Ôn Tập Diện Tích Đa Giác Lớp 8, Ôn Tập Diện Tích Đa Giác Hình Học 8

Chương II: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác – Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Ôn Tập Chương II: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

Nội dung ôn tập chương II đa giác và diện tích đa giác sẽ giúp các bạn ôn lại những khái niệm về đa giác lồi, đa giác đều. Rèn luyện cách tính tổng số đo các góc của một đa giác. Từ đó biết được một số đa giác lồi, một số đa giác đều…

Ôn tập chương II đa giác và diện tích đa giác toán hình học lớp 8 tập 1 chia thành 2 phần, phần câu hỏi giúp ôn lại các khái niệm, phần bài tập giúp các bạn rèn luyện kỹ năng giải các bài tập toán từ cơ bản đến nâng cao.

Đang xem: ôn tập diện tích đa giác lớp 8

Các Bài Tập & Lời Giải Bài Tập SGK Ôn Tập Chương II Đa Giác Và Diện Tích Đa Giác

Hướng dẫn các bạn giải các bài tập sgk ôn tập chương 2 đa giác và diện tích đa giác toán hình học lớp 8 tập 1. Phần ôn tập chia thành 2 phần, phần câu hỏi và bài tập. Riêng phần bài tập có kèm theo phương pháp giải, và nhiều cách giải khác nhau giúp các bạn học sinh đa dạng và linh hoạt hơn trong cách giải.

Phần Câu Hỏi

Bài Tập 1 Trang 131 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Xem các hình 156, 157, 158 và trả lời các câu hỏi sau:

a. Vì sao hình năm cạnh GHIKL (h.156) không phải là đa giác lồi?

b. Vì sao hình năm cạnh MNOPQ (h.157) không phải là đa giác lồi?

c. Vì sao hình sáu cạnh RSTVXY (h.158) là một đa giác lồi?

Hãy phát biểu định nghĩa đa giác lồi.

Bài Tập 2 Trang 132 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Biết rằng tổng số đo các góc của một đa giác n cạnh là ()(widehat{A_1} + widehat{A_2}+…+widehat{A_n} = (n – 2).180^0). Vậy tổng số đo của một tứ giác 7 cạnh là…..

b. Đa giác đều là đa giác có……

c. Biết rằng số đo mỗi góc của một đa giác đều n cạnh là (frac{(n – 2).180^0}{n}), vậy:

Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là ….

Số đo mỗi góc của lục giác đều là ….

Bài Tập 3 Trang 132 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Hãy viết công thức tính diện tích của mỗi hình trong khung sau:

*

Phần Bài Tập

Bài Tập 41 Trang 132 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi H, I, E, K lần lượt là các trung điểm của BC, HC, DC, EC (h.159). Tính

a. Diện tích tam giác DBE

b. Diện tích tứ giác EHIK

*

Bài Tập 42 Trang 132 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Trên hình 160 (AC // BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích tứ giác ABCD.

Xem thêm: Toán 9 Tập 2 Bài 1 Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn, Toán HọC LớP 9

*

Bài Tập 43 Trang 133 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Cho hình vuông ABCD có tâm đối xứng O, cạnh a. Một góc vuôn xOy có tia Ox cắt cạnh AB tại E, tia Oy cắt cạnh BC tại F (h.161). Tính diện tích tứ giác OEBF.

*

Bài Tập 44 Trang 133 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Gọi O là điểm nằm trong hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng tổng diện tích của hai tam giác ABO và CDO bằng tổng diện tích của hai tam giác BCO và DAO.

Bài Tập 45 Trang 133 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 4cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao kia.

Bài Tập 46 Trang 133 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Cho tam giác ABC. Gọi M, N là các trung điểm tương ứng của AC, BC. Chứng minh rằng diện tích của hình thang ABNM bằng diện tích của tam giác ABC.

Bài Tập 47 Trang 133 SGK Hình Học Lớp 8 – Tập 1

Vẽ ba đường trung tuyến của một tam giác (h.162). Chứng minh sáu tam giác 1, 2, 3, 4, 5, 6 có diện tích bằng nhau.

*

Hình 162

Như vậy các bạn vừa hoàn thành xong từng bài tập sgk ôn tập chương 2 đa giác và diện tích đa giác toán hình học lớp 8 tập 1. Hi vọng các bạn sẽ nắm được phần nào kiến thức trọng tâm của chương và tiếp tục với các chương học tiếp theo.

Xem thêm: Cách Đổi Inch Sang Cm Trong Excel 2013, 2007, 2010, 2003, Đổi Inch Sang Cm Trong Word 2007 2010 2013 2016

Các bạn đang xem Ôn Tập Chương II: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác thuộc Chương II: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác tại Hình Học Lớp 8 Tập 1 môn Toán Học Lớp 8 của lingocard.vn. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Diện tích