Toán 8 Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu Sbt, Giải Sbt Toán 8: Bài 5

*

Bài 35 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 35 trang 11 sách bài tập toán 8. Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây: a) Hai phương trình tương đương với nhau thì phải có cùng ĐKXĐ. b) Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau.

Đang xem: Toán 8 phương trình chứa ẩn ở mẫu sbt

*

Bài 36 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 36 trang 11 sách bài tập toán 8. Em hãy cho biết ý kiến về lời giải của bạn Hà …

*

Bài 37 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 11 sách bài tập toán 8. Các khẳng định sau đây đúng hay sai : …

*

Bài 38 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 38 trang 12 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : …

*

Bài 39 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 39 trang 12 sách bài tập toán 8. Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức …

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 3 Tập 2 Trang 49, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 2 Trang 49

*

Bài 40 trang 12 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 40 trang 12 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: …

*

Bài 41 trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 41 trang 13 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : …

*

Bài 42 trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 42 trang 13 sách bài tập toán 8. Cho phương trình ẩn x : …

*

Bài 5.1* phần bài tập bổ sung trang 13 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5.1* phần bài tập bổ sung trang 13 sách bài tập toán 8 tập 2. Giải các phương trình …

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 53 Tập 2, Giải Vở Bài Tập Toán 4 Bài 131: Luyện Tập Chung

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình