Lý Thuyết Phương Trình Mặt Phẳng Lớp 12, Giải Toán 12 Bài 2 : Phương Trình Mặt Phẳng

*

Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 12. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)…

Đang xem: Phương trình mặt phẳng lớp 12

*

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 12. Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng …

*

Câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 2 trang 72 SGK Hình học 12. Hãy tìm một vecto pháp tuyến của mặt phẳng (α)…

*

Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 12. Nếu B = 0 hoặc C = 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì ?…

*

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 12. Nếu A = C = 0 và B ≠ 0 hoặc nếu B = C = 0 và A ≠ 0 thì mặt phẳng (α) có đặc điểm gì?…

*

Câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 12. Cho hai mặt phẳng (α) và (β) có phương trình…

*

Câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12

Giải câu hỏi 7 trang 80 SGK Hình học 12. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) cho bởi các phương trình sau đây…

*

Bài 1 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng.

*

Bài tập 2 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

*

Bài tập 3 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 3 trang 80 SGK Hình học 12. a)Lập phương trình của các mặt phẳng tọa độ (Oxy), (Oyz), (Ozx).

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 154 Luyện Tập Trang 95 Bài 154: Luyện Tập

*

Bài tập 4 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 4 trang 80 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng.

*

Bài 5 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng.

*

Bài tập 6 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 6 trang 80 SGK Hình học 12. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M(2 ; -1 ; 2) và song song với mặt phẳng ( β) có phương trình: 2x – y + 3z + 4 = 0.

*

Bài tập 7 – Trang 80 – SGK Hình học 12

Giải bài 7 trang 80 SGK Hình học 12. Lập phương trình mặt phẳng ( α) đi qua hai điểm A( 1; 0 ; 1), B(5 ; 2 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng: 2x – y + z – 7 = 0.

*

Bài tập 8 – Trang 81 – SGK Hình học 12

Giải bài 8 trang 81 SGK Hình học 12. Xác định giá trị của m và n để mỗi cặp mặt phẳng sau đây là một cặp mặt phẳng song song với nhau:

*

Bài tập 9 – Trang 81 – SGK Hình học 12

Giải bài 9 trang 81 SGK Hình học 12 . Tính khoảng cách từ điểm A(2 ; 4 ; -3) lần lượt đến các mặt phẳng.

*

Bài tập 10 – Trang 81 – SGK Hình học 12.

Giải bài 10 trang 81 SGK Hình học 12. Giải các bài toán sau đây bằng phương pháp tọa độ.

Xem thêm: Bài Tập Củng Cố Kiến Thức, Kĩ Năng Và Các Đề Kiểm Tra Toán Lớp 5 Tập 2

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình