Báo Cáo Đồ Án Phần Mềm Quản Lý Học Sinh, Đề Tài Phân Tích Phần Mềm Quản Lý Học Sinh Cấp 3

Tham khảo luận văn – đề án “đề tài : phần mềm quản lý học sinh cấp 3”, luận văn – báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: Báo cáo đồ án phần mềm quản lý học sinh

Xem thêm: Khóa Học Thuật Toán Thế Nào Cho Hiệu Quả? Chia Sẻ Học Thuật Toán Trên Coursera

đề án tốt nghiệpđồ án oracletài liệu phần mềm quản lýmô hình quản lýquản lý học sinhcông nghệ phần mềm

Xem thêm: một số đoạn văn nghị luận lớp 9

Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Công Nghệ Thông Tin ——oOo—— BÁO CÁO ĐỒ ÁN ORACLE Đề tài: Phần mềm Quản lý Học sinh cấp 3 SVTH : Trần Thị Thùy Dung MSSV : 02HC025 LỚP : 02HCA Tháng 8 / 2005 Oracle Trang 1 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 MỤC LỤC Chương 1 : Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu………………………………………………..2 1.1 Khảo sát hiện trạng ………………………………………………………………………………2 1.2 Yêu cầu chức năng……………………………………………………………………………….3 1.2.1 Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ ………………………………………………………..3 1.2.2 Bảng qui định…………………………………………………………………………………..3 1.2.3 Biểu mẫu liên quan …………………………………………………………………………..3 1.3 Yêu cầu chất lượng ………………………………………………………………………………5 Chương 2 : Phân tích………………………………………………………………………………………….5 1.1 Mô hình hoá yêu cầu người sử dụng………………………………………………………..5 1.1.1 Mô hình Usecase………………………………………………………………………………5 1.1.2 Mô hình hóa từng yêu cầu của người sử dụng………………………………………..6 1.1.3 Chức năng tra cứu học sinh ………………………………………………………………..7 1.1.4 Chức năng nhập bảng điểm môn …………………………………………………………7 1.1.5 Chức năng lập báo cáo tổng kết…………………………………………………………..7 1.1.6 Chức năng thay đổi qui định……………………………………………………………….8 1.2 Sơ đồ lớp ……………………………………………………………………………………………8 1.2.1 Sơ đồ lớp ở mức phân tích………………………………………………………………….8 1.2.2 Danh sách các lớp đối tượng ………………………………………………………………8 1.2.3 Mô tả từng lớp đối tượng……………………………………………………………………9 1.2.4 Danh sách các ràng buộc ……………………………………………………………………9 Chương 3 : Thiết kế………………………………………………………………………………………….10 1.1 Thiết kế dữ liệu ………………………………………………………………………………….10 1.1.1 Mô hình ER …………………………………………………………………………………..10 1.1.2 Sơ đồ logic…………………………………………………………………………………….10 1.1.3 Danh sách các bảng…………………………………………………………………………10 1.1.4 Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu…………………………………………………………11 1.2 Thiết kế giao diện ………………………………………………………………………………12 1.3 Thiết kế xử lý…………………………………………………………………………………….13 1.3.1 Màn hình đăng nhập………………………………………………………………………..13 1.3.2 Màn hình tiếp nhận học sinh……………………………………………………………..13 1.3.3 Màn hình tra cứu…………………………………………………………………………….16 1.3.4 Màn hình nhập bảng điểm môn …………………………………………………………17 1.3.5 Màn hình thay đổi qui định ………………………………………………………………20 Chương 4 : Cài đặt và thử nghiệm …………………………………………………………………..21 1.1 C ài đ ặt ……………………………………………………………………………………………21 1.2 Thử nghiệm ………………………………………………………………………………………21 Chương 5 : Kết luận và hướng phát triển ……………………………………………………………..40 1.1 Kết quả thực hiện được ……………………………………………………………………….40 1.2 Tự đánh giá……………………………………………………………………………………….40 1.2.1 Ưu điểm ………………………………………………………………………………………..40 1.2.2 Hạn chế…………………………………………………………………………………………41 1.3 Hướng phát triển ………………………………………………………………………………..41 ——oOo—— Chương 1 : Khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu 1.1 Khảo sát hiện trạng Hiện nay, công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công nghiệp hóa và hiện đại hoá như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá vào tất cả các ngành các lĩnh vực. Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần mềm ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu quả cho con người. Các phần mềm hiện nay ngày càng mô phỏng được rất nhiều nghiệp vụ khó khăn, hỗ trợ cho người dùng thuận tiện sử dụng, thời gian xử lý nhanh chóng, và một số nghiệp vụ được tự động hoá cao. Oracle Trang 2 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Do vậy mà trong việc phát triển phần mềm, sự đòi hỏi không chỉ là sự chính xác, xử lý được nhiều nghiệp vụ thực tế mà còn phải đáp ứng các yêu cầu khác như về tốc độ, giao diện thân thiện, mô hình hoá được thực tế vào máy tính để người sử dụng tiện lợi, quen thuộc, tính tương thích cao, bảo mật cao (đối với các dữ liệu nhạy cảm), … Các phần mềm giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian, công sức của con người, và tăng độ chính xác và hiệu quả trong công việc (nhất là việc sửa lỗi và tự động đồng bộ hoá). Một ví dụ cụ thể, việc quản lý học vụ trong trường trung học phổ thông. Nếu không có sự hỗ trợ của tin học, việc quản lý này phải cần khá nhiều người, chia thành nhiều khâu, mới có thể quản lý được toàn bộ hồ sơ, học sinh (thông tin, điểm số, kỷ luật, học bạ, …), lớp học (sỉ số, GVCN, thời khoá biểu, …), giáo viên (thông tin, lịch dạy, …) … cũng như các nghiệp vụ sắp thời khoá biểu, tính điểm trung bình, xếp loại học lực cho học sinh toàn trường (số lượng học sinh có thể lên đến hai ba ngàn học sinh). Các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, mà sự chính xác và hiệu quả không cao, vì đa số đều làm bằng thủ công rất ít tự động. Một số nghiệp vụ như tra cứu, thống kê, và hiệu chỉnh thông tin khá vất vả. Ngoài ra còn có một số khó khăn về vấn đề lưu trữ khá đồ sộ, dễ bị thất lạc, tốn kém, … Trong khi đó, các nghiệp vụ này hoàn toàn có thể tin học hoá một cách dễ dàng. Với sự giúp đỡ của tin học, việc quản lý học vụ sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. 1.2 Yêu cầu chức năng 1.2.1 Danh sách các yêu cầu nghiệp vụ STT Yêu cầu Biểu mẫu Qui định Ghi chú 1 Tiếp nhận học sinh BM1 QĐ1 Xoá,Cập nhật 2 Lập danh sách lớp BM2 QĐ2 Xoá , Cập nhật 3 Tra cứu học sinh BM3 4 Nhận bảng điểm môn BM4 QĐ4 Xoá , cập nhật 5 Lập báo cáo tổng kết BM5 QĐ5 6 Thay đổi qui định QĐ6 1.2.2 Bảng qui định Mă số Tên qui định Mô tả Ghi chú QĐ1 Qui định về nhập Tuổi học sinh từ 15 đến 20 tuổi và sửa thông tin học sinh QĐ2 Qui định về sắp lớp Số học sinh trong một lớp không vượt quá cho học sinh 40 học sinh – Có 3 khối lớp : khối 10 có 3 lớp , khối 11 có 3 lớp , khối 12 có 3 lớp QĐ3 Qui định về việc Chỉ có tối đa 2 học ki nhập bảng điểm – Có 9 môn học trong 1 lớp môn QĐ4 Qui đinh về việc Học sinh chỉ đạt nếu đạt hết tất cả các môn lập báo cáo tổng kết – Học sinh đạt môn nếu điểm trung bình>=5 1.2.3 Biểu mẫu liên quan 1.2.3.1 Yêu cầu tiếp nhận hồ sơ học sinh BM 1 : HỒ SƠ HỌC SINH Họ và tên : Giới tính : Ngày sinh : Địa chỉ : E-mail : QĐ1 : Tuổi học sinh từ 15 đến 20 Oracle Trang 3 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.2.3.2 Yêu cầu lập danh lớp : BM2: DANH SÁCH LỚP Lớp: Sỉ số: Stt Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ QĐ2: Có 3 khối lớp, mỗi khối có 3 lớp. Mỗi lớp không quá 40 học sinh. 1.2.3.3 Yêu cầu tra cứu học sinh : BM3 : DANH SÁCH HỌC SINH Stt Họ và tên Lớp TBHK1 TBHK2 1.2.3.4 Yêu cầu nhận bảng điểm môn : BM4 : BẢNG ĐIỂM MÔN HỌC Lớp: Môn: Học kỳ : Stt Họ và tên Điểm 15’ Điểm 1 tiết Điểm cuối HK QĐ4 : Có 2 học kỳ (1,2).Có 9 môn học (Tóan,Lý,Hóa,Sinh,Sử, Địa, Văn, Đạo Đức,Thể Dục). 1.2.3.5 Yêu cầu lập báo cáo tổng kết : BM5.1: BÁO CÁO TỔNG KẾT MÔN Môn : Học kỳ : Stt Lớp Sỉ số Số lượng đạt Tỉ lệ QĐ5.1 : Học sinh đạt môn nếu có điểm trung >=5 BM5.2 : BÁO CÁO TỔNG KẾT HỌC KỲ Học kỳ : Stt Lớp Sỉ số Số lượng đạt Tỉ lệ QĐ5.2 : Học sinh đạt nếu đạt tất cả các môn. Oracle Trang 4 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.2.3.6 Yêu cầu thay đổi quy định : QĐ6 : Người dùng có thể thay đổi các qyu định như sau +QĐ1 :Thay đổi tuổi tối thiểu,tuổi tối đa +QĐ2 : Thay đổi sỉ số tối đa của các lớp.Thay đổi số lượng và tên các lớp trong trường +QĐ4 : Thay đổi số lượng và tên môn học +QĐ5 : Thay đội điểm huẩn đánh giá đạt môn 1.3 Yêu cầu chất lượng Stt Yêu cầu chất lượng Tính tiến hoá 1 Thay đổi qui định tiếp nhận học sinh 2 Thay đổi qui định xếp lớp Tính hiệu quả 3 Nhập 100 hồ sơ /1 giờ 4 Xếp tất cả các lớp trong 3 giờ 5 Tra cứu học sinh ngay tức thì Tính tiện dụng 6 Giao diện người dùng thân thiện 7 Ngăn chặn không gây lỗi , cảnh báo nếu gặp lỗi Tính tương thích 8 Chạy được trên hệ điều hành Window hiện nay Tính bảo mật 9 Có chức năng sao lưu cơ sở dữ liệu (định kỳ hay tức thì) 10 Phục hồi cơ sở dữ liệu khi cần thiết Chương 2 : Phân tích 1.1 Mô hình hoá yêu cầu người sử dụng 1.1.1 Mô hình Usecase Thay đổi qui định Lâp báo cáo Tiếp nhận tổng kết học sinh Giáo vụ Nhập bảng Lập danh điểm môn sách lớp Tra cứu học sinh Oracle Trang 5 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.1.2 Mô hình hóa từng yêu cầu của người sử dụng 1.1.2.1 Chức năng tiếp nhận học sinh Người dùng D1: Thông tin học sinh :Họ tên, Giới tính, Ngày sinh , Địa chỉ, Email D2 : Kết quả của việc thêm học sinh này D1 D2 D3 : Lưu thông tin học sinh xuông CSDL Tiếp nhận D4 : Tuổi qui định của học sinh từ 15-20 học sinh mới Giải thuật xử lý B1: Nhận D1 từng người dùng D3 D4 B2: Đọc D4 từ CSDL Dữ liệu B3: Kiểm tra qui định tuổi tối thiểu , tuổi tối đa và các thông tin học sinh phải được điền đầy đủ B4: Nếu thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thì B4.1: Lưu D3 xuống bộ nhớ phụ B4.2: Thông báo kết quả cho việc thêm học sinh mới này B5: Ngược lại thông báo thất bại và quay lại B1 1.1.2.2 Chức năng lập danh sách lớp D1 : Tên lớp và sỉ số lớp,danh sách học sinh cùng Người dùng với các chi tiết liên quan (họ và tên,giới tính,ngày sinh, địa chỉ) D1 D2 D2 : Kết quả việc lập danh sách D3 : Lưu danh sách học sinh xuống CSDL Lập danh sách lớp D4 : Qui định về sắp lớp cho học sinh : Số học sinh trong một lớp không vượt quá 40 học sinh D3 D4 – Có 3 khối lớp : khối 10 có 4 lớp , khối 11 có 3 Dữ liệu lớp , khối 12 có 2 lớp Giải thuật xử lý B1: Nhận D1 từ người dùng B2: Đọc D4 từ CSDL B3: Kiểm tra khối lớp có thuộc danh sách các khối lớp B4: Kiểm tra tên lớp có thuộc danh sách tên lớp của mỗi khối B5: Kiểm tra sỉ số lớp có vượt quá sỉ số tối đa không B5.1: Nếu thỏa mãn các điều kiện trên thì B5.1.1: Lưu D3 xuống bộ nhớ phụ B5.1.2: Trả D2 cho người dùng B9: Ngược lại thông báo thất bại và quay lại B1 Oracle Trang 6 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.1.3 Chức năng tra cứu học sinh Người dùng D1 : MAHS( HOTEN ) duøng D1 D2 D2 : Thông tin kết quả : lớp học , thông tin học sinh(Họ tên, Giới tính, Ngày sinh ,Địa chỉ, Email),TBHK1,TBHK2 Tra D4 :Kết quả việc tìm kiếm danh sách : khối học , lớp học cöùu và học sinh cần tra cứu hoïc Giải thuật xử lý D4 B1: Nhận D1 từ người dùng Dữ liệu B2: Đọc D4 từ CSDL B3: Trả D2 cho người dùng 1.1.4 Chức năng nhập bảng điểm môn Người dùng D1 : Thông tin về bảng điểm môn học: Lớp, môn, Học kỳ, danh sách học sinh cùng các chi tiết liên quan (Họ và tên, Điểm 15 phút, Điểm 1 tiết, Điểm cuối HK) D1 D2 D2 : Kết quả của việc nhập bảng điểm môn D3 : Lưu bảng điểm môn xuống CSDL Nhập bảng điểm môn D4 : Thông tin danh sách các : học kỳ , môn học Giải thuật xử lý D3 D4 B1: Nhận D1 từ người dùng B2: Đọc D4 từ CSDL Dữ liệu B3: Kiểm tra học kỳ có thuộc danh sách các học kỳ không B3.1: Kiểm tra môn học có thuộc danh sách các môn học B3.2: Nếu thỏa mãn các điều kiện trên thì B3.2.1: Lưu D3 xuống CSDL B3.2.2: Trả D2 cho người dùng B4: Ngược lại thông báo thất bại và quay lại B1 1.1.5 Chức năng lập báo cáo tổng kết Người dùng D1 : Thông tin học kỳ , môn học cần lập báo cáo D2 : Thông tin báo cáo xuất ra theo yêu cầu của người dùng D1 D2 D4 : Thông tin học sinh đạt môn học nếu có điểm trung bình >= 5 Lập báo cáo tổng kết môn t Giải thuật xử lý theo học kỳ B1: Nhận D1 từ người dùng D4 B2: Đọc D4 từ CSDL B3: Đếm số lượng học sinh có điểm cuối kỳ lớn hơn ĐTB Dữ liệu tối thiểu B5: Tính số lượng đạt của từng lớp B6: Tính tỉ lệ của từng lớp B9: Xuất D2 Người dùng D1 : Thông tin học kỳ cần lập báo cáo D2 : Thông tin báo cáo xuất ra theo yêu cầu của người dùng D1 D2 D4 : Thông tin học sinh đạt nếu đạt tất cả các môn học Lập báo cáo Giải thuật xử lý tổng kết học kỳ D4 Oracle Trang 7 Dữ liệu Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 B1: Nhận D1 từ người dùng B2: Đọc D4 từ CSDL B3: Đếm số lượng môn mà học sinh có điểm cuối kỳ lớn hơn ĐTB tối thiểu B4: Đếm số lượng học sinh đạt của từng lớp B5: Tính tỉ lệ của từng lớp B6: Xuất D2 1.1.6 Chức năng thay đổi qui định D1 : Thông tin các qui định có thể thay đổi như : tuổi tối thiểu Người dùng ,tuổi tối đa, sỉ số tối đa các lớp , tên các lớp , số lượng và tên duøng các môn học , điểm chuẩn đánh giá đạt môn D1 D2 D2 : Thông tin bảng qui định mới D3 : Lưu thông tin thay đổi qui định xuống CSDL Thay đổi Giải thuật xử lý qui định B1: Nhận D1 từ người dùng D3 B2: Ghi D3 xuống bộ nhớ phụ B3 : Hiển thị D2 cho người dùng Dữ liệu 1.2 Sơ đồ lớp 1.2.1 Sơ đồ lớp ở mức phân tích HOC SINH LOP THAMSO KHOI DIEM MON HOC KY MON CHI TIET DIEM HOC LOAI KIEM TRA 1.2.2 Danh sách các lớp đối tượng Stt Tên lớp Ý nghĩa 1 HOC SINH Lưu thông tin học sinh 2 LOP Lưu thông tin về lớp 3 KHOI Lưu thông tin về danh sách khối lớp 4 MON HOC Lưu trữ danh sách các môn học 5 DIEM MON Lưu trữ thông tin về điểm trung bình cuối kỳ của học sinh Oracle Trang 8 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 6 HOC KY Lưu trữ thông tin về danh sách các học kỳ 7 CHI TIET DIEM Lưu trữ thông tin về điểm số kiểm tra 8 LOAI KIEM TRA Lưu trữ danh sách các loại kiêm tra 9 THAM SO Lưu trữ các thông tin về qui định 1.2.3 Mô tả từng lớp đối tượng STT Tên đối tượng Thuộc tính đối tượng 1 HỌC SINH 2 LỚP 3 KHỐI 4 MÔN HỌC 5 ĐIỂM MÔN 6 HỌC KỲ CHI TIẾT 7 ĐIỂM LOẠI KIỂM 8 TRA 9 THAM SO 1.2.4 Danh sách các ràng buộc STT Tên đối tượng Thuộc tính đối tượng 1 RB1 Ngày sinh < ngày hiện tại 2 RB2 Một học sinh chỉ được học 1 lớp 3 RB3 Một lớp học chỉ thuộc 1 khối học 4 RB4 Tuổi học sinh từ 15 đến 20 5 RB5 Sỉ số của lớp không quá 40 học sinh Oracle Trang 9 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Chương 3 : Thiết kế 1.1 Thiết kế dữ liệu 1.1.1 Mô hình ER MAKHOI co 0..n KHOI TENKHOI SOLOPTOIDACUAKHOI MALOAIKIEMTRA CTDIEM 1..n LOAIKIEMTRA 1..1 TENLOAIKIEMTRA MALOP co 0..n LOP TENLOP DIEMSO 1..1 oo SISO MAHS 1..1 HOTEN MAHOCKI HOCSINH 0..n co 1..1 DIEMMON 1..1 co 0..n HOCKI DIACHI TENHOCKI EMAIL MADIEMMON 1..1 PHAI NGAYSINH TRUNGBINH co 0..n MAMON MONHOC TENMONHOC 1.1.2 Sơ đồ logic 1.1.3 Danh sách các bảng Stt Tên lớp Ý nghĩa 1 HOC SINH Lưu thông tin học sinh 2 LOP Lưu thông tin về lớp 3 KHOI Lưu thông tin về danh sách khối lớp 4 MON HOC Lưu trữ danh sách các môn học 5 DIEM MON Lưu trữ thông tin về điểm trung bình cuối kỳ của học sinh 6 HOC KY Lưu trữ thông tin về danh sách các học kỳ 7 CHI TIET DIEM Lưu trữ thông tin về điểm số kiểm tra 8 LOAI KIEM TRA Lưu trữ danh sách các loại kiêm tra 9 THAM SO Lưu trữ các thông tin về qui định Oracle Trang 10 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.1.4 Mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu 1.1.4.1 Thành phần: HOCSINH Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về học sinh STT Thộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaHocSinh Chuỗi Tối đa 5 ký tự Khóa 2 HoTen Chuỗi Tối đa 40 ký tự 3 GioiTinh Chuỗi Có 2 lọai ‘Nam’, ‘Nữ’ Lọai giới tính Kiểu 4 NgaySinh Tuổi từ 15 đến 20 ngày 5 DiaChi Chuỗi 6 Email Chuỗi 7 MaLop Chuỗi Tối đa 2 ký tự 1.1.4.2 Thành phần : LOP Ý nghĩa: Lưu thông tin về lớp STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaLop Chuỗi Tối đa 2 ký tự Khóa 2 TenLop Chuỗi Tối đa 4 ký tự 3 SiSo Số Theo qui định 2 4 MaKhoi Chuỗi Tối đa 2 ký tự 1.1.4.3 Thành phần THAMSO: Ý nghĩa: Lưu thông tin về các qui định STT Thuộc tính Ki ểu MGT Ghi chú 1 MaThamSo Chu ỗi 4 2 TenThamSo Chu ỗi 30 3 Gi á tr ị Số 4 Ghi chú Chu ỗi 40 1.1.4.4 Thành phần DIEMMON Ý nghĩa: lưu trữ thông tin về điểm trung bình cuối kỳ của học sinh STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaDiemMon Số Khóa 2 MaMonHoc Chuỗi Tối đa 2 ký tự 3 MaHocKy Chuỗi Tối đa 3 ký tự 4 MaHocSinh Chuỗi Tối đa 5 ký tự 5 TrungBinh Số Từ 0 đến 10 1.1.4.5 Thành phần KHOI Ý nghĩa: Lưu thông tin về danh sách khối lớp STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaKhoi Chuỗi Tối đa 1 ký tự Khóa 2 TenKhoi Chuỗi Tới đa 2 ký tự 3 SoLopToiDa CuaKhoi Số Theo qui định 2 Oracle Trang 11 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.1.4.6 Thành phần HOCKI Ýnghĩa: Lưu trữ thông tin về danh sách các học kỳ STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaHocKy Chuỗi Tối đa 3 ký tự Khóa 2 TenHocky Chuỗi Tối đa 8 ký tự 1.1.4.7 Thành phần CHITIETDIEM Ý nghĩa: Lưu trữ thông tin về điểm số kiểm tra STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaDMon Số Khoá 2 MaLoaiKiemTra Số Khoá 3 DiemSo Số Từ 0 đến 10 1.1.4.8 Thành phần MONHOC: Ý nghĩa: Lưu trữ danh sách các môn học STT Thuộc tính Kiểu MGT Ghi chú 1 MaMonHoc Chuỗi Tối đa 2 ký tự Khóa 2 TenMonHoc Chuỗi Tối đa 10 ký tự 1.1.4.9 Thành phần LOAIKIEMTRA Ý nghĩa: Lưu trữ danh sách các lọai kiểm tra STT Thành phần Kiểu MGT Ghi chú 1 MaLoaiKiemTra Số Khóa 2 TenLoaiKiemTra Chuỗi Tối đa 15 ký tự 1.2 Thiết kế giao diện Cây chức năng : PH ẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH CẤP 3 LƯU TRỮ THÊM HỌC SINH XÓA HỌC SINH SỬA HỌC SINH NHẬP ĐIỂM HỌC SINH XOÁ ĐIỂM HỌC SINH SỬA ĐIỂM HỌC SINH THÊM QUI ĐỊNH SỬA QUI ĐỊNH TRA CỨU TRA CỨU THEO MÃ HỌC SINH BÁO CÁO BẢNG ĐIỂM LỚP THEO MÔN BẢNG ĐIỂM H ỌC SINH Oracle Trang 12 BÁO CÁO THEO HỌC KỲ BÁO CÁO THEO MÔN Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.3 Thiết kế xử lý 1.3.1 Màn hình đăng nhập ĐĂNG NHẬP 0 Username Password Service Đăng nhập Thoát 1 2 Danh sách các hàm xử lý và sự kiện STT Tên hàm Ý nghĩa Ghi chú Kiểm tra người dùng có nhập đúng 1 DangNhap() Hàm xử lý Username , Password , Service không ? Xử lý Biến cố 0: xảy ra khi người dùng chuẩn bị load màn hình  gán Username , Password , Service Biến cố 1: xảy ra khi người dùng nhấn nút Đăng nhập  gọi hàm DangNhap()  Nếu đúng : làm sáng các menu  Ngược lại : thông báo nhập sai và yêu cầu nhập lại Biến cố 2: xảy ra khi người dùng nhấn nút Thoát  Thoát đăng nhập và không cho làm gì cả 1.3.2 Màn hình tiếp nhận học sinh 8 9 Oracle Trang 13 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Danh sách các hàm xử lý STT Tên hàm Ý nghĩa Ghi chú Lấy danh sách khối (makhoi , 1 GetDanhSachKhoi() tenkhoi) của trường Getdanhsachlop(string Lấy danh sách lớp tên ứng với mã 2 ma_khoi) khối trong cboMakhoi Lấy sỉ số lớp tương ứng với mã lớp 3 LaySiSoLop() trong cboLop Lấy danh sách học sinh tương ứng 4 GetDanhSachHocSinh() với mã lớp trong cboLop Tạo mã học sinh mới (tụ động) 5 Tao_MaHS() tương ứng với danh sách học sinh 6 Luu() Lưu học sinh mới. kiểm tra ngày sinh có thoả qui đinh 7 kiemtra_ngaysinh() không ? Kiểm tra thông tin học sinh có nhập đầy đủ và ngày sinh có đúng qui 8 kiemtra() định không?Nếu nhập sai thì thông báo 9 CapNhat() Hàm cập nhật thông tin học sinh Kiểm tra số lượng học sinh trong danh sách HS có lớn hơn bằng sỉ số của lớp không.Nếu có thì làm mờ 10 HienThi_Nut() nút Tiếp nhận, xoá , cập nhật .Ngược lại thì làm mờ các nút xoá , cập nhật , hiển thị nút Tiếp nhận 11 khoitao_textbox() Làm rỗng các textbox Trước khi thoát , kiểm tra xem các 12 Kiemtra_Thoat() textbox có rỗng không ? Nếu có thì thoát . Xử lý Biến cố 0: xảy ra khi người dùng chuẩn bị form load – GetDanhSachKhoi() – Getdanhsachlop(string ma_khoi) – LaySiSoLop() – GetDanhSachHocSinh() – Tao_MaHS() – HienThi_Nut() Bi ến c ố 1: xảy ra khi người dùng nhấn nút tiếp nhận(enable=true) – kiemtra() – Luu() – HienThi_Nut() Biến cố 2 : xảy ra khi người dùng nhấn nút thêm mới – khoitao_textbox() – GetDanhSachHocSinh() – Tao_MaHS() – HienThi_Nut() Biến cố 3 : xảy ra khi người dùng nhấn nút Xoá(enable=true) – Xoá học sinh tương ứng với mahs – khoitao_textbox() – HienThi_Nut() – Hiển thị thông báo Biến cố 4 : xảy ra khi người dùng nhấn nút cập nhật(enable=true) – kiemtra() – CapNhat() – Hiển thị thông báo Biến cố 5 : xảy ra khi người dùng nhấn nút DanhSachHS – Nhập malop – Xuất report danh sách học sinh theo lớp Oracle Trang 14 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Biến cố 6 : xảy ra khi người dùng nhấn nút Thoát – Kiemtra_Thoat() – Hiển thị thông báo : Bạn có muốn lưu trước khi thoát không(Yes , No , Cancel)  Cancel : Không làm gì cả  No : Không lưu và trở về màn hình chính  Yes :  Nếu nút Cập nhật là enable thì : o Nếu Kiemtra() thoả thì cập nhật o Ngược lại thì thông báo và cho biết nguyên nhân  Nếu nút Tiếp nhận là enable thì : o Nếu Kiemtra() thoả thì thêm mới o Ngược lại thì thông báo và cho biết nguyên nhân Biến cố 7 : xảy ra khi người dùng click vào record trong danh sách học sinh – Lấy thông tin học sinh tương ứng với mahs trong record được chọn – Gán thông tin của học sinh vào các textbox tương ứng – Enable các nút Xoá ,Cập nhật – Disable nút Tiếp nhận Biến cố 8: xảy ra khi click vào cboKhoi – Getdanhsachlop(ma_khoi) Biến cố 9 : xảy ra khi click vào cboLop – GetDanhSachHocSinh() – HienThi_Nut() – khoitao_textbox() Oracle Trang 15 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.3.3 Màn hình tra cứu Danh sách các hàm xử lý STT Tên hàm Ý nghĩa Ghi chú LayTrungBinhMon(string Lấy trung bình HK(I,II) của các môn học 1 mamon,string hocky) tương ứng với mahs Xây dựng lưới bảng điểm môn học chứa 2 LayBangDiem() thông tin về các môn học và gọi hàm LayTrungBinhMon Hiển thị trên lưới thông tin học sinh 3 Tracuu() (MaHS,Hoten,Ngaysinh,Phai,DiaChi,Malop,E mail)và gọi hàm LayBangDiem Oracle Trang 16 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Xử lý Biến cố 1: Xảy ra khi người dùng nhấn nút Tra cứu – Kiểm tra MaHS==Null – Nếu có thông báo – Ngược lại : gọi hàm Tracuu() Biến cố 2: Xảy ra khi người dùng nhấn nút Thoát – Trở về màn hình chính Biến cố 3 : Xảy ra khi người dùng gõ vào mahs và nhấn enter – Kiểm tra MaHS==Null – Nếu có thông báo – Ngược lại : gọi hàm Tracuu() 1.3.4 Màn hình nhập bảng điểm môn 5 6 0 1 2 3 4 Oracle Trang 17 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 Danh sách các hàm xử lý STT Tên hàm Ý nghĩa Ghi chú 1 Getdanhsachlop() lấy danh sách lớp (Malop , Tenlop) Lấy danh sách Học Kì (MaHK , 2 GetDanhSachHocKi() TenHK) Lấy danh sách môn học ( 3 GetDanhSachMonHoc() MaMH,TenMH).Chỉ lấy những môn học chưa được nhập cho lớp đó ứng với học kỳ tương ứng Khởi tao lưới chứa danh sách học sinh tương ứng với malop trong 5 LayBangDiem() cboLop và các cột điểm. khoitao() Kiểm tra điểm nhập vào có thoả qui định điểm tối thiếu và điểm tối đa 6 kiemtra() không Nếu có thì thông báo 7 khoitao() Khởi tạo các cột điểm = 0 8 Tao_MaDiemMon() Tạo mã điểm môn mới Lấy mã điểm môn tương ứng với 9 Lay_MaDiemMon() MaHS,MaMH,MaHK Xử lý : Biến cố 0: xảy ra khi load form – Getdanhsachlop() – GetDanhSachHocKi() – GetDanhSachMonHoc() – LayBangDiem() Biến cố 1 : xảy ra khi nhấn nút lưu . Lưu một lúc tất cả các cột điểm của tất cả học sinh có trong danh sách – kiemtra() – Lay_MaDiemMon() – Nếu mã điểm môn đã tồn tại (nghĩa là môn học này đã được nhâp cho học sinh tương ứng)  Hiển thi thông báo : Bạn có muốn cập nhật điểm môn này không ?  Ch ọn Yes : Thực hiện cập nhật điểm với mã điểm môn lấy được  Chọn No : Không làm gì cả . – Ngược l ại  Tao_MaDiemMon() Oracle Trang 18 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025  Lưu từng cột điểm trong lưới ứng với từng madiemmon Biến cố 2 : xảy ra khi nhấn nút Cập nhật .Chọn từng record để cập nhật từng học sinh – kiemtra() – Lay_MaDiemMon() – Nếu mã điểm môn chưa tồn tại (nghĩa là môn học này chưa được nhâp điểm cho học sinh tương ứng)  Hiển thi thông báo : Bạn có muốn lưu điểm môn này không ?  Ch ọn Yes : o Tao_MaDiemMon() o Lưu từng cột điểm trong lưới ứng với madiemmon tương ứng  Chọn No : Không làm gì cả . – Ngược lại  Thực hiện cập nhật với madiemmon lấy được Biến cố 3 : xảy ra khi nhấn nút Xoá . Chọn từng record để xoá từng điểm môn học của từng học sinh – Lay_MaDiemMon() – Nếu mã điểm môn chưa tồn tại (nghĩa là môn học này chưa được nhâp điểm cho học sinh tương ứng)  Hiển thị thông báo – Ngược lại  Thực hiện xoá với madiemmon lấy được Biến cố 4 : xảy ra khi nhấn nút Thoát – Trở về màn hình chính Biến cố 5 : xảy ra khi click vào cboLop – GetDanhSachMonHoc() – LayBangDiem() Biến cố 6 : xảy ra khi click vào cboHocKy – GetDanhSachMonHoc() Oracle Trang 19 Phần mềm quản lý học sinh cấp 3 02HC025 1.3.5 Màn hình thay đổi qui định Danh sách các hàm xử lý STT Tên hàm Điều kiện thực hiện Ghi chú Lấy danh tham so (MaThamSo , 1 GetDanhSachThamSo() GiaTri) để gán vào lưới . Đồng thời tạo maTS mới và gán vào txtMaTS 2 kiemtra() – kiểm tra các textbox có rỗng không -Nếu có thì thông báo Lưu thông tin tham số mới với maTS 3 Luu() tương ứng Cập nhật các thông tin cua tham số 4 CapNhat() tương ứng vơi MaTS 5 khoitao_textbox() Làm rỗng các textbox Oracle Trang 20

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án