Chia Sẻ Cách Chạy Nội Lực Đồ Án Thép 2 Bằng Etabs, Thuyết Minh Đồ Án Thép 2

thuyết minh đồ án thép 2

1. Trang 1MỤC LỤCNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN …………………………………………………………………………………..3PHẦN I. TÍNH TOÁN CHUNG………………………………………………………………………………..41. SỐ LIỆU THIẾT KẾ………………………………………………………………………………………………42. KÍCH THƯỚC CHÍNH CỦA KHUNG NGANG……………………………………………………..42.1. Theo phương đứng:………………………………………………………………………………………………42.2. Theo phương ngang: …………………………………………………………………………………………….62.3. Hệ giằng nhà. ………………………………………………………………………………………………………72.4. Hệ giằng mái. ………………………………………………………………………………………………………72.4.1. Hệ giằng trong mặt phẳng cánh trên. ………………………………………………………………..72.4.2. Hệ giằng trong mặt phẳng cánh dưới:……………………………………………………………….82.4.3. Hệ giằng đứng……………………………………………………………………………………………….82.4.4. Hệ giằng ở cột ……………………………………………………………………………………………….9PHẦN II. TÍNH TOÁN KHUNG NGANG………………………………………………………………..101. TẢI TÁC DỤNG TRONG LÊN KHUNG ………………………………………………………………101.1. Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải):…………………………………………………………………………101.1.1. Trọng lượng mái: …………………………………………………………………………………………101.1.2. Trọng lượng bản thân dàn và hệ giằng: …………………………………………………………..101.2. Tải trọng tạm thời do thi công và sửa chữa mái (hoạt tải):………………………………………112.

Đang xem: đồ án thép 2 bằng etabs

Xem thêm: Tiểu Luận Về Quan Họ Bắc Ninh Chọn Lọc, Tailieuxanh

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 9 Tập 2 Trang 19, 20 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 22 Trang 19 Sgk Toán 9 Tập 2

TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CỘT…………………………………………………………………….112.1. Tải do phản lực của dàn:……………………………………………………………………………………..112.2. Do trọng lượng dầm cầu trục:………………………………………………………………………………122.3. Do áp lực đứng của bánh xe ( TH cầu trục 4 bánh): ……………………………………………….122.4. Do lực hãm của xe con T:…………………………………………………………………………………….132.5. Tác dụng của tải trọng gió lên khung…………………………………………………………………….142.5.1. Gió tĩnh tác dụng lên cột:………………………………………………………………………………142.5.2. Tải trọng gió tác dụng lên dàn: tải tập trung…………………………………………………….153. TÍNH NỘI LỰC KHUNG……………………………………………………………………………………..163.1. Các giả thiết tính khung tĩnh:……………………………………………………………………………….163.2. Xác định nội lực khung: Khung được giải lần lượt với mỗi loại tải trọng riêng lẽ. …….17PHẦN III.THIẾT KẾ TIẾT DIỆN CỘT……………………………………………………………………201. CÁC THÔNG SỐ TÍNH CỘT……………………………………………………………………………….201.1. Thiết kế cột trên (cột đặc tổ hợp hàn):…………………………………………………………………..221.1.1. Kiểm tra ổn định x – x: …………………………………………………………………………………231.1.2. Kiểm tra ổn định y – y: …………………………………………………………………………………241.1.3. Kiểm tra ổn định cục bộ:……………………………………………………………………………….251.2. Thiết kế cột dưới (cột rỗng thanh giằng)………………………………………………………………..26- Cặp nội lực nguy hiểm nhất ở tiết diện I–I:…………………………………………………………….261.2.1. Chọn tiết diện nhánh cột: ………………………………………………………………………………261.2.2. Kiểm tra lại tiết diện cột đã chọn:…………………………………………………………………..311.3. Tính liên kết thanh giằng vào nhánh cột………………………………………………………………..322. THIẾT KẾ CHI TIẾT CỘT ………………………………………………………………………………….33

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án