Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số Sbt, Giải Bài Tập Bài 4: Toán 9

*

Bài 25 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 25 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: a) 2x – 11y = – 7 và 10x + 11y = 31; b)4x + 7y = 16 và 4x – 3y = – 24; …

Đang xem: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số sbt

*

Bài 26 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 26 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau: a)8x – 7y =5 và 12x + 13y =-8; …

*

Bài 27 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 27 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình: a) 5(x + 2y) = 3x – 1 và 2x + 4 = 3(x – 5y) – 12; …

*

Bài 28 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 28 trang 11 sách bài tập toán 9. Tìm hai số a và b sao cho 5a – 4b = -5 và đường thẳng ax + by = -1 đi qua điểm A (-7; 4).

*

Bài 29 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 29 trang 11 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của a và b để đường thẳng ax–by = 4 đi qua hai điểm A (4; 3); B(-6; -7).

*

Bài 30 trang 11 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 30 trang 11 sách bài tập toán 9. Giải các hệ phương trình sau theo hai cách (cách thứ nhất: đưa hệ phương trình về dạng ax+by=c và a”x+b”y=c;cách thứ hai: đặt ẩn phụ,

*

Bài 31 trang 12 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 12 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình (x + 1)/3 – (y + 2)/4 = 2(x – y)/5 và (x – 3)/4 – (y – 3)/3 = 2y – x cũng là nghiệm của phương trình 3mx – 5y = 2m + 1.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 93 Tập 1 Trang 93+94, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1 Trang 93+94

*

Bài 32 trang 12 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 32 trang 12 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để đường thẳng (d): y = (2m – 5)x – 5m đi qua giao điểm của hai đường thẳng (d_1):2x + 3y =7 và (d_2):3x + 2y = 13.

*

Bài 33 trang 12 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 33 trang 12 sách bài tập toán 9. Tìm giá trị của m để ba đường thẳng sau đồng quy: (d_1): 5x + 11y = 8; (d_2): 10x – 7y = 74; (d_3): 4mx + (2m – 1)y = m + 2.

*

Bài 34* trang 12 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 34 trang 12 sách bài tập toán 9. Hãy giải các hệ phương trình sau: a)3x + 5y = 34; 4x – 5y = – 13 và 5x – 2y = 5; …

*

Bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 12, 13 SBT toán 9 tập 2

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập bổ sung trang 12, 13 sách bài tập toán 9. Giải hệ phương trình: a) 3/x + 5/y = – 3/2 và 5/x – 2/y = 8/3; b) 2/(x + y – 1) – 4/(x – y + 1) = -14/5 và 3/(x + y – 1) + 2/(x – y + 1) = -13/ 5; …

Xem thêm: chuyên đề giải phương trình lớp 9 nâng cao

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình