Công Thức Hàm Bình Phương Trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019

Lê Khánh 22 Tháng Mười Một, 2018 22 Tháng Mười Một, 2018 Chức năng bình luận bị tắt ở Cách tính hàm bình phương trong Excel mà bạn cần nắm vững

Các bạn muốn tính hàm bình phương trong Excel mà vẫn chưa rõ cách tính như nào, sử dụng hàm gì, cú pháp ra sao để có thể tính ? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi ngày hôm nay để biết hàm bình phương trong excel là gì đồng thời toán tử “^” dùng thế nào nhé!

Cú pháp hàm bình phương trong Excel

=POWER(number,power)

Trong đó:

– number : số cơ sở, là đối số bắt buộc phải có không thể thiếu, là số mà bạn cần lũy thừa hoặc bình phương; number là một số thực bất kì.

Đang xem: Hàm bình phương trong excel 2010

– power : hàm mũ mà bạn muốn nâng giá trị số number theo lũy thừa, là đối số bắt buộc, nếu như bạn muốn tính hàm bình phương thì power ở đây sẽ bằng 2.

Lưu ý :

Bạn có thể dùng toán tử “^” thay thế cho hàm POWER để tính bình phương của một số.

Ví dụ minh họa cho hàm bình phương trong Excel

– Sử dụng hàm POWER để tính bình phương trong Excel.

Nếu bạn muốn tính bình phương của 6 và 2 sử dụng hàm POWER thì các bạn nhập vào ô tính hàm như sau =POWER(6,2)

=> Hàm POWER sẽ trả về giá trị là :

*

POWER – tính hàm bình phương

Các bạn cũng có thể tham chiếu đến các ô có chứa giá trị điền sẵn từ trước thay vì phải nhập số trực tiếp vào hàm POWER như hình dưới đây

– Sử dụng toán tử “^” để tính hàm bình phương trong Excel

Ta có phép toán tính giá trị bình phương của 7 với 2.

Các bạn nhập công thức =7^2, như vậy các bạn đã tính bình phương của 7 và sẽ có kết quả trả về là 49.

*

Sử dụng toán tử “^” để tính bình phương hoặc lũy thừa

Lưu ý:

Trước bất kỳ một phép toán nào trong Excel, các bạn cần phải viết dấu “=”. Nếu không viết thì phép toán Excel sẽ không thể thực hiện.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tính 10 Thuế Vat Trong Excel Chuẩn Nhất, Cách Tính Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào Đầu Ra

Cú pháp hàm tổng bình phương trong Excel

=SUMSQ(number1,number2,…)

Trong đó :

– number1 là đối số bắt buộc.

– number2,… : là tham số tùy chọn, là đối số tiếp theo mà bạn muốn tính tổng bình phương, chứa tối đa 255 đối số number.

Lưu ý:

– Giá trị number có thể là số hoặc tên, mảng hoặc tham số có chứa số

– Với number là giá trị logic, là số hay kiểu hiển thị văn bản cho số sẽ được tính khi nhập trực tiếp trong công thức.

– Với number là mảng hay tham chiếu chỉ các giá trị số trong mảng sẽ được tính còn giá trị logic, văn bản, ô trống hay giá trị bị lỗi thì phép toán sẽ dừng lại.

– Trường hợp mà các đối số là văn bản hay giá trị lỗi thì sẽ không thể chuyển đổi thành số.

Xem thêm: Diện Tích Nửa Hình Tròn – Cho Nửa Hình Tròn Như Hình Bên

Ví dụ:

– Tại ô cần tính nhập công thức: =SUMSQ().

*

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

*

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

*

Trên đây là hướng dẫn và một số chú ý trong quá trình làm việc với hàm bình phương trong Excel và hàm tổng bình phương trong Excel. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho bạn đọc!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel