Nêu Cách Giải Phương Trình Chứa Ẩn Ở Mẫu, Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Chứa Ẩn Ở Mẫu

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 19 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 19 SGK Toán 8 Tập 2. Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương trình hay không ? Vì sao ?

Đang xem: Nêu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 20 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 20 SGK Toán 8 Tập 2. Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 5 trang 22 SGK Toán 8 Tập 2. Giải các phương trình trong câu hỏi 2

*

Bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình

*

Bài 28 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem thêm: 55 Đề Tài Tiểu Luận Quản Lý Học Đại Cương, 55 Đề Tài Tiểu Luận Quản Trị Học Tiêu Biểu

*

Bài 29 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 22 SGK Toán 8 tập 2. Bạn Sơn giải phương trình

*

Bài 30 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

*

Bài 31 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Giải các phương trình:

Xem thêm: Giải Bất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối – Toán 8, Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

*

Bài 33 trang 23 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 23 SGK Toán 8 tập 2. Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình