………………………………………………………. 34

3.4.5. NullLayout……………………………………………………………………………………. 35

Các đối tượng khung chứa Container………………………………………………… 35

4.1. Khung chứa Frame……………………………………………………………………………….. 35

4.2. Khung chứa Panel…………………………………………………………………………………. 36

4.3. Khung chứa Dialog……………………………………………………………………………….. 36

Xử lý biến cố – sự kiện…………………………………………………………………………….. 37

5.1. Mô hình xử lý sự kiện ( Event- Handling Model)……………………………. 37

5.2. Xử lý sự kiện chuột……………………………………………………………………………… 40

5.3. Xử lý sự kiện bàn phím………………………………………………………………………. 41

CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH………………… 42

Cài đặt chương trình……………………………………………………………………………….. 42Thiết kế giao diện chương trình…………………………………………………………….. 42

2.1. Giao diện Menu…………………………………………………………………………………….. 42

2.2. Giao diện Đăng Nhập …………………………………………………………………………. 43

2.3. Giao diện Sinh Viên……………………………………………………………………………… 43

2.4. Giao diện Giảng Viên…………………………………………………………………………… 46

2.5. Giao diện Lớp Học……………………………………………………………………………….. 47

2.6. Giao diện Khoa…………………………………………………………………………………….. 48

2.7. Giao diện Môn Học………………………………………………………………………………. 50

2.8. Giao diện Thông Tin Bảng Điểm……………………………………………………….. 51

2.9. Giao diện Tính Điểm……………………………………………………………………………. 53

2.10. Giao diện báo cáo danh sách điểm Sinh Viên………………………………… 53

2.11. Giao diện tìm kiếm…………………………………………………………………………….. 54

2.12. Giao diện AboutMe……………………………………………………………………………. 55

KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………………… 56

TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….. 57

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án