Diện Tích Hình Elip Giới Hạn Bởi Elip, Diện Tích Hình Elip Giới Hạn Bởi Là

Cho hình phẳng (H)được giới hạn bởi elip có phương trình x225+y216=1Tính thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng Iquanh trục Ox.

Đang xem: Diện tích hình elip giới hạn bởi

*

Khóa học ăn chắc điểm 7 tất cả các môn cho teen mất gốc 2k3. Đăng ký ngay!

*

Hỏi bài tập, thầy cô lingocard.vn trả lời miễn phí!

*

Thi online trên app lingocard.vn. Tải ngay!

Đáp án B

Cho hai hàm số y=f(x)y=g(x)liên tục trên <a;b>Khi đó thể tích vật tròn xoay giới hạn bởi hai đồ thị hàm sốy=f(x)y=g(x) và hai đường thẳng x=a; x=bkhi quay quanh trục Ox là:

V=π∫abf2(x)-g2(x)dx

Cách giải:

Ta có:

Do tính đối xứng của (H)qua Ox nên thể tích khối tròn xoay cần tìm bằng thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay (H”)quanh Ox, trong đó (H”)là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=41-x225và trục Ox.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

41-x225=0⇔1-x225=0⇔x2=25⇔x=±5

Bài giảng học thử

Video không hỗ trỡ trên thiết bị của bạn!

Bài tập Nhận biết – Thông hiểu – Khóa LUYỆN ĐỀ môn HÓA – Luyện thi THPT QG – Thầy Trần Thế Anh

Gv. Trần Thế Anh – 91.2 N lượt xem
11:4

Video không hỗ trỡ trên thiết bị của bạn!

Bài học 3: Ví dụ 3 – Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Lê Đăng Khương

Gv. Thầy Lê Đăng Khương – 2.9 Tr lượt xem
1:10

Video không hỗ trỡ trên thiết bị của bạn!

Bài 8. Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin – Phần 1 – Luyện thi THPT QG môn Hóa – Thầy Trần Thế Anh – Mục tiêu 8+

Gv. Trần Thế Anh – 523.4 N lượt xem
15:5

Video không hỗ trỡ trên thiết bị của bạn!

I. ĐOẠN MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CHỨA ĐIỆN TRỞ R – Luyện thi THPTQG môn Vật Lý – Thầy Lê Xuân Vượng – Nền tảng 8+

Gv. Lê Xuân Vượng – 2.8 Tr lượt xem
12:19

Video không hỗ trỡ trên thiết bị của bạn!

Bài 5. Bài tập tích phân – Phần 1.2 – Luyện thi THPTQG môn Toán – Thầy Nguyễn Quý Huy – MỤC TIÊU 8+

Gv. Nguyễn Quý Huy – 6.7 Tr lượt xem
35:58
Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết∫π4π3cos2x+sin xcos x+1cos4x+sin xcos3xdx=a+bln 2+cln (1+3),

với a, b, c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng:

A. 0

B. -2

C. -4

D. -6

Câu 2:

Cho∫132x+1×2+3x+xdx=aln 2 +bln 3 + cln 5,vớia,b,c∈ℤ.Giá trị của a + b + c bằng:

A. -1

B. 4

C. 1

D. 7

Câu 3:

Gọi (D) là hình phẳng giới hạn bởi các đườngy=2x,y=0,x=0 và x=2.Thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay (D) quanh trục Ox được xác định bởi công thức:

A.V=π∫022x+1dx

B.V=∫022x+1dx

C.V=∫024xdx

D.V=π∫024xdx

Câu 4:

Biết rằngxexlà một nguyên hàm của hàm số f(-x) trên khoảng-∞,+∞. Gọi F(x)là một nguyên hàm của f”xexthỏa mãn F(0) =1, giá trị của F(-1) bằng:

A.72

B.5-e2

C.7-e2

D.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 10, Hóa 10, Giải Bài Tập Hóa Học 10, Hóa 10

52

Câu 5:

Cho hàm số f liên tục trên đoạn <0;6>. Nếu ∫15f(x)dx=2và ∫13f(x)dx=7thì ∫35f(x)dxcó giá trị bằng.

A. 5.

B. -5.

C. 9.

D.

Xem thêm: diện tích bán đảo crimea

-9.

Bình luận

Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại lingocard.vn

*

Liên kết
Thông tin lingocard.vn
Tải ứng dụng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích