Mẫu Tờ Trình Dụng Thể Thực Văn Bản, Tờ Trình Là Gì

Mẫu tờ trình nội bộ, mẫu tờ trình lên cấp trên mới nhất năm 2021. Tải về mẫu tờ trình lên sếp và hướng dẫn chi tiết, các lưu ý khi soạn thảo tờ trình cấp trên chuẩn và mới nhất 2021.

Đang xem: Mẫu tờ trình dụng thể thực văn bản

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu tờ trình nội bộ, mẫu tờ trình lên cấp trên. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Tờ trình là gì? Tờ trình được sử dụng khi nào? Mẫu tờ trình là văn bản mà người viết muốn tường trình một hay nhiều nội dung, sự việc có thể đã xảy ra hoặc đề nghị một việc gì đó của cấp dưới với cấp trên để được biết và cho ý kiến giải quyết.

Có mấy loại tờ trình? Trên thực tế, có nhiều cách gọi khác nhau về tờ trình: mẫu tờ trình, tờ trình nội bộ, tờ trình lên cấp trên. Tuy nhiên, về mặt bản chất chỉ có 01 loại tờ trình duy nhất.

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến: 1900.6568

Dưới đây, Luật Dương Gia muốn gửi đến các bạn mẫu tờ trình, tờ trình nội bộ, tờ trình lên cấp trên mới và chuẩn nhất. Kèm đó là hướng dẫn và các lưu ý khi làm tờ trình.

1. Mẫu tờ trình dùng chung mới nhất năm 2021

Tải về tờ trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày ….tháng…. năm….

TỜ TRÌNH

Về (1)……

Kính gửi: (2)…..

Nơi nhận:….

– Như trên

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên đóng dấu)

2. Lưu ý khi viết tờ trình cấp trên

Cách viết một tờ trình rất có thể sẽ là không dễ dàng với nhiều bạn. Khi lên nội dung tờ trình bạn cần phải nắm được những yêu cầu khi sọan thảo tờ trình, bố cục tờ trình đó như thế nào là hợp lý và chuẩn theo mẫu, cũng như những lưu ý cơ bản khi viết tờ trình. Tham khảo ngay những nội dung dưới đấy để có những kiến thức cơ bản nhưng không kém quan trọng về mẫu tờ trình nhé.

-Yêu cầu khi soạn thảo tờ trình:

+ Phân tích căn cứ thực tế làm nổi bật được các nhu cầu bức thiết của vấn đề cần trình duyệt.

+ Nêu các chủ đề xin phê chuẩn phải rõ ràng, cụ thể.

+ Các kiến nghị phải hợp lý.

+ Phân tích các khả năng và trình bày khái quát phương án phát triển mạnh, khắc phục khó khăn.

-Bố cục tờ trình: Thiết kế bố cục thành 3 phần:

Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình duyệt.

Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đề xuất (trong đó có tờ trình các phương án, phân tích và chứng minh các phương án là khả thi).

Phần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần). Yêu cầu phê chuẩn, chẳng hạn xin lựa chọn một trong các phương án, xin cấp trên duyệt một vài phương án xếp thứ tự, khi hoàn cảnh thay đổi có thể chuyển phương án từ chính thức sang dự phòng.

– Kỹ thuật viết tờ trình:

+ Trong phần nêu lý do, căn cứ: Cần dùng cách hành văn để thể hiện đươc nhu cầu khách quan, hoàn cảnh thực tế đòi hỏi.

+ Phần đề xuất: Cần dùng ngôn ngữ và cách hành văn có tính thuyết phục cao nhưng rất cụ thể, rõ ràng, tránh phân tích chung chung, khó hiểu. Các luận cứ phải lựa chọn điển hình từ các tài liệu có độ tin cậy cao, khi cần phải xác minh để bảo đảm sự kiện và số liệu trung thực.

+ Nêu rõ các ích lợi, các khó khăn trong các phương án, tránh nhận xét chủ quan thiên vị.

– Các kiến nghị: Phải xác đáng, văn phong phải lịch sự, nhã nhặn, luận chứng phải chặt chẽ, nội dung đề xuất phải bảo đảm tính khả thi mới tạo ra niềm tin nội tâm cho cấp phê duyệt. Tờ trình có thể đính kèm các bản phụ lục để minh họa thêm cho các phương án được đề xuất kiến nghị trong tờ trình.

3. Một mẫu tờ trình đề nghị tiêu biểu

Mẫu 04: TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt và ban hànhQuy trình vận hành công trình thủy li

Kính gửi: <tên cơ quan phê duyệt và ban hành>

Căn cứ Quyết định số ….. ngày … /…. /20 … của …. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Căn cứ Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi ngày….tháng….năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ…..

Căn cứ…..

Quy trình vận hành công trình thủy lợi …. đã được …… lập ….

Xem thêm: viết đoạn văn nghị luận xã hội lớp 10

<Tên đơn vị trình> lập Tờ trình kính đề nghị <tên cơ quan phê duyệt và ban hành> phê duyệt và ban hành quy trình vận hành công trình thủy lợi với nội dung chính như sau:

THÔNG TIN CHUNG QUY TRÌNH

Tên công trình: …

Loại công trình: (đặc biệt, liên tỉnh, 01 tỉnh..) ….

Người quyết định đầu tư: ….

Tên chủ đầu tư (nếu có) và các thông tin để liên hệ (địa chỉ, điện thoại,…):….

Địa điểm: ….

Nguồn vốn đầu tư: …..

Thời gian thực hiện: …..

Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …..

Nhà thầu lập Quy trình vận hành công trình thủy lợi: …..

Các thông tin khác (nếu có): ….

HỒ SƠ KÈM THEO GỒM CÓ:

Văn bản pháp lý

– Văn bản chủ trương về việc lập quy trình vận hành công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương lập quy trình vận hành (đối với dự án sử dụng vốn khác);

– Quyết định lựa chọn nhà thầu lập quy trình vận hành;

– Quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch thủy lợi vùng, các tỉnh của công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

Hồ sơ kèm theo gồm có:

– Bản dự thảo “Quy trình vận hành công trình thủy lợi” theo mẫu Phụ lục I, Thông tư này;

– Các tài liệu tính toán (Kiểm tra lại các thông số khí tượng thủy văn, năng lực của các công trình thủy lợi, yêu cầu cấp nước, tiêu nước, cân bằng nước);

– Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật: báo cáo tính toán nhu cầu nước, thủy văn, thủy nông, thủy lực….

– Các văn bản, tài liệu sử dụng trong quá trình lập quy trình;

– Các văn bản đóng góp ý kiến của địa phương, ngành liên quan;

– Các tài liệu liên quan khác kèm theo;

– Bản điện tử lưu trữ toàn bộ hồ sơ trình thẩm định.

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan phê duyệt) phê duyệt quy trình vận hành (Tên quy trình)./.

Thủ trưởng(Ký tên và đóng dấu)

4. Một mẫu tờ trình xin phê duyệt tiêu biểu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

__________________________________

Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật số 38 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Các căn cứ khác ( nếu có) ……,

(Tên nhà đầu tư) đề nghị UBND Thành phố chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án (tên dự án) theo các nội dung sau:

I- Nội dung đề nghị phê duyệt chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án:

Tên dự án:……

Tên nhà đầu tư đề nghị được chỉ định thực hiện dự án:…

Địa điểm nghiên cứu lập dự án: Tại ô đất…….thuộc khu……

– Xã (phường)…Huyện (Quận/Thị xã)…..Thành phố Hà Nội.

Mục tiêu đầu tư của dự án:…

Hình thức đầu tư của dự án:…

Dự kiến quy mô đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án:

– Quy mô đầu tư của dự án:…

– Tổng mức đầu tư của dự án:….

Quy mô sử dụng đất dự kiến:….m2.

Phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai:…

Các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có)…

Phương thức và thời hạn sử dụng đất:…

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến giao hoặc cho thuê đất; thực hiện cam kết hỗ trợ cho ngân sách (nếu có) của nhà đầu tư;

Tiến độ thực hiện dự án (khởi công/hoàn thành):

Trách nhiệm của nhà đầu tư:

– Nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung được UBND Thành phố phê duyệt tại văn bản này theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư và xây dựng và các pháp luật có liên quan;

– Thực hiện các cam kết khác của nhà đầu tư (nếu có).

II- Các văn bản, tài liệu kèm theo công văn (liệt kê các tài liệu quy định tại phiếu giao nhận hồ sơ):

1….

2…..

Kính đề nghị UBND Thành phố xem xét phê duyệt chỉ định nhà đầu tư (Tên nhà đầu tư) thực hiện dự án đầu tư (tên dự án).

Xem thêm: bài tập văn hóa kinh doanh

NHÀ ĐẦU TƯ

(Thủ trưởng ký tên, đóng dấu)

5. Mẫu tờ trình xin kinh phí trong doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …

Kính gửi: – Ban lãnh đạo …

Căn cứ theo Quyết định … của Công ty…

Căn cứ theo tình hình thực tế: …

Nhằm mục đích …, xin trình lên … xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:……..

kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……:

STT Khoản mục chi phí Số lượng Đơn giá (dự tính) Thành tiền

Tổng kinh phí là: … (Ghi chữ)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu