sơ đồ tổ chức tòa án nhân dân cấp huyện

 cơ cấu tổ chức  Tòa án nhân dân huyện  Tòa án nhân dân thị xã  Tòa án nhân dân quận  luật tổ chức tòa án

Đang xem: Sơ đồ tổ chức tòa án nhân dân cấp huyện

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương là quy định được ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 1960.

Trong hệ thống tư pháp, Tòa án giữ một vị trí đặc biệt. Bằng hoạt động của mình, Tòa án có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ gìn, và đảm bảo công lý, bảo vệ pháp luật và quyền lợi của công dân – một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của mỗi quốc gia. Ngoài ra, Tòa án còn có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân.

Và ngày nay khi mà các tranh chấp xảy ra ngày càng nhiều từ sinh hoạt đến sản xuất kinh doanh, thương mại thì càng khẳng định được vai trò giải quyết tranh chấp của Tòa án. Theo đó, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tương đương sẽ có cơ cấu tổ chức chặt chẽ nhằm bảo đảm quá trình hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện thay đổi như thế nào:
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định từ ngày:
01/06/2015 Điều 45 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014
Theo quy định hiện hành tại Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương được quy định như sau: 1. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Trường hợp cần thiết, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành …
xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định từ ngày:
12/04/2002 Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002
Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2002, theo đó: 1. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Chánh án, một hoặc hai Phó Chánh án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có bộ máy giúp việc. 2. Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án theo …
xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định từ ngày:
10/10/1992 Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1992

Xem thêm: Các Khóa Học Lập Trình Tphcm, Khóa Học Lập Trình Cho Trẻ Tại Tphcm

Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 32 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1992, theo đó: 1- Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có Chánh án, một hoặc hai Phó Chánh án, các Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Toà án. 2- Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền sơ thẩm những vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng. Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ …
xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định từ ngày:
13/07/1981 Điều 36 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1981
Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1981 được sửa đổi bởi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi 1988, theo đó: Các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền: 1/ Sơ thẩm những vụ án hình sự, trừ những loại việc sau đây: – Những tội xâm phạm an ninh quốc gia; – Những tội phạm hình sự khác có tính chất nghiêm trọng, phức tạp hoặc gây hậu quả lớn. 2/ Sơ …
xem chi tiết
Cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định từ ngày:
26/07/1960 Điều 16 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1960
Tòa án nhân dân cấp huyện được quy định tại Điều 16 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 1960, theo đó: Toà án nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã hoặc đơn vị hành chính tương đương xử sơ thẩm những vụ án hình sự và dân sự do pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của các toà án đó. Toà án nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã hoặc đơn vị hành chính tương đương có nhiệm vụ hoà giải những vụ tranh chấp về …
xem chi tiết

Xem thêm: Cách Thu Nhỏ Màn Hình Máy Tính Trên Windows, Macos Đơn Giản, Cách Chỉnh Màn Hình Máy Tính Nhỏ Lại

Có thể bạn quan tâm:

Tòa án nhân dân: Phân tích từ khóa Nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương Quy định về chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Quy định về Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định như thế nào?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án