Đồ Án Bệnh Viện Đa Khoa 500 Giường, Ghim Trên Tnghiep

*

Đang xem: đồ án bệnh viện đa khoa 500 giường

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/1013

Nhan đề: Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai - 500 giường : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Minh, PhươngNguyễn Hoàng Lê, Văn
Từ khoá: Kết cấu kiến trúcTrang trí nội ngoại thấtBệnh viện
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://lingocard.vn/handle/Vanlang_TV/1013
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Xem thêm: Các Phương Trình Của Si = Sio2, Phản Ứng Hóa Học

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
D6389_1_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Bia.pdf Giới hạn truy cập Bìa 286.25 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6389_2_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Muc luc.pdf Giới hạn truy cập Mục lục 175.73 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6389_3_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Chuong 1.pdf Giới hạn truy cập Chương 1: Giới thiệu tổng quan về đề tài 176.93 kB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6389_4_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Chuong 2.pdf Giới hạn truy cập Chương 2: Cơ sở thiết kế 2.04 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6389_5_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Chuong 3.pdf Giới hạn truy cập Chương 3: Đặc điểm khu đất 1.1 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu
D6389_6_Nguyen Hoang Le Van_A120041_Chuong 4.pdf Giới hạn truy cập Chương 4: Nhiệm vụ thiết kế 6.09 MB Adobe PDF Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu

Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.

Xem thêm: Khóa Học Tư Duy Logic & Giải Quyết Vấn Đề, Khã³A HọC Kỹ NäƒNg Tæ° Duy Logic

Giao diện cung cấp bởi

*

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đồ án