giải phương trình x 2 x 1 4 0

Đang xem: Giải phương trình x 2 x 1 4 0

Hãy nhập câu hỏi của bạn, lingocard.vn sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

*Lớp: Chọn Lớp… Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12
*Môn: Chọn Môn… Hãy chọn lớp trước

giải bất phương trình : (4x-1)(x^2+12)(-x+4)>0

Đọc tiếp…

Giải bất phương trình:(4x-1)(x^2+12)(-x+4)>0

Giúp vs mn ơi!!!!

Đọc tiếp…

Giải bất phương trình:(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0)

Đọc tiếp…

Được cập nhật 6 tháng 4 2017 lúc 19:39

Đinh Đức Hùng CTV

Để (left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0Leftrightarrowhept4x-1>0\-x+4>0end})

(Rightarrowhept4x>1\-x>-4endRightarrowheptx>frac\x< 4endRightarrow}frac< x< 4})

Vậy (frac< x< 4)

GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH SAU:

(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0)

Đọc tiếp…

Được cập nhật 5 tháng 6 2017 lúc 15:31

Vì x2 + 12 > 0 với mọi x

=> (4x-1)(x2+12)(-x+4) > 0

Khi ( (4x-1)(-x+4) > 0

TH1 : (hept4x-1>0\-x+4>0end})

  <=> (heptx>frac\x< 4end})

=> 1/4 < x < 4

TH2  (hept4x-1< 0\-x+4< 0end})

<=>  (heptx< frac\x>4end})

Vì không tồn tai x lớn hơn 4 và nhỏ hơn 1/4

=> TH2  không tồn tại x

=> (4x-1)(x2+12)(-x+4) > 0

 khi 1/4 < x < 4

Vì x^2 + 12 > 0 với mọi x

Ta có bất phương trình tương đương: (4x-1)(-x+4) > 0

=> 4x-1 và -x+4 phải cùng dấu.

Trường hợp 1: 4x-1 > 0 và -x + 4 > 0 <=> x>1/4 và x<4 <=> 1/4 < x < 4.

Trường hợp 2: 4x-1 < 0 và -x + 4 < 0 <=> x<1/4 và x>4 (vô lý)

Vậy S=

Giải bất phương trình:

(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0) 0

 

Đọc tiếp…

Được cập nhật 7 tháng 7 2020 lúc 21:11

Giải các bất phương trình:

(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0)

Đọc tiếp…

Xem thêm: Mẫu Sổ Giao Nhận Công Văn, Văn Bản Đi Đến, Mẫu Biên Bản Bàn Giao, Giao Nhận Tài Liệu

(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0)

(Leftrightarrowhept4x-1>0Leftrightarrow4x>1Leftrightarrow x>frac\x^2+12>0Leftrightarrow x^2>-12Leftrightarrow x>12\-x+4>0Leftrightarrow-x>-4Leftrightarrow x< 4end})

Giải phương trình : 4×2 – 4x – 5|2x-1| – 5 = 0 

Giải  bất phương trình : (2×2 + 3x + 4)2 – (x2 +x +4)2 >0

Đọc tiếp…

んuリ イ CTV

(4x^2-4x-5left|2x-1
ight|-5=0)

(Leftrightarrow-5left|2x-1
ight|=5-4x^2+4x)

(Leftrightarrowleft|2x-1
ight|=frac)

(Leftrightarrowleft|2x-1
ight|=frac-1)

TH1 : (2x-1=frac-1Leftrightarrow2x=frac)

(Leftrightarrow10x=4x^2-4xLeftrightarrow14x-4x^2=0)

(Leftrightarrow-2xleft(2x-7
ight)=0Leftrightarrow x=0;x=frac)

TH2 : (2x-1=-left(frac-1
ight)Leftrightarrow2x-1=-frac+1)

(Leftrightarrow2x-2=-fracLeftrightarrow10x-10=-4x^2+8x)

(Leftrightarrow2x-10+4x^2=0Leftrightarrow2left(2x^2+x-5
e0
ight)=0) tự chứng minh 

Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

Giải bất phương trình

(4x-1)(x2+12)(-x+4)>0

Đọc tiếp…

lê thị hương giang CTV

(left(4x-1
ight)left(x^2+12
ight)left(-x+4
ight)>0)

(Leftrightarrowleft(4x-1
ight)left(-x+4
ight)>0) ( vì x2 + 12 > 0 với mọi x )

(Leftrightarrowleft

TH1 : t/m

TH2 : loại

Vậy bpt có nghiệm (dfrac< x< 4)

Đúng 2 Sai 0 Câu trả lời được Online Math lựa chọn

1 giải các phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối sau

a ( 9+x)=2x 

b ( x+6) = 2x+9

c ( 2x-3)= 2x-3

d ( 4+2x)= -4x

e ( 5 x)= 3x-2

g ( -2,5x)=x-12

h ( 5x ) -3x-2=0

i  ( -2x) +x-5x-3=0

2 giải phương trình ( ẩn x): 4×2-25+k2+4kx=0

a giải phương trình với k=0

b giải phương trinh với k=–3

c tìm các giá trị của k để nhận phương trình nhận x =-2 làm nghiệm

3 giải  bất phương trình trên trục số

a 3x-6<0

b 5x+15>0

c -4x+1>17 

d x+10>0

 goải giúp mình với mình đang cần gấp

 

Đọc tiếp…

Được cập nhật 21 tháng 4 2018 lúc 21:29

Xem thêm: Khóa Học Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng, Lớp Kỹ Năng Nói Chuyện Trước Đám Đông

a (9+x)=2 ta có (9+x)= 9+x khi 9+x >_0 hoặc >_ -9

                           (9+x)= -9-x khi 9+x <0 hoặc x <-9

1)pt   9+x=2 với x >_ -9

    <=> x  = 2-9

  <=>  x=-7 thỏa mãn điều kiện (TMDK)

2) pt   -9-x=2 với x<-9

         <=> -x=2+9

             <=>  -x=11

                       x= -11 TMDK

 vậy pt có tập nghiệm S=

các cau con lai tu lam riêng nhung cau nhan với số âm thi phan điều kiện đổi chiều nha vd

nhu cau o trên mk lam 9+x>_0    hoặc x>_0

với số âm thi -2x>_0  hoặc x <_ 0  nha

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình