Chuyên Đề Các Phương Trình Hóa Học Lớp 11 Chương 1 1, Từ Điển Phương Trình Hóa Học Hóa Vô Cơ 11 Đầy Đủ

lingocard.vn xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Các dạng bài tập Hóa 11 chương 1.

Đang xem: Các phương trình hóa học lớp 11 chương 1

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, bao gồm các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận Hóa học lớp 11 cơ bản và nâng cao chương Sự điện li. Tài liệu giúp các bạn củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Các dạng bài tập Hóa 11 chương 1

A. Trắc nghiệmCâu 1. Dung dịch dẫn điện tốt nhất làA. NaCl 0,02 M.B. NaCl 0,01 M.C. NaCl 0,001 M.D. NaCl 0,002 M.Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu làA. BaSO4, H2S, NaCl, HCl.B. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH.C. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.
D. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2.Câu 3. Trong dung dịch HCl 0,001 M. Tích số ion của nước làA. < H+ > .< OH_ > -14B. < H+ > .< OH_ > =1,0.10 -14C. < H+> .< OH_>> 1,0.10 -14D. không xác định đượcCâu 4. Khối lượng NaOH cần dùng để pha chế 250,0 ml dung dịch có pH = 10,0 làA. 1,0.10-3 g.B. 1,0.10-2 g.C. 1,0.10-1 g.D. 1,0.10-4 g.Câu 5. Dung dịch của một bazơ ở 250C cóA. = 1,0.10-7.B. -7.C. > 1,0.10-7.D. .> 1,0.10-14.Câu 6. Hòa tan một axit vào nước ở 250C, kết quả làA. ->.B. = .C. > .D. . > 1,0.10-14.Câu 7. H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01 mol/lit và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sauA. +>+> .B. +> +>.B. +>+>.D. +> +> .

Xem thêm: Lưu Trữ Tính Cách Kim Ngưu Khiến Mọi Người Tan Chảy, 10 Điều Đáng Quý Chỉ Có Ở Kim Ngưu

Câu 8. Dãy gồm các Hiđroxit lưỡng tính làA. Pb(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2.B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2.Câu 9. Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứaA. H2S, H+, HS-, S2-.B. H2S, H+, HS-.C. H+, HS-.D. H+và S2-.Câu 10. Thể tích nước cần cho vào 5 ml dung dịch HCl pH = 2 để thu được dung dịch HCl pH = 3 làA. 50 ml.B. 45 ml.C. 25 ml.D. 15 ml.Câu 11. Một mẫu nước mưa có pH=4,82.Vậy nồng độ H+ trong dung dịch làA. 1,0.10 -14 MB. 1,0.10-4 MC. 1,0.10-5 MD. >1,0.10-5 MCâu 12. Phương trình ion thu gọn của phản ứng cho biếtA. những ion nào tồn tại trong dung dịchB. nồng độ các ion trong dung dịchC. bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện liD. không cho biết được điều gìCâu 13. Thứ tự tăng dần độ bazơ của các dung dịch sau : dd A (pH = 9), dd B (pH = 7), dd C (pH = 3), dd D (pH = 11) làA. dd D, dd A, dd B, dd CB. dd D, dd B, dd C, dd AC. dd B, dd A, dd DD. dd A, dd B, dd C, dd DCâu 14. Dd chất điện li dẫn điện được là do sự chuyển động của:A. Các cation và anion.B. Các cation và anion và các phân tử hòa tan.C. Các ion và .D. Các ion nóng chảy phân li.Câu 15. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, HgCl2, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:
A. HgCl2, Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4C. HClO, HNO2, HgCl2, Sn(OH)2.D. HgCl2, Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.Câu 16. Cho 200 ml dung dịch HNO3 có pH=2, nếu thêm 300 ml dung dịch H2SO4 0,05 M vào dung dịch trên thì dung dịch thu được co pH bằng bao nhiêu?A. 1,29B. 2,29C. 3D.1,19Câu 17. Có dung dịch H2SO4 với pH=1,0 khi rót từ 50 ml dung dịch KOH 0,1 M vào 50 ml dung dịch trên. Tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được?A. 0,005 MB. 0,003 MC. 0,06 MD. Kết quả khácCâu 18. Dung dịch chứa 0,063 g HNO3 trong 1 lít có độ pH là:A. 3,13B. 3C. 2,7D. 6,3E. 0,001Câu 19. Theo Areniut những chất nào sau đây là Hiđroxit lưỡng tínhA. Al(OH)3 , Fe(OH)2B. Cr(OH)2 , Fe(OH)2.C. Al(OH)3 , Zn(OH)2.D. Mg(OH)2, Zn(OH)2.Câu 20. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?A. chất có chứa nhóm OH là Hiđroxit.B. chất có khả năng phân li ra ion trong nước là axit.C. chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit.D. chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.Câu 21.

Xem thêm: Cách Tính Thuế Hàng Foc Cùng Hàng Mậu Dịch, Hàng Nhập Khẩu Kinh Doanh Kèm Theo Hàng Mẫu, Foc

Phát biểu nào sau đây không đúng ? Phản ứng trao đổi ion trong dd chất điện li xảy ra khiCó phương trình ion thu gọnB. Có sự giảm nồng độ một số các ion tham gia phản ứngCó sản phẩm kết tủa, chất khí, chất điện li yếu.D. Các chất tham gia phải là chất điện liB. Tự luậnBài 1. Sự điện liBT1. Viết các phương trình điện li cho các trường hợp sau: NaCl; HCl; KOH; H2SO4; AlCl3; (NH4)2CO3BT2. Viết các phương trình điện li và tính số mol các ion sinh ra trong các trường hợp sau:a. dd chứa 0,2 mol HNO3b. dd chứa 0,5 mol Na3PO4c. dd chứa 2 mol NaClO

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình