Tìm M Để Bất Phương Trình Luôn Âm : (M, Tìm Giá Trị Của M Để Mỗi Biểu Thức Luôn Âm: (M

Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm.. Bài 51 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 6: Dấu của tam thức bậc hai

Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm.

Đang xem: Tìm m để bất phương trình luôn âm

a) ( – {x^2} + 2msqrt 2 x – 2{m^2} – 1)

b) (left( {m – 2}
ight){
m{ }}{x^2} – {
m{ }}2left( {m – 3}
ight)x{
m{ }} + {
m{ }}m{
m{ }}-{
m{ }}1)

*

a) Vì (a = -1 & – {x^2} + 2msqrt 2 x – 2{m^2} – 1 & Leftrightarrow Delta ‘ = 2{m^2} – (2{m^2} + 1) & Leftrightarrow – 1 Quảng cáo

Ta thấy điều suy ra luôn đúng

Vậy với mọi m thì ( – {x^2} + 2msqrt 2 x – 2{m^2} – 1 & Leftrightarrow left{ matrix{ a Delta ‘ m – 2 {(m – 3)^2} – (m – 2)(m – 1) & Leftrightarrow left{ matrix{ m – 3m + 7 m m > {7 over 3} hfill cr}
ight. cr} )

Ta không tìm được m thỏa mãn hệ thức trên

Do đó, không có giá trị nào của m để (f(x)
Bài học: Chuyên mục:
Bài trướcBài 50 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:
Bài tiếp theoBài 52 trang 135 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh định lý về dấu của tam thức bậc 2.

Quảng cáo
Danh sách bài tập
Câu 4.58 trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm:
Câu 4.57 trang 112 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn dương:
Câu 4.55. trang 112 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Chứng minh rằng các phương trình sau luôn có nghiệm với mọi giá…
Câu 4.56. trang 112 SBT Đại số 10 Nâng cao : Chứng minh rằng các phương trình sau vô nghiệm dù m lấy bất…
Câu 4.53 trang 111 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Xét dấu của các tam thức bậc hai :
Câu 4.54 trang 111 SBT Toán Đại 10 Nâng cao : Xét dấu của các biểu thức:
Xem theo môn học
Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)

Quảng cáo
Luyện tập
Bài 81 trang 50 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác.
Bài 81 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao. Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác. Một vật nặng (P=100N) được treo…
Bài 15 trang 222 Đại số 10 Nâng cao: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: f(x) = (2 – x)(2x + 1)trên…

Xem thêm: Tìm Hiểu Về hướng dẫner Và Các Khóa Học hướng dẫner Mũ Đen, Cách Trở Thành hướng dẫner Mũ Đen

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: f(x) = (2 – x)(2x + 1)trên (-0,5; 2). Bài 15 trang 222 SGK Đại số…
Bài 5 trang 87 Hóa 10, Bài 5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử…
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ – Bài 5 trang 87 sgk hoá học 10. Bài 5. Trong những phản ứng…
Hãy nêu hai cách đưa yêu cầu hoặc thông tin vào hệ thống.
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục – Câu 2 trang 84 SGK Tin học 10. Hãy nêu…

Xem thêm: Quy Trình Bày Phương Pháp Nghiên Cứu Marketing Có Đáp Án Tmu

Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa trang 50 Công nghệ 10
Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu bệnh hại lúa – Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình