đồ án điều khiển thiết bị bằng giọng nói

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.33 MB, 32 trang )

Đang xem: đồ án điều khiển thiết bị bằng giọng nói

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2
ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD :

MAI BÁ LỘC

Sinh Viên: Nguyễn Xuân Thành
Phạm Văn Hùng

41203416
41201475

LỜI CÁM ƠN
Sau gần một học kì tìm hiểu và thực hiện đề tài ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG
GIỌNG NÓI dưới sự hướng dẫn tận tình của Thầy Mai Bá Lộc, nhóm đề tài đã đạt được kết
quả bước đầu trong việc thông qua điện thoại di động, sử dụng giọng nói để điều khiển thiết bị
điện trong gia đình như đèn, sạc laptop, máy quạt,…
Vì là lần đầu tiên thực hiện một lĩnh vực còn khá mới mẻ, nên mặc dù nhóm đề tài đã
cố gắng nhưng chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, nhóm đề tài hy vọng là
những vấn đề còn hạn chế được thầy chỉ dẫn cho nhóm đề tài để ngày càng hoàn thiện đề tài
này hơn, góp phần nâng cao trình độ cũng như hiểu biết của nhóm đề tài về lĩnh vực này.

i

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………………………… 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN …………………………………………………………………………………………….. 2
I.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH: …………………………………………………………. 2

II.

GIỚI THIỆU VỀ ỨNG DỤNG GOOGLE VOICE:……………………………………….. 3

III. GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRÊN ĐIỆN
THOẠI VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ: ………………………………………………………………. 4
1.

Giới thiệu về MIT App Inventor: …………………………………………………………………. 4

2.

Giới thiệu về Arduino: ………………………………………………………………………………….. 6

3.

Giới thiệu về HC-05: …………………………………………………………………………………… 10

4.

Giới thiệu về Module Relay : …………………………………………………………………….. 12

PHẦN 2: THỰC HÀNH …………………………………………………………………………………………… 14
I.

PHẦN MỀM: ………………………………………………………………………………………………… 14
1.

Cài đặt trên điện thoại Androi: …………………………………………………………………. 14

2.

Code cho Arduino: ……………………………………………………………………………………… 23

II. PHẦN CỨNG: ………………………………………………………………………………………………. 24
1.

Kết nối Arduino với HC-05: ……………………………………………………………………….. 24

2.

Kết nối Arduino với Module Relay: …………………………………………………………….. 24

3.

Kết nối với bóng đèn, quạt với Module Relay:……………………………………………… 25

TỔNG KẾT …………………………………………………………………………………………………………….. 27
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………………… 29

ii

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

LỜI NÓI ĐẦU
Khoảng thời gian từ năm 2001 đến nay là khoảng thời gian mà các công ty, doanh
nghiệp trong và ngoài nước áp dụng nhiều tiến bộ khoa học- kĩ thuật vào các ngành công nghiệp
chủ chốt của Việt Nam, các dây chuyền công nghệ mới lần lượt ra đời nhằm đơn giản hóa quá
trình sản xuất, máy móc hiện đại đã bắt đầu thay thế con người chúng ta. Hàng loạt các sản
phẩm tự động hóa tiên tiến được phát minh và bán rộng rãi trên thị trường như: robot hút bụi
trên sàn phẳng do Nhật sản xuất, máy giặt đa năng, máy rửa chén tự động, thiết bị giám sát nhà
qua Internet, …
Đối với nước ngoài thì việc nghiên cứu và ứng dụng giọng nói trong việc chế tạo để
ứng dụng vào đời sống và sản xuất chỉ mới mở ra trong vài năm gần đây. Như ở Mỹ đã được
ứng dụng để điều khiển robotcam trong Y Khoa. Riêng ở nước ta thì lĩnh vực này còn khá mới
mẻ, do đó chúng ta cần có sự đầu tư nghiên cứu để theo kịp công nghệ mới này, phục vụ cho
việc giảng dạy tại trường nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lý thuyết, tạo điều kiện cho sinh
viên có những ý tưởng mới trên những nền tảng đã có sẵn.
Thấy được khả năng phát triển và nhu cầu tìm hiểu về điều khiển thiết bị bằng giọng
nói của chính bản thân và những người yêu thích mong muốn được sử dụng dịch vụ này, em đã
bắt tay vào thực hiện đồ án: ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI.
Đồ án ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG ĐIỀU NÓI được thực hiện nhằm khai
thác yếu tố giọng nói trong việc điều khiển thiết bị, vốn thường được thực hiện bằng tay. Đồ án
này giúp cho sinh viên hiểu rõ hơn về ứng dụng nhận dạng, xử lí giọng nói sẵn có của Google,
được sử dụng trong việc điều khiển thiết bị của mình. Qua quá trình tìm hiểu, nhận thấy Arduino
thích hợp trong việc thực hiện đề tài này, nhóm đề tài đã khai thác sử dụng Arduino trong đồ
án của mình.
Đề tài được ứng dụng để điều khiển các thiết bị điện dân dụng phục vụ cuộc sống hàng
ngày như máy quạt, máy tính, đèn,… Với việc thực hiện Đồ án này, việc điều khiển các thiết

bị sử dụng điện áp cao đã không cần có sự tiếp xúc trực tiếp của con người mà thông qua giọng
nói, qua đó hạn chế một phần lớn những rủi ro về tai nạn điện, nhằm giúp bảo vệ con người tốt
hơn.
Điện thoại di động hiện nay đang được sử dụng rộng rãi, nên việc tận dụng thiết bị này
trong việc điều khiển thiết bị cũng góp phần vào việc khai thác thêm giá trị sử dụng của điện
thoại di động trong đời sống hàng ngày, cụ thể là trong việc điều khiển thiết bị điện gia đình.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 1

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

PHẦN 1: TỔNG QUAN
GIỚI THIỆU CƠ CHẾ VÀ CÁC BỘ PHẬN CƠ BẢN CỦA MẠCH
I.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠCH:

Cơ chế hoạt động của mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói thông qua smartphone:

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH:

Cấp nguồn cho mạch điện và thiết bị điện.


Để điều khiển thiết bị trước hết ta phải kết nối bluetooth giữa điện thoại và IC HC-05 thông qua
phần mềm đã lập trình trên Androi

Sau khi kết nối giữa điện thoại và HC-05 thì ta có thế điều khiển thiết bị bằng cách click vào
nút voice trên điện thoại. Khi ta nói thì thông qua google voice thì nó sẽ hiển thị kí tự trên màn
hình điện thoại khi đó kí tự sẽ được truyền tới arduino thông qua sự kết nối bluetooth giữa HC05 và điện thoại arduino .

Khi nhận được tín hiệu truyền sang thì arduino xử lí và điều chỉnh các ngõ ra TB. Khi tín hiệu
đến các chân thì sẽ truyền tới rơle để đóng tắt thiết bị theo ý muốn.
SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 2

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

II.

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

GIỚI THIỆU VỀ ỨNG DỤNG GOOGLE VOICE:

Google Voice là một dịch vụ điện thoại cung cấp chuyển tiếp cuộc gọi và thư thoại dịch
vụ, thoại và tin nhắn văn bản, cũng như dịch vụ của Mỹ và kết thúc cuộc gọi quốc tế cho khách
hàng tài khoản Google. Dịch vụ này đã được đưa ra bởi Google vào ngày 11 tháng 3 năm 2009

, sau khi công ty đã mua lại dịch vụ GrandCentral.
Google Voice cung cấp số điện thoại của Hoa Kỳ, được lựa chọn bởi người sử dụng từ
các số có sẵn trong mã vùng chọn, miễn phí cho mỗi tài khoản người dùng. Các cuộc gọi đến
số này được chuyển tiếp đến các số điện thoại mà mỗi người dùng phải cấu hình trong cổng
web tài khoản. Nhiều khu thể được chỉ định nhẫn mà đồng thời cho các cuộc gọi đến. Cơ sở
dịch vụ đòi hỏi một số điện thoại Hoa Kỳ. Một người sử dụng có thể trả lời và nhận cuộc gọi
trên bất kỳ điện thoại đổ chuông như cấu hình trong các cổng thông tin web. Trong một cuộc
gọi nhận được người sử dụng có thể chuyển đổi giữa các máy điện thoại cấu hình. <3>
Người sử dụng ở Hoa Kỳ có thể đặt cuộc gọi đi đến các điểm đến trong nước và quốc
tế. Các cuộc gọi có thể được bắt đầu từ bất kỳ máy điện thoại cấu hình, cũng như từ một ứng
dụng thiết bị di động, hoặc từ cổng thông tin tài khoản. <3> Vào tháng Tám năm 2011, người sử
dụng tại nhiều quốc gia khác cũng có thể đặt các cuộc gọi đi từ các ứng dụng dựa trên web đến
các số điện thoại trong nước và quốc tế. <4>
Nhiều dịch vụ như Google Voice khác như thư thoại, tin nhắn văn bản miễn phí, lịch sử
cuộc gọi, cuộc gọi hội nghị, tra cuộc gọi, chặn cuộc gọi không mong muốn, và phiên âm bằng
giọng nói thành văn bản của thư thoại cũng tin-có sẵn để người dân Mỹ. <5> Trong điều kiện
của tích hợp sản phẩm, phiên âm và thư thoại âm thanh, bỏ qua thông báo cuộc gọi, và / hoặc
tin nhắn văn bản tùy chọn có thể được chuyển vào một tài khoản email của sự lựa chọn của
người dùng. Ngoài ra, tin nhắn văn bản có thể được gửi và nhận qua email quen thuộc hoặc
giao diện IM bằng cách đọc và viết tin nhắn văn bản trong Gmail hoặc bằng cách thêm số điện
thoại liên lạc trong Google Talk tương ứng (PC-to-Phone lingocard.vning). Google Voice đa chiều hội
nghị truyền hình (với sự hỗ trợ cho việc chia sẻ tài liệu) hiện nay được tích hợp với Google+
Hangouts. <6>
Dịch vụ này được cấu hình và duy trì bởi người sử dụng trong một ứng dụng dựa trên
web, theo kiểu sau khi dịch vụ e-mail của Google, Gmail, hoặc với Android và iOS ứng dụng
trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Google Voice hiện đang cung cấp miễn phí PCto-phone gọi bên trong Hoa Kỳ và Canada, và giọng PC-to-PC và cuộc gọi video trên toàn thế
giới giữa những người sử dụng các plugin trình duyệt Google+ Hangouts (có sẵn cho Windows,
Intel dựa trên Mac OS X, và Linux). <7>
Hầu như tất cả các cuộc gọi trong nước và ngoài nước đến Hoa Kỳ (bao gồm Alaska và
Hawaii) và Canada <8> <9> <10> hiện đang miễn phí từ Mỹ và Canada, và $ 0,01 cho mỗi phút

từ mọi nơi khác. <11> các cuộc gọi quốc tế là hóa đơn theo một lịch trình được đăng trên các
trang web của Google Voice. <12>
Tính đến tháng 10 năm 2009, Google Voice đã có khoảng 1,4 triệu người, trong đó
570.000 sử dụng dịch vụ 7 ngày một tuần. <13> Con số này đã tăng lên rõ rệt kể từ khi Google
thực hiện quá trình chuyển đổi của dịch vụ Google Voice của mình từ “chỉ mời” có sẵn cho tất
SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 3

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

cả các thuê bao Gmail tại Hoa Kỳ. Một bài viết trên blog có dây dẫn lời một con số 3,5 triệu
USD trong năm 2013.

III.

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ TRÊN ĐIỆN
THOẠI VÀ CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ:

1. Giới thiệu về MIT App Inventor:
a. Giới thiệu:
Ứng dụng trên điện thoại di động được sử dụng trong đề tài này được xây dựng trên nền
tảng MIT App Inventor, một nền tảng lập trình được xây dựng bởi tiến sĩ Harold Abelson
thuộc Học viện Kỹ thuật Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology – MIT). MIT
là nơi khai sinh các phương pháp dạy lập trình phi truyền thống dựa vào các phần mềm có
tính đột phá như Logo (thập niên 1960) và Scratch.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 4

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

b. Cách sử dụng:
Giới thiệu các thành phần chính:
Thiết kế bằng App Inventor bằng cách sắp xếp các khối ngay trên màn hình chính.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 5

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

2.

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Giới thiệu về Arduino:

a. Giới thiệu:
Arduino thực ra là một bo mạch vi xử lí được dùng để tương tác với các thiết bị phần cứng
như cảm biến, động cơ, đèn hay các thiết bị khác. Đặc điểm nổi bật của Arduino là môi trường
phát triển ứng dựng cực kì dễ sử dụng. Với ngôn ngữ lập trình có thể học nhanh chóng ngay cả

khi người học ít hiểu biết về điện tử và lập trình. Và điều làm nên Arduino chính là mức giá rất
thấp và tính chất nguồn mở từ cứng tới mềm. Chỉ với , người dùng đã có thể sở hữu một board
Arduino có 20 ngõ I/O có thể tương tác và điều khiển chừng đấy thiết bị.Thế mạnh của arduino
so với các nền tảng vi điều khiển khác :- Chạy trên đa nền tảng : Việc lập trình có thể thực hiện
trên các hệ điều hành khác nhau như Window, Mac Os, Linux trên destop, android trên di động.Ngôn ngữ lập trình đơn giản, dễ hiểu.- Nền tảng mở : arduino được phát triển dựa trên nguồn
mở nên phần mêm chạy trên Arduino được chia sẻ dễ dàng tính hợp vào các nền tảng khác
nhau.- Mở rộng phần cứng: Arduino được thiết kế và sử dụng theo dạng module nên việc mở
rộng phần cứng khá dễ dàng .- Đơn giản và nhanh: Rễ dàng lắp ráp, lập trình và sử dụng thiết
SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 6

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

bị .- Dễ dàng chia sẻ : Mọi người dễ dàng chia sẻ mã nguồn với nhau mà không lo lắng về ngôn
ngữ hay hệ điều hành mình đang sử dụng.Những ứng dụng nổi bật của Arduino là: máy in 3d,
robot, thiết bị bay không người lái UAV, game tương tác, điều khiển ánh sáng, kích hoạt chụp
ảnh tốc độ cao…Một hệ thống Arduino có thể cung cấp cho bạn rất nhiều sự tương tác với môi
trường xung quanh với:Hệ thống cảm biến đa dạng về chủng loại (đo đạc nhiệt độ, độ ẩm, gia
tốc, vận tốc, cường độ ánh sáng, màu sắc vật thể, lưu lượng nước, phát hiện chuyển động, phát
hiện kim loại, khí độc,…) .Các module chức năng (shield) hỗ trợ kêt nối có dây với các thiết bị
khác hoặc các kết nốikhông dây thông dụng (3G, GPRS, Wifi, Bluetooth, 315/433Mhz,
2.4Ghz,…). Định vị GPS, nhắn tin SMS, và nhiều thứ thú vị khác

b. Cấu trúc phần cứng:

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 7

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

TRANG 8

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Một vi điều khiển Arduino cũng có thể được lập trình sẵn với một boot loader cho phép đơn
giản là upload chương trình vào bộ nhớ flash on-chip, so với các thiết bị khác thường phải cần
một bộ nạp bên ngoài. Điều này giúp cho việc sử dụng Arduino được trực tiếp hơn bằng cách
cho phép sử dụng 1 máy tính gốc như là một bộ nạp chương trình.Theo nguyên tắc, khi sử dụng
ngăn xếp phần mềm Arduino, tất cả các board được lập trình thông qua một kết nối RS-232,
nhưng cách thức thực hiện lại tùy thuộc vào đời phần cứng. Các board Serial Arduino có chứa
một mạch chuyển đổi giữa RS232 sang TTL. Các board Arduino hiện tại được lập trình thông
qua cổng USB, thực hiện thông qua chip chuyển đổi USB-to-serial như là FTDI FT232. Vài
biến thể, như Arduino Mini và Boarduino không chính thức, sử dụng một board adapter hoặc
cáp nối USB-to-serial có thể tháo rời được, Bluetooth hoặc các phương thức khác.

c. Lập trình cho Arduino:
Để lập trình cũng như gửi lệnh và nhận tín hiệu từ mạch Arduino, nhóm phát triển dự án này

đã cũng cấp đến cho người dùng một môi trường lập trình Arduino được gọi là Arduino
IDE (Intergrated Development Environment) như hình dưới đây.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 9

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

3. Giới thiệu về HC-05:
Bluetooth là chuẩn truyền thông không dây để trao đổi dữ liệu ở khoảng cách ngắn. Chuẩn
truyền thông này sử dụng sóng radio ngắn (UHF radio) trong dải tần số ISM (2.4 tới 2.485
GHz). Khoảng cách truyền của module này vào khoảng 10m.
HC-05 là Module sử dụng chuẩn truyền thông này. Module này được thiết kế dựa trên chip
BC417. Con chip này khá phức tạp và sử dụng bộ nhớ flash ngoài 8Mbit. Nhưng việc sử dụng
module này hoàn toàn đơn giản bởi nhà sản xuất đã tích hợp mọi thứ cho bạn trên module HC05.

Sơ đồ chân HC-05 gồm có:

KEY

Có 2 chế độ hoạt động là Data Mode hay AT Mode

VCC

Có thể cấp nguồn từ 3,6V đến 6V bên trong module đã có một ic nguồn chuyển về điện áp 3.3V và cấp cho IC BC417

GND
TXD, RXD
STATE

Nối với chân nguồn GND
Đây là 2 chân UART giao tiếp với Module, hoạt động ở mức Logic 3,3 V
Chân trạng thái

Các chế độ hoạt động :
HC-05 có hai chế độ hoạt động là Command Mode và Data Mode. Ở chế độ Command
Mode ta có thể giao tiếp với module thông qua cổng serial trên module bằng tập lệnh AT quen
thuộc. Ở chế độ Data Mode module có thể truyền nhận dữ liệu tới module bluetooth khác. Chân
SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 10

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

KEY dùng để chuyển đổi qua lại giữa hai chế độ này. Có hai cách để bạn có thể chuyển module
hoạt động trong chế độ Data Mode.

Nếu đưa chân này lên mức logic cao trước khi cấp nguồn module sẽ đưa vào chế độ
Command Mode với baudrate mặc định 38400. Chế độ này khá hữu ích khi bạn không biết
baudrate trong module được thiết lập ở tốc độ bao nhiêu. Khi chuyển sang chế độ này đèn led
trên module sẽ nháy chậm (khoảng 2s) và ngược lại khi chân KEY nối với mức logic thấp trước
khi cấp nguồn module sẽ hoạt động chế độ Data Mode.

Nếu module đang hoạt động ở chế Data Mode để có thể đưa module vào hoạt động ở
chế độ Command Mode bạn đưa chân KEY lên mức cao. Lúc này module sẽ vào chế độ
Command Mode nhưng với tốc độ Baud Rate được bạn thiết lập lần cuối cùng. Vì thế bạn phải
biết baudrate hiện tại của thiết bị để có thể tương tác được với nó. Chú ý nếu module của bạn
chưa thiết lập lại lần nào thì mặc định của nó như sau:Baudrate 9600, data 8 bits, stop bits 1, parity : none, handshake: none.
Passkey: 1234.
Device Name: HC-05

Ở chế độ Data Mode HC-05 có thể hoạt động như một master hoặc slave tùy vào việc
bạn cấu hình (riêng HC-06 bạn chỉ có thể cấu hình ở chế độ SLAVE).
1.

Ở chế độ SLAVE: bạn cần thiết lập kết nối từ smartphone, laptop, usb bluetooth để dò tìm
module sau đó pair với mã PIN là 1234. Sau khi pair thành công, bạn đã có 1 cổng serial từ xa
hoạt động ở baud rate 9600.

2.

Ở chế độ MASTER: module sẽ tự động dò tìm thiết bị bluetooth khác (1 module bluetooth
HC-06, usb bluetooth, bluetooth của laptop…) và tiến hành pair chủ động mà không cần thiết
lập gì từ máy tính hoặc smartphone.

Tập lệnh AT:

Chế
độ
Mast
er

C
h
u
n
g

AT
AT+VERSION?
AT+UART=9600,0,
0
AT+RMAAD
AT+ROLE=1
AT+RESET
AT+CMODE=0

Lệnh test, nó sẽ trả về OK nếu module đã
hoạt động ở Command Mode
trả về firmware hiện tại của module
thiết lập baudrate 9600,1 bit stop, no
parity
ngắt kết nối với các thiết bị đã ghép
đặt là module ở master
reset lại thiết bị

Cho phép kết nối với bất kì địa chỉ nào

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 11

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

Chế độ
Slave:

AT+INQM=0,5,5
AT+PSWD=1234
AT+INQ
AT+PAIR=>,
AT+LINK=s>
AT+ORGL
AT+RMAAD
AT+ROLE=0
AT+ADDR

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Dừng tìm kiếm thiết bị khi đã tìm được 5
thiết bị hoặc sau 5s
Set Pin cho thiết bị
Bắt đầu tìm kiếm thiết bị để ghép nối

Đặt timeout(s) khi kết nối với 1 địa chỉ
slave
Kết nối với slave
Reset lại cài đặt mặc định
Xóa mọi thiết bị đã ghép nối
Đặt là chế độ SLAVE
Hiển thị địa chỉ của SLAVE

4.Giới thiệu về Module Relay :
Module 4 Relay với Optp cách ly kích H/L ( 5VDC)) sử dụng nguồn 5VDC để nuôi
mạch, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High- 5VDC) hoặc mức thấp (LOW0VDC) qua Jumper trên mỗi relay. Thích hợp cho các thiết bị sử dụng mức tín hiệu 5VDC
như Vi điều khiển,…

Thông số kĩ thuật sản phẩm:
Các thông số trên relay
Cường độ dòng điện tối đa qua các tiếp điểm của rơ-le với hiệu
10A – 250VAC
điện thế <= 250V (AC) là 10A. Cường độ dòng điện tối đa qua các tiếp điểm của rơ-le với hiệu 10A - 30VDC điện thế <= 30V (DC) là 10A. SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG TRANG 12 ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI 10A - 125VAC
Xem thêm: 5 Cách Tìm Kiếm Trong Excel Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao, Search, Searchb (Hàm Search, Searchb)

10A – 28VDC

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Cường độ dòng điện tối đa qua các tiếp điểm của rơ-le với hiệu
điện thế <= 125V (AC) là 10A. Cường độ dòng điện tối đa qua các tiếp điểm của rơ-le với hiệu điện thế <= 28V (DC) là 10A.SRD-05VDC-SL-C: Hiện điện thế kích tối ưu là 5V. Các thông số kĩ thuật Điện áp nuôi mạch Dòng tiêu thụ Tín hiệu kích Relay trên mạch Kích thước 5VDC khoảng 200mA/ 1Relay. High (5VDC) hoặc LOW (0 VDC) chọn bằng Jumper Nguồn nuôi:5VDC. Tiếp điểm đóng ngắt max: 250 VAC-10A hoặc 30VDC-10A. 72(L)*55(W)*19(H) mm SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 13

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

PHẦN 2: THỰC HÀNH
I.

PHẦN MỀM:
1. Cài đặt trên điện thoại Androi:
Công cụ App Inventor, Google tạo điều kiện để mọi người có thể tự xây dựng
phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động dùng hệ điều hành Android
a. Lập trình trên mit app inventor
Trước hết ta lập trình phần kết nối bluetooth giữa androi và HC05 .
Như chúng ta đả biết androi có phần mềm bluetooth . Chíp HC05 là thiết bị có
thể nhận và truyền lệnh thông qua bluetooth . Bây giờ ta cần lập trình để tạo sự
kết nối đó . Trước khi kết nối ta nên bật chế độ ON cho ứng dụng bluetooth
trên androi sau đó kết nối với HC05 trước khi sử dụng phần mềm mình viết .
Trước hết ta tạo sơ đồ khối trên ứng dụng mit app inventor của google .
Đầu tiên ta tạo khối giao diện cho phần mềm mình định viết:
Giao diên chúng ta cần viết như sau:

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 14

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Giao diện phần mềm bao gồm 2 phần chính :
+ phần kết nối điện thoại với HC-05,
+ là phần tiếp nhận và xử lý giọng nói:

Phần kết nối điện thoại với HC-05: phần này là nút bấm mang biểu tượng

Phần tiếp nhận và xử lí giọng nói: phần này là nút bấm mang biểu tượng

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 15

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Cụ thể các bước cần làm là:

Tiếp đến các bạn cần tạo 1 dự án mà bạn muốn (app or game)
bằng cách: Nhấn vào PROJECTS -> START NEW
PROJECTS rồi đặt tên cho nó nhấn Khi các bạn tạo xong nó sẽ
chuyển đến màn hình làm việc như sau.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 16

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

+ Cột thứ nhất là các đối tượng sẽ chọn để đưa vào ứng dụng. lựa chọn đối
tượng phù hợp rồi kéo sang vùng số 2.
+ Cột thứ 2 là cột hiển thị trực quan, là nơi tiếp nhận đối tượng từ mục 1.
+ Cột thứ 3 chứa danh sách những đối tượng mà sử dụng đã dùng
+ Cột thứ 4 là mục thuộc tính của từng đối tượng.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 17

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Đây là nội dung của cột thứ 3 của giao diện mình cần viết

Sau khi tạo giao diện cho phần mềm mình vào phần lập trình cho nó:
 Phần lập trình gồm 2 phần chính đó là :
+Kết nối blutooth giữa HC05 và androi

+Nhận diện giọng nói chuyển sang kí tự rồi truyền qua HC05 đến adruino

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 18

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

SƠ ĐỒ GIẢI THUẬT PHẦN KẾT NỐI BLUETOOTH

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 19

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

THÔNG QUA MIT APP INVENTOR TA LẬP TRÌNH NHƯ SAU:

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 20

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

CÒN VỀ PHÍA NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI ĐỂ HIỂN THỊ KÍ
TỰ ĐỂ TRUYỀN ĐI:
Goole có ứng dụng nhận diện giọng nói để tìm kiếm thông tin .
nhờ vào lĩnh vực này của google ta có thể nhờ vào nó để nhận
diện giọng nói rồi hiển thị kí tự ra màn hình. Khi chúng ta dùng
ưng dụng này của google lên androi thì nhất thiết điện thoại
phải có kết nối mạng . Lập trình như sau.

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 21

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI

GVHD: THẦY MAI BÁ LỘC

Sau khi hoàn thành phần lập trình thì ta tải phần mềm về bằng
cách quét mã QR của nó . trước khi sử dụng phần mềm cần cài
đặt một số quy trình như sau:

SVTH: NGUYỄN XUÂN THÀNH & PHẠM VĂN HÙNG

TRANG 22

Tài liệu liên quan

*

Thiết kế thi công bộ điều khiển thiết bị bằng giọng nói phần 1 6 3 50

*

Thiết kế thi công bộ điều khiển thiết bị bằng giọng nói phần 2 86 1 12

*

ĐỒ ÁN ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI 81 1 2

*

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế mạch điều khiển thiết bị bằng giọng nói doc 82 1 3

*

Tài liệu Đề Tài: Điều khiển thiết bị bằng giọng nói doc 82 869 1

*

Báo cáo đồ án điều khiển logic và PLC 27 2 16

*

Đồ án điều khiển thiết bị sử dụng mạng GSM 68 1 5

*

Báo cáo đồ án:” Điều khiển từ xa bằng hồng ngoại” potx 49 857 3

*

Báo cáo Đồ án Điều khiển công suất trong hệ thống MCCDMA 32 463 2

Xem thêm: các hàm trong excel và ví dụ

*

Đồ án điều khiển thiết bị qua mạng GSM 61 558 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án