Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc 2 Java, Java: Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc 2

Đang xem: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 java

T1907AKhoá học java căn bảnjava basicC1907LJavaFree02. Biến + Toán Tử + Mệnh Đề Điều KiệnT2008AToday_T2008A

Phản Hồi Bởi:

(1) Nguyễn Hoàng Anh (2) Vũ Việt Đức (3) Hoàng Quang Huy (4) Lê Trí Dũng (5) nguyễn thị bích thủy (6) cuonglee (7) trung (8) hoangkhiem (9) Nguyễn Hữu Đạt (10) Ngô Quang Huy (11) Đỗ Văn Huấn (12) Hoang Ngo (13) Lê Minh Bắc (14) Trần Mạnh Dũng (15) Lê Xuân Dũng (16) Phạm Kim Anh (17) Đinh Vũ Anh (18) nguyễn văn huy (19) vuong huu phu (20) Trần Thị Khánh Huyền (21) Nguyễn Tiến Đạt (22) nguyễn Sử (23) hainguyen (24) Đặng Trần Nhật Minh (25) Triệu Văn Lăng

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package bai977.ax2.giaipt2;import static java.lang.Math.sqrt;import java.util.Scanner;/** * *
author MTLS */public class giaipt2 { public static void main(String<> args) { int a, b, c; float x1, x2, detail; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.println(“Nhap a= “); a = scan.nextInt(); System.out.println(“Nhap b= “); b = scan.nextInt(); System.out.println(“Nhap c= “); c = scan.nextInt(); detail = (b*b – (4*a*c))/(2*a); if (detail

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package bai977.ax;import java.util.Scanner;/** * *
author MTLS */public class giaipt1 { public static void main(String<> args) { int a, b; double x; Scanner scan = new Scanner(System.in); System.out.print(“nhap a = “); a = scan.nextInt(); System.out.print(“nhap b = “); b = scan.nextInt(); if(a==0) { if(b==0) { System.out.println(“PT VSN”); } else { System.out.println(“PT VN”); } } else { x = -b/a; System.out.println(“PT co nghiem x= ” + x); } }}

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Xây Dựng Mái Ngói, Cách Tính Diện Tích Mái Ngói Đơn Giản, Chính Xác

*

package javalesson2;import java.util.Scanner;public class ex08 { public static void main(String<> args) { double a, b, c, x1, x2, delta; String ketQua = “”; Scanner scanner = new Scanner(System.in); do { System.out.print(“Nhập a (a # 0): “); a = scanner.nextDouble(); } while (a == 0); System.out.print(“Nhập b: “); b = scanner.nextDouble(); System.out.print(“Nhập c: “); c = scanner.nextDouble(); delta = Math.pow(b, 2) – 4 * a * c; if (delta

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package newpackage;import static java.lang.Math.sqrt;import java.text.DecimalFormat;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class NewClass { public static void main(String<> args) { // Bai 2 : Scanner scan = new Scanner(System.in); float a, b, c, x; System.out.println(“Nhap a : “); a = scan.nextFloat(); System.out.println(“Nhap b : “); b = scan.nextFloat(); System.out.println(“Nhap c : “); c = scan.nextFloat(); if(a == 0) { if(b == 0) { if(c == 0) { System.out.println(“PTVN”); } else { System.out.println(“PTVSN”); } } else { x = -c/b; System.out.println(“PT co 1 nghiem duy nhat : ” + x); } } else { float delta; delta = b*b – 4*a*c; if(delta

*

/* * To change this license header, choose License Headers in Project Properties. * To change this template file, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */package newpackage;import java.text.DecimalFormat;import java.util.Scanner;/** * *
author Admin */public class NewClass { public static void main(String<> args) { // Bai 1 : int a, b; double nghiem; DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat(“#.##”); Scanner scanner = new Scanner(System.in); System.out.println(“Nhap a: “); a = scanner.nextInt(); System.out.println(“Nhap b: “); b = scanner.nextInt(); System.out.println(“Phuong trinh nhap vao la : ” + a + “x + ” + b + ” = 0.”); if (a == 0) { if (b == 0) { System.out.println(“Phuong trinh VSN”); } else { System.out.println(“Phuong trinh VN”); } } else { nghiem = (double) -b / a; System.out.println(“Phuong trinh co nghiem x = ” + decimalFormat.format(nghiem) + “.”); } }}

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Bài 123 : Luyện Tập, Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2

Chúng tôi tạo ra website nay với mong muốn chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn mà chung tôi đã có được – nhằm giúp cho những bạn mới bắt đầu học lập trình trở nên dễ dàng hơn và có lộ trình học cụ thể & rút ngắn thời gian học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình