Tiểu Luận Hợp Đồng Ủy Thác Mua Bán Hàng Hóa, Phân Tích Hợp Đồng Ủy Thác Mua Bán Hàng Hóa

Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng trong đó có hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa. Để được bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong các giao dịch, hãy sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi để phòng tránh rủi ro. Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT của chúng tôi để yêu cầu dịch vụ.

Đang xem: Tiểu luận hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Kính chào Luật sư, chúng tôi đang muốn soạn thảo hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa để nhờ một đơn vị nhân danh họ mua hàng hóa giúp cho chúng tôi. Nhưng không biết rõ hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa thì cần những nội dung gì và có những điều khoản gì, mong luật sư hướng dẫn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi, hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa đang diễn ra rất phổ biến trên thực tế, tuy nhiên cần soạn thảo được một hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa chuẩn chỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật không phải vấn đề đơn giản. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn những nội dung thiết yếu cho hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa như sau:

*

1. Hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa

Ủy thác mua bán hàng hóa là gì?

Theo quy định của Luật Thương mại 2005: Ủy thác mua bán hàng hóa là một hoạt động trung gian thương mại, theo đó, một bên được gọi là bên nhận ủy thác thực hiện việc mua bán hàng hóa với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thỏa thuận với bên ủy thác và được nhận thù lao ủy thác.Các bên sẽ thể hiện các thỏa thuận của mình thông qua hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, trong đó quy định những điều kiện để bên nhận ủy thác bằng danh nghĩa của mình có thể thực hiện việc mua bán hàng hóa thay cho bên nhận ủy thác.Ví dụ như một cá nhân muốn mua ô tô từ bên Mỹ, nhưng bản thân anh ta không đủ điều kiện để thực hiện giao dịch mua hàng hóa đó thì có thể ủy thác cho một Công ty có chức năng xuất nhập khẩu ô tô thực hiện giao dịch đó thay mình.

Ai được quyền ký hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa?

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, bên nhận ủy thác mua bán hàng hóa phải là thương nhân có chức năng kinh doanh phù hợp với mặt hàng được ủy thác mua bán.Bên ủy thác mua bán hàng hóa không nhất thiết phải là thương nhân giao cho bên nhận ủy thác thay mình thực hiện việc ủy thác mua bán hàng hóa và phải trả thù lao cho bên nhận ủy thác theo thỏa thuận.

Những yêu cầu đối với hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức pháp lý có giá trị tương đương.Hàng hóa ủy thác mua bán phải là hàng hóa được phép lưu thông.Khi đã ký hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác không được ủy thác cho bên thứ ba, trừ trường hợp được bên ủy thác chấp nhận bằng văn bản.Bên nhận ủy thác có thể nhận ủy thác mua bán hàng hóa của nhiều bên thứ ba khác nhau.

Xem thêm: Bài Tập Tính Khoảng Cách Trong Hình Học Không Gian (Cực Hay)

—>HãygọiTỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬTđể được hỗ trợ kịp thời!

2. Nội dung hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Thông tin của bên ủy thác và bên nhận ủy thác

Nội dung công việc ủy thác: Bên ủy thác ủy thác cho bên nhận ủy thác mua bán những hàng hóa nào, đơn vị tính, số lượng, đơn giá…

Thù lao ủy thác: Thù lao, phương thức thanh toán, trách nhiệm do chậm thanh toán…

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác:

Yêu cầu bên nhận ủy thác thông tin đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng ủy thác thương mại.Không phải chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận ủy thác vi phạm pháp luậtCung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa như thông tin về hàng hóa cần ủy thác mua bán.Trả thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý cho việc ủy thác mua bán hàng hóa.Giao tiền, giao hàng theo đúng thỏa thuậnNếu bên nhận ủy thác vi phạm pháp luật do bên ủy thác gây ra hoặc do các bên cố ý làm trái quy định pháp luật thì phải liên đới chịu trách nhiệm.

Quyền và nghĩa vụ của bên ủy thác

Yêu cầu bên ủy thác cung cấp thông tin và tài liệu cho việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóaNhận thù lao ủy thác mua bán hàng hóa và các chi phí hợp lý khác liên quan đến hoạt động ủy thác mua bán hàng hóa.Không chịu trách nhiệm về những hàng hóa của mình đã bàn giao đúng thỏa thuận cho bên ủy thác.Thực hiện việc mua bán hàng hóa đã được ủy thác theo đúng thỏa thuậnThông báo cho bên ủy thác về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóaThực hiện các chỉ dẫn của bên ủy thác theo đúng thỏa thuận của hai bênBảo quản các tài liệu, tài sản mà bên ủy thác giao để thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóaGiữ bí mật về những thông tin có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa.Giao tiền, giao hàng hóa theo đúng như hai bên đã thỏa thuậnLiên đới chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm pháp luật của bên ủy thác nếu có một phần lỗi của mình gây ra.

Chấm dứt và thanh lý hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa

Giải quyết tranh chấp

Điều khoản cuối cùng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Cách Viết 10 Mũ Trong Excel, Cách Viết Chỉ Số Dưới Trong Excel

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn nên sử dụngdịch vụ soạn thảo hợp đồngchất lượng cao và chi phí rất phải chăng của chúng tôi tại đường link này:https://lingocard.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tiểu luận