tiểu luận về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Đang xem: Tiểu luận về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 10 (14 trang)

Tài liệu liên quan

Thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam
Thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam 14 832 3

Thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam 14 155 1

thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam 14 163 1

Thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam 14 2,398 10

Thực trạng pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam 14 2,120 13
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay 182 78 0
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam hiện nay
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam hiện nay 182 165 1
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam hiện nay (tt)
Thực hiện pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở việt nam hiện nay (tt) 28 148 0

Xem thêm: Top 10 Trung Tâm, Khóa Học Thiết Kế Nội Thất Ngắn Hạn Tại Tphcm

Pháp luật về kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam 7 122 1
Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại việt nam
Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại việt nam 82 63 0
Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại việt nam
Pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tại việt nam 82 19 0

THỰC TRẠNG THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM 14 1,822 8

Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam 94 689 3
Đề tài đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
Đề tài đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 23 803 0

Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam 91 686 3

Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam 9 384 1

Thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu ở Việt Nam 90 54 0

Thực trạng pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu ở việt nam 90 129 0
Thực trạng pháp luật về thị trường chứng khoán sơ cấp ở việt nam và phương hướng hoàn thiện
Thực trạng pháp luật về thị trường chứng khoán sơ cấp ở việt nam và phương hướng hoàn thiện 108 59 0

Thực trạng pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam 95 59 0

Xem thêm: tiểu luận quản trị rủi ro tài chính

PHẦN MỞ BÀI Trong xu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năm 2004 Luật Cạnh tranh Việt Nam ban hành Tuy nhiên, pháp luật cạnh tranh Việt Nam chưa thể rõ đầy đủ vai trò, nhiệm vụ công cụ pháp lý quan trọng Nhà nước để điều tiết kinh tế vĩ mô kinh tế thị trường Số lượng vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh điều tra xử lý so với thực tiễn hạn chế cạnh tranh diễn ngày nhiều có chiều hướng diễn biến ngày phức tạp Vì vậy, tìm hiểu sở lý luận thực tiễn Điều chỉnh pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam cần thiết Sau đay viết em đề tài: “Thực trạng pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam” PHẦN NỘI DUNG I Khái quát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Khái niệm Trong kinh tế học, hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh (Cartel) nhìn nhận thống hành động nhiều doanh nghiệp nhằm giảm bớt loại bỏ sức ép cạnh tranh hạn chế khả hành động cách độc lập đối thủ cạnh tranh Từ điển Chính sách thương mại quốc tế định nghĩa Cartel thỏa thuận thức không thức để đạt kết có lợi cho hàng có liên quan, có hại cho bên khác Luật cạnh tranh Việt Nam không đưa khái niệm mà sử dụng phương pháp liệt kê thỏa thuận bị coi thỏa thuận hạn chế hạn chế cạnh tranh, bao gồm: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ cách trực tiếp gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kĩ thuật, công nghệ, hạn hế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện kí kết hợp đòng mua, bán hàng hóa, dịch vụ buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng; thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho dooanh nghiệp khác rham gia thị trường phát triển kinh doanh; thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp bên thỏa thuận; thỏa thuận thông đồng để bên thỏa thuận thắng thàu việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ Việc không đưa khái niệm mà liệt kê thỏa thuận cụ thể không gây nên tranh luận cần thiết hình thức chất pháp lí thỏa thuận hạn chế canh tranh Theo thỏa thuận liệt kê Điều Luật cạnh tranh năm 2004 bị coi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Thỏa thuận khái niệm rộng ý nghĩa trừ phân tích kinh tế kinh nghiệm thực tế phải thỏa thuận thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thỏa thuận khuyến khích cạnh trạnh hay thỏa thuận trung tính Đầu tiên nên phân biệt rõ thỏa thuận ngang thỏa thuận dọc Thỏa thuận ngang thỏa thuận thỏa thuận đối thủ cạnh tranh thỏa thuận dọc thỏa thuận doanh nghiệp bổ trợ lẫn Các thỏa thuận ngang tạo khả khống chế thị trường, thỏat huận dọc không kèm với khả khống chế thị trường Điều có nghĩa khả hạn chế cạnht ranh thỏa thuận ngang lớn nhiều so với khả hạn chế thỏa thuận dọc Như vậy, để hành vi tập hợp hành vi cấu thành thỏa thuận thiết phải có thống ý chí có thỏa thuận Các hành vi giống doanh nghiệp chưa đủ để chứng minh có thỏa thuận họ với Đặc điểm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT) Thứ nhất, chủ thể tham gia TTHCCT doanh nghiệp hoạt động độc lập Căn vào Điều Luật cạnh tranh, Nghị định 116/2005/NĐ-Cp phủ hướng dẫn thi hành luật cạnh tranh Nghị định số 120/2005/NĐ-CP xử lí vi phạm pháp luật lĩnh vực cạnh tranh, có quy định TTHCCT TTHCCT diễn doanh nghiệp Doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2005 hiểu là: tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sả, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng kí kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Còn pháp luật canh tranh, doanh nghiệp bao gồm tổ chức cá nhân kinh doanh Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận phải hoạt động cách đọc lập, không phụ thuộc mặt tài Ý chí doanh nghiệp tham gia thỏa thuận phải ý chí độc lập bên, bị ép buộc.TTHCCT diễn doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh thị trường liên quan bên đối thủ Luật Cạnh tranh nước ta không quy định Hiệp hội chủ thể TTHCCT, điểm khác biệt so với luật cạnh tranh nhiều nước giới, việc quy định mang lại nhiều bất bất cập giải vụ TTHCCT Thứ hai, TTHCCT hình thành có thống ý chí bên tham gia thỏa thuận, việc thống ý chí công khai ngầm định Đây dấu hiệu quan trọng TTHCCT, hành vi giống cac doanh nghiệp chưa đủ để chứng minh có thỏa thuận họ, mà phải có thống ý chí hành động bên tham gia thỏa thuận Ở dấu hiệu này, cần phân biệt thống ý doanh nghiệp với thống mục đíchcủa doanh nghiệp tham gia TTHCCT Khi thống thực hành vi TTHCCT, doanh nghiệp không mục đích theo đuổi, ví dụ tham gia vào thỏa thuận doanh nghiệp A cso mục đích mở rộng thị trường, doanh nghiệp B lại muốn loại bỏ doanh nghiệp C đối thủ canh tranh Thứ ba, hậu TTHCCT làm giảm sức ép cạnh tranh, làm sai lệch cản trở cạnh tranh thị trường Các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận hình thành mộ nhóm doanh nghiệp có sức mạnh chi phối trường lớn, gây hại cho khách hàng doanh nghiệp khác không tham gia thỏa thuận II.Thực trạng pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam Thỏa thuận hạn chế canh tranh doanh nghiệp Được quy định Điều Luật cạnh tranh, bao gồm loại TTHCCT: “1 Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ cách trực tiếp gián tiếp; Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ; Thoả thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ; Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng; Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh; Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp bên thoả thuận; Thông đồng để bên thoả thuận thắng thầu việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ” Trong thực tiễn nay, ta thấy, thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ cách trực tiếp gián tiếp loại TTHCCT phổ biến Theo pháp luật Việt Nam, chất loại thỏa thuận việc thống hành động ấn định giá cách trực tiếp thực hình thức sau: áp dụng thống mức giá với số tất cá khách hàng; tăng giá giảm giá mức cụ thể; áp dụng công thức tính giá chung; trì tỉ lệ cố định giá sản phảm liên quan; không chiết khấu giá áp dụng mức chiết khấu giá thống nhất; dành hạn mức tín dụng cho khách hàng; không giảm giá không thông báo cho thành viên khác thỏa thuận; sử dụng mức giá thống thởi điểm đàm phán giá bắt đầu Trong thực tiễn thi hành Luật cạnh tranh có vụ việc thỏa thuận ấn định giá xử lí, vụ q9 công ty bảo hiểm kí văn thỏa thuận tăng mức phí tối thiểu sịch vụ bảo hiểm vật chất xe ô tô vào cuối năm 20081 Sáng ngày 29/7/2010, Cục quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương định xử phạt mức 0,025% tổng doanh thu năm 2007 hành vi bắt tay nâng phí bảo hiểm xe giới 19 công ty bảo hiểm Trước đó, ngày 15/9/2008, hội nghị CEO nhà bảo hiểm phi nhân thọ lần thứ 6, 15 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ký thỏa thuận kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm xe giới, đến ngày 1/10/2008 có doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia, nâng tổng số lên 19 thành viên Cơ quan quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương định điều tra đến kết luận thông tin nâng mức phí bảo hiểm khách hàng hoàn toàn có thật thời điểm ký kết thỏa thuận công ty vi phạm luật hạn chế cạnh tranh Trong số 25 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm xe giới thời điểm thị phần 19 công ty 99,79%.Vì việc “bắt tay” vi phạm luật hạn chế cạnh tranh Cụ thể, thời điểm 19 doanh nghiệp thực ký kết thị phần công ty làm triệt tiêu khả cạnh tranh doanh nghiệp khác vi phạm quy định hạn chế cạnh tranh Do vậy, mức phạt mà Hội đồng xử lý cạnh tranh đưa thống với phán trước quan Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương với mức xử phạt 0,025% tổng doanh thu năm 2007 (thời điểm trước vi phạm) 19 công ty đồng thời công ty phải nộp thêm 100 triệu tiền phí giải tranh chấp suốt thời gian xử lý2 Qua vụ việc ta thấy, thời điểm cạnh tranh khốc liệt, việc làm doanh nghiệp bảo hiểm gây bất bình cho khách hàng, doanh nghiệp không phạm luật việc bắt tay nâng phí mà chưa đáp ứng yêu cầu dịch vụ thực nghĩa vụ bảo hiểm cho khách xảy cố Xem: Quyết định Hội đồng xử lí vụ việc cạnh tranh số 14/QĐ-HĐXL ngày 29/07/2010 xử lí vụ việc cạnh tranh số KNCT-HCCT-0009 http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Tuyt-coi-19-cong-ty-bao-hiem-bat-tay-nang-phi/7365 Dưới góc độ pháp luật cạnh tranh, vụ việc dạng TTHCCT, mà cụ thể thỏa thuận ấn định tăng giá, gây hậu nghiêm trọng Tuy nhiên, mức phạt chưa thỏa đáng, mức phạt tiền thấp, nên tính răn đe chưa cao Trên thị trường xuất loại TTHCCT ngầm khó xác định Theo “Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế” Cục quản lí cạnh tranh, Bộ công thương công bố, đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế xem xét đánh giá quy mô thị trường, rào cản gia nhập thị trường rút lui khỏi thị trường, cấu trúc thị trường thực trạng hoạt động cạnh tranh thị trường, qua nhận diện hành vi phản cạnh tranh đã, có khả xuất thị trường liên quan lĩnh vực đánh giá Trong lĩnh vực sản xuất mà báo cáo đánh giá bao gồm sữa, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi phân bón hóa học, quy mô thị trường thấy lĩnh vực lĩnh vực có quy mô thị trường lớn với tổng doanh thu toàn thị trường đạt 10.000tỷ đồng3 Về thực trạng cạnh tranh thị trường, xuất phát từ đặc thù ngành nghề mà mức độ tập trung kinh tế không cao, thông qua công tác giám sát thị trường khảo sát, quan chức nhận thấy hành vi hạn chế cạnh tranh không xảy có xảy tính chất mức độ chưa tới mức quan ngại Qua câu hỏi trả lời khảo sát vấn sâu, thông tin thu nhận tượng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh lĩnh vực nói Tuy nhiên, quan chức rằng, tượng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh lĩnh vực nói xuất Cụ thể, hành vi liên kết giá điển hình ngành sữa Đó việc trả lời câu hỏi: Vì giá sữa bột ngoại nhập Việt Nam cao mức trung bình giới gần gấp đôi? Vì vậy, vấn đề đặt cho lĩnh vực liệu có thỏa thuận ngầm nhà xuất nhà nhập khẩu/phân phối Việt Nam không? Vì kiểm soát việc tăng giá bất hợp lý lĩnh vực sữa, thép, xi măng ? Hay hoạt động ngân hàng, thỏa thuận ấn định lãi suất trần tổ chức tín dụng hiệp hội Ngân hàng cục Quản lý cạnh tranh xác định hình thức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Trong kinh doanh xăng dầu xảy tình trạng http://vef.vn/2010-10-14-cac-thoa-thuan-ngam-thach-thuc-quan-ly-canh-tranh doanh nghiệp đồng loạt tăng giá liên tục mà theo quan dấu hiệu thỏa thuận ấn định giá4 Tiếp theo thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, dịch vụ Thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán cung ứng có gây tình trạng khan hàng hoá, dịch vụ thị trường, làm cho thị trường không thỏa mãn đủ nhu cầu theo lực kinh doanh có;sự khan hàng hóa, dịch vụ việc thực thỏa thuận gây đẩy giá hàng hoá, dịch vụ lên cao làm cho người tiêu dùng phải gánh chịu thiệt hại từ mức giá đó; khan gây xáo trộn định đời sống kinh tế – xã hội, dễ tạo khủng hoảng sốt thị trường.Có thể lấy ví dụ hậu sốt xi măng năm 1995 – 1997 gây cho thị trường làm điển hình cho khả gây thiệt hại nhóm thỏa thuận này5 Một loại TTHCCT gây hậu nghiêm trọng Thông đồng để bên thỏa thuận thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, cung ững dịch vụ Vốn dĩ thông đồng đấu thầu mang chất cản trở chế cạnh tranh, song nhà làm luật thực quan tâm bày tỏ thái độ nghiêm khắc chúng thực lĩnh vực xây dựng mua sắm vật chất từ tài sản công Điều xảy nhiều nước có Việt Nam Luật Đấu thầu, Luật Thương mại Luật Cạnh tranh đời Song, vấn đề mà Việt Nam cần giải tổ chức thực thi pháp luật cách hiệu để tạo lập trì chế cạnh tranh đấu thầu Có vài vấn đề cần quan tâm là: Thứ nhất, thông đồng đấu thầu mà nhà nước phát thường có tính hệ thống, đan xen nhiều kiểu thông đồng, chí thông đồng theo chiều dọc chiều ngang lẫn lộn Các vụ việc liên quan đến thông đồng xây dựng dự án phát triển ngành bị phát có bóng dáng cán nhà nước với vai trò chủ đầu tư đầu mối đầu tư Vụ án liên quan đến Lã Thị Kim Oanh ví dụ điển hình Điều tạo thách thức cho quan thực thi Luật Cạnh tranh để xác định xác hành vi người thực thi cần có lĩnh phân tích, bóc tách liệu cần thiết có vụ việc để xác định thông đồng vi phạm pháp luật đấu thầu hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh http://www.dtwoodvn.com/?show=nws&gid=1&id=703 Trường đại học kinh tế – luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Giáo trình luật cạnh tranh, 2010 Thứ hai, nay, phần lớn nghi án trọng điểm thông đồng thường diễn doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế quốc doanh Những vụ thông đồng đấu thầu dự án mà người mời thầu tư nhân thường không lớn lẻ tẻ Vì thế, việc điều tra xử lý chắn phát sinh nhiều điều tế nhị Hội đồng cạnh tranh hay quan quản lý cạnh tranh với lực (trực thuộc Bộ Công thương, nhân mỏng có vị trí chưa xứng tầm) khó vượt qua Có lẽ, với bối cảnh tại, quan thi hành luật cạnh tranh có bảo đảm quyền lực theo kiểu thượng phương bảo kiếm đảm bảo thái độ cương mà luật công bố hành vi thông đồng đấu thầu Còn số dạng TTHCCT quy định Điều Luật Canh tranh, e xin sâu vào phân tích số loại TTHCCT trên, chúng tiêu biểu vấn đề cộm thực trạng TTHCCT Việt Nam Việc áp dụng Luật cạnh tranh việc kiểm soát TTHCCT hiệp hội nghành nghề Về nguyên tắc hiệp hội ngành nghề hoạt động nước ta vần thuộc điều chỉnh luật cạnh tranh Tuy nhiên, theo Luật cạnh tranh Việt Nam, vấn đề xử phạt hiệp hội nghành nghề tham gia vào TTHCCT chưa quy định rõ ràng, Điều Điều Luật cạnh tranh không đề cập hiệp hội, hiệp hội vi phạm pháp luật TTHCCT xử lĩ nào? Căn pháp lí đâu? Đây thật lỗ hổng pháp luật Trong vụ việc ấn định giá 19 doanh nghiệp bảo hiểm năm 2008, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam đõng vai trò tích cực (đứng tổ chức hội nghị, gửi văn thỏa thuận hợp tác biểu phí cho thành viên chưa tham gia thỏa thuận) Sau vụ việc bị phát xử lí, có doanh nghiệp tham gia thỏa thuận ấn định giá bị phạt tiền Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam chịu biện pháp chế tài Lợi dụng lý này, hầu hết hiệp hội sử dụng vị để “vận động hành lang”6để bảo vệ lợi ích cho riêng nhóm mà không cần quan tâm đến lợi ích tổng thể toàn xã hội Những mục tiêu thông thường mà hội, hiệp hội gây sức ép là: – Hạn chế nhập cấm nhập sản phẩm, dịch vụ mà hiệp hội cung ứng, http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/08/31/3715/ – Ban hành sách ưu đãi (đất đai, tín dụng,…) cho nhà đầu tư thuộc hiệp hội mình, – Ban hành chiến lược, quy hoạch phát triển ngành nghề thuộc lĩnh vực hiệp hội thông qua có sở để đòi hỏi ưu đãi khác (trong trường hợp này, hiệp hội thường đóng vai trò quan trọng việc “phân chia” ưu đãi có việc giám sát, điều tra vụ, việc liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh (bao gồm thoả thuận hạn chế cạnh tranh) Các TTHCCT bị cấm tuyệt đối TTHCCT hưởng miến trừ Theo pháp luật Việt Nam có loại TTHCCT bị cấm tuyệt đối ( không miễn trừ)7: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh; thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp bên thỏa thuận; thông đồng để bên thỏa thuận thắng thầu việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ Ngoài trường hợp cấm tuyệt đối nói trên, tất TTHCCT lại bị cấm tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan 30% trỏe lên Tuy nhiên, pháp luật xem xét trường hợp miễn trừ kể bên tham gia TTHCCT có thị phần kết hợp thị trường liên quan lớn 30%, đáp ững điều kiện hưởng miễn trừ theo Điều 10 luật cạnh tranh Nhìn chung điều kiện miễn trừ mà pháp luật quy định hợp lí Tuy nhiên, nay, pháp luật Việt Nam thiếu quy định hai điều kiện quan trọng để hưởng miễn trừ, là: 1) Việc hực TTHCCT cần thiết tránh khỏi nhằm đạt mục tiêu quy định Điều 10 trên; 2) Việc thực TTHCCT không tạo cho doanh nghiệp tham gia thỏa thuận khả loại bỏ đáng kể cạnh tranh thị trường liên quan Nhận xét Từ thực tiễn trên, rút số nhận định khái quát hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt nam sau: – Hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh hành vi Việt nam có phần nguồn gốc từ chế kế hoạch hoá tập trung trước Hành vi đánh giá tích cực làmột hợp tác, bảo vệ quyền lợi cho nhóm doanh nghiệp đó, – Hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh hành vi xuất tương đối nhiều Việt nam không bị pháp luật điều chỉnh (cho đến Luật Cạnh tranh ban hành) Như vậy, Xem: Khoản Điều Luật cạnh tranh năm 2004 hành vi coi hoàn toàn hợp pháp, hình thức cartel chủ yếu Việt nam hình thức hiệp hội ngành nghề, – Hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh bị điều chỉnh quy định pháp luật khác (ví dụ: quy định pháp luật liên quan đến quản lý giá, quản lý hiệp hội), – Khác với hầu hết quốc gia, hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh nhiều bảo trợ quan nhà nước, người tiêu dùng (phía đối trọng cartel) lại tổ chức đủ mạnh để chống lại lạm dụng vị hiệp hội ngành nghề này, – Hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt nam xuất theo hình thức: thoả thuận theo chiều ngang thoả thuận theo chiều dọc, – Hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh Việt nam không gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà gây thiệt hại, lãng phí cho nguồn lực Nhà nước, đặc biệt đấu thầu xây dựng bản, mua sắm trang thiết bị công, – Cuối cùng, tác động hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh dần nhìn nhận đánh giá cách xác đáng Việt nam Quy định Điều Luật cạnh tranh quy định cững nhắc, chưa linh hoạt việc giới hạn loại TTHCCT, tức điều luật không mang tính mở, theo hành vi liệt kê Điều bị coi TTHCCT bị pháp luật điều chỉnh Theo lí thuyết cạnh tranh TTHCCT chia làm loại thỏa thuận theo chiều ngang thỏa thuận thro chiều dọc Để đảm bảo linh hoạt việc xác định TTHCCT bị xem xét theo quy định pháp luật cạnh tranh pháp luật cạnh tranh nhiều nước giới không liệt kê loại TTHCCT mà đưa tiêu chí để xác định thỏa thuận đối thủ cạnh tranh dẫn tới hạn chế cạnh tranh bao gồm TTHCCT theo chiều ngang TTHCCT theo chiều dọc Pháp luật nước ta giới hạn loại hành vi, không tránh khỏi bỏ sót hành vi TTHCCT khác Luật cạnh tranh thiếu quy định miến trách nhiệm cho doanh nghiệp tham gia TTHCCT bị cấm tự nguyện khai báo với quan chức năng, chưa phát huy tinh thần trách nhiệm tự giác chủ thể III Một số biện pháp kiểm soát TTHCCT Hoàn thiện quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh 10 Thứ nhất, cần phải có phân biệt rõ rang TTHCCT theo chiều ngang TTHCCT theo chiều dọc Thỏa thuận theo chiều ngang thường có mức độ gây thiệt hại nhiều Trên thực tế, thỏa thuận theo chiều ngang thực hình thức: thỏa thuận ấn định giá hay điều kiện bán hàng khác; thỏa thuận phân chia thị trường; thỏa thuận hạn chế sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thông đồng đấu thầu; thỏa thuận loại bỏ ngăn cản gia nhập thị trường doanh nghiệp khác Thỏa thuận dọc thực tế thể hình thức áp dặt điều kiện kinh doanh khác doanh nghiệp8.Bản chất hai loại thỏa thuận khác Có thể hiểu cách khách quan thỏa thuận ngang thỏa thuận cấc doanh nghiệp cạnh tranh thị trường liên quan mà mục đích lớn họ giảm bớt cạnh tranh ngăn cản kìn hãm gia nhập thị trường doanh nghiệp khác bên thỏa thuận, đảm bảo vị thường trường doanh nghiệp Xét tổng thể, thỏa thuận ngang làm thủ tiêu cạnh tranh, phá vỡ quy luật thúc đẩy kinh tế phát triển Do mà mức độ gây thiệt hại lớn Còn thỏa thuận dọc với mục đích thu lợi nhuận cao mà thiệt hại trực tiếp tác động đến người tiêu dùng xã hội Xét tổng thể, thiệt hại loại thỏa thuận gây nhỏ nhiều so với thỏa thuận theo chiều ngang Luật cạnh tranh cần phải định lượng cho loại thỏa thuận tỉ lệ phần trăm khác thị phần kết hợp thị trường liên quan làm cho việc kiểm soát Yêu cầu kiểm soát can thiệp vào thỏa thuận theo chiều ngang cần phải cao nghiêm khắc Thứ hai, Cần quy định bổ sung để xác định TTHCCT thuộc diện bị cảm, không nên coi thị phần để kết luận TTHCCT hợp pháp hay bất hợp pháp, lẽ có doanh nghiệp tham gia TTHCCT có thị phần kết hợp chưa đến 30% mức độ gây hạn chế cạnh tranh lớn không bị cấm Theo Điều 3, khoản Luật cạnh tranh: “Thị phần doanh nghiệp loại hàng hóa, dịch vụ định tỉ lệ phần trăm doanh thu bán doanh nghiệp với tổng doanh thu tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan tỉ lệ % doanh số mua vào doanh nghiệp với tổng doanh số mua vào tất doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ thị trường liên quan theo tháng, quý, năm” Xem: Điều 18 Nghị định 116/2005/ND-CP 11 Thông thường, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề khác nên mọt lúc doanh nghiệp tham gia nhiều thị trường liên quan khác tố tụng cạnh tranh, vụ việc xem xét thị trường liên quan Ngoài việc xem xét yếu tố thị phần, cần cân nhắc thêm yếu tố khác pháp luật nhiều quốc gia giới như: tiêu chí giá hàng hóa, dịch vụ để xác định dạng TTHCCT ( thỏa thuận ấn định giá, thỏa thuận phân chia thị trường…); tiêu chí sản lượng, khối lượng mua, bán hàng hóa, dịch vụ để đánh giá mức độ hạn chế cạnh tranh thỏa thuận liên quan trực tiếp đến việc hạn chế kiểm soát khối lượng, số lượng sản xuất mua, bán hàng hóa, dịch vụ Ngoài cần vào tiêu chí khác như: số lượng đơn đón chào hàng, đặt hàng; số lượng thương nhân tham gia thị trường; phương thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ Thứ ba, Cần sửa đổi khoản 8, Điều Luật cạnh tranh theo hướng quy định chế tài riêng cho loại hành vi thông thầu cho phù hợp với mức độ gây hạn chế cạnh tranh chúng Hành vi thỏa thuận đấu thầu thông đồng gây tác hại lớn cho môi trường cạnh tranh, cần xử lí nghiêm khắc Trong hình thức xử phạt cao áp dụng cho hành vi TTHCCT phạt tiền quy định taaij Điều 188 Luật cạnh tranh: “Đối với hành vi vi phạm quy định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền tập trung kinh tế, quan có thẩm quyền xử phạt phạt tiền tối đa đến 10% tổng doanh thu tổ chức, cá nhân vi phạm năm tài trước năm thực hành vi vi phạm” Do đó, cần thiết phải quy định chế tài riêng cho loại hành vi thông thầu cho phù hợp với thông lệ quốc tế (quy định chế tài nghiêm ngặt, nhiều nwocs coi hành vi vi phạm pháp luật hình sự) điều kiện nwocs ta Tổ chức máy quản lí nhà nước kiểm soát hành vi TTHCCt Thứ nhất, cần nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán bộ, công chức Cục quản lí cạnh tranh Đảm bảo phát nhanh chóng xử lí kịp thời vụ việc hạn chế cạnh tranh trái pháp luật Thứ hai, tiếp tục bổ sung đầy đủ cán cho quan quản lí cạnh tranh Thứ ba, liên kết phối hợp với đội ngũ cộng tác viên Cục Việc giám sát cạnh tranh, bóc tách vụ cạnh tranh trái pháp luật cần có hỗ trợ đắc lực nghành kĩ thuật khác xác định thị trường sản phẩm liên quan, trường địa lí liên quan…Do đó, Cục cần có đội ngũ cộng tác viên đông đảo 12 Thứ tư, phối kết hợp giảng dạy, xây dựng môn pháp luật cạnh tranh trường đại học thuộc ngành kinh tế, luật để đào tạo chuyên môn Thứ năm, phải nâng cao vị trí pháp lí quan quản lí, kiểm soát cạnh tranh, cần phải trao cho quan quyền lực phù hợp tạo đối trọng với quyền lực kinh tế thị trường doanh nghiệp tham gia thỏa thuận Xây dựng chế thực thi pháp luật, kiểm soát hành vi TTHCCt Thứ nhất, cần đảm bảo nguyên tắc độc lập hoạt động quan cạnh tranh, bị chi phổi, ảnh hưởng quan khác Ở nước ta, Cục quản lí cạnh tranh trực thuộc Bộ Công thương, vị trí quan quản lí cạnh tranh chưa thực phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cơ quan nên tách khỏi Bộ công thương trực tiếp chịu quản lí Chính phủ Thứ hai, cần có chế đảm bảo tính khoa học khách quan cho định xử lí vụ việc cạnh tranh Quyết định phải hoàn toàn mang tính độc lập, không chịu can thiệp quan, tổ chức Thứ ba, khuyến khích thành lập hiệp hội người tiêu dùng để cung cấp thông tin phục vụ người tiêu dùng, phát kịp thời hành vi phản cạnh tranh nói chung thị trường Bởi suy cho cùng, hành vi ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp người tiêu dùng Thứ tư, Luật cạnh tranh nên có sách khoan hồng để khuyến khích chủ thể tham gia TTHCCT tự nguyện khai báo miến nộp tiền phạt, giảm nhẹ mức phat , Bởi chủ thể tham gia thỏa thuận thường không công khai nên việc phát xử lí khó, nên cần có sách khoan hồng xử lí vụ việc TTHCCT PHẦN KẾT LUẬN Như ta thấy TTHCCT diễn phức tạp thị trường, cần phải có nghiên cứu kĩ lưỡng để xem xét đánh giá vụ việc hạn chế cạnh tranh Đòi hỏi vào quan chức người tiêu dùng việc phát xử lí kịp thời hành vi này, đảm bảo cho pháp luật cạnh tranh thực thi cách nghiêm chỉnh, loại bỏ đễn mức thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tác động xấu đến quy luật kinh tế thị trường 13 MỤC LỤC PHẦN MỞ BÀI Error: Reference source not found PHẦN NỘI DUNG Error: Reference source not found I Khái quát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Error: Reference source not found Khái niệm Error: Reference source not found Đặc điểm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT) Error: Reference source not found II.Thực trạng pháp luật thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Việt Nam Error: Reference source not found Thỏa thuận hạn chế canh tranh doanh nghiệp Error: Reference source not found Việc áp dụng Luật cạnh tranh việc kiểm soát TTHCCT hiệp hội nghành nghề Error: Reference source not found Các TTHCCT bị cấm tuyệt đối TTHCCT hưởng miến trừ Error: Reference source not found Nhận xét Error: Reference source not found III Một số biện pháp kiểm soát TTHCCT Error: Reference source not found Hoàn thiện quy định kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh Error: Reference source not found Tổ chức máy quản lí nhà nước kiểm soát hành vi TTHCCt.Error: Reference source not found Xây dựng chế thực thi pháp luật, kiểm soát hành vi TTHCCt…… ….Error: Reference source not found 14 … phạm pháp luật cạnh tranh http://www.dtwoodvn.com/?show=nws&gid=1&id=703 Trường đại học kinh tế – luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Giáo trình luật cạnh tranh, 2010 Thứ hai, nay, phần lớn… khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng; thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm không cho dooanh nghiệp khác rham gia thị trường phát triển kinh doanh; thỏa thuận loại… khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng; Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh; Thoả thuận loại

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận