Mẫu Sổ Giao Nhận Công Văn, Văn Bản Đi Đến, Mẫu Biên Bản Bàn Giao, Giao Nhận Tài Liệu

Mẫu biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu, mẫu biên bản giao nhận công việc, tài sản mới nhất năm 2021. Hướng dẫn soạn thảo biên bản bàn giao đơn giản, thông dụng theo quy định mới nhất 2021.

Đang xem: Mẫu sổ giao nhận công văn

Trong cuộc sống và công việc khi bàn giao lại cho người khác một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa,… hiện mình đang nắm giữ cần có một biên bản bàn giao rõ ràng. Biên bản bàn giao sẽ ghi lại cụ thể những thông tin như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì,… Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu biên bản bàn giao tài liệu, mẫu biên bản giao nhận công việc, tài sản. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Nhằm giúp các bạn biết cách trình bày một biên bản bàn giao đúng theo những trường hợp cụ thể, Luật Dương Gia đã cập nhật và giới thiệu đến các bạn những mẫu biên bản đúng quy cách cả về nội dung và hình thức mà chúng ta rất hay gặp trong cuộc sống và công việc như mẫu biên bản bàn giao tài liệu, biên bản bàn giao tài sản, biên bản bàn giao công việc, mẫu giấy bàn giao… Hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình một biên bản phù hợp với yêu cầu và tính chất công việc mình đang cần.

Các mẫu biên bản bàn giao hay còn gọi là mẫu biên bản giao nhận được Luật Dương Gia giới thiệu:

+ Biên bản bàn giao, giao nhận công việc

+ Biên bản bàn giao, giao nhận hồ sơ tài liệu

+ Biên bản bàn giao, giao nhận tài sản

+ Biên bản bàn giao, giao nhận công việc

1. Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

Tải về biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu được sử dụng cho các bạn đang chuẩn bị nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của cơ quan, doanh nghiệp không bị gián đoạn. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản bàn giao công việc và hồ sơ tài liệu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC VÀ HỒ SƠ TÀI LIỆU

Hôm nay ngày…./…./….., tại Công ty

Chúng tôi gồm có:

A. ĐẠI DIỆN CÁC PHÒNG BAN CÓ LIÊN QUAN NHẬN BÀN GIAO:

1. Ông/ Bà :… Chức vụ:….Phòng: …

2. Ông/ Bà …Chức vụ:…Phòng: …

3. Ông/ Bà…. Chức vụ:… Phòng: …

4. Ông/ Bà :… Chức vụ:…Phòng: …

B. NGƯỜI BÀN GIAO:

5. Ông/ Bà :… Chức vụ:… Phòng: …

Đã cùng tiến hành bàn giao công việc với nội dung như sau:

1. BÀN GIAO CÔNG VIỆC:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1
2

2. BÀN GIAO HỒ SƠ TÀI LIỆU:

TT Nội dung Người nhận bàn giao Kết luận
1    
2

Biên bản kết thúc vào lúc …….h…….phút cùng ngày. Các bên tham gia cùng nhất trí các nội dung trên.

Biên bản được lập thành …. (………….) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Quản lý bộ phận Người nhận bàn giao Người bàn giao

2. Mẫu biên bản bàn giao tài liệu

Tải về biên bản bàn giao tài liệu

Mẫu biên bản bàn giao tài liệu được dùng trong quá trình giao dịch thương mại, mua bán hàng hóa, tư vấn….. việc các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thường xuyên có những hoạt động trao đổi bàn giao chứng từ, tài liệu, hồ sơ. Mời bạn đọc tham khảo mẫu biên bản bàn giao tài liệu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

…………, ngày ……. tháng ……. năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

Bên giao:

Họ tên:…

Chức vụ:…

Trụ sở:…

Bên nhận:

Họ tên:…..

Chức vụ:…

Công ty:…..

Trụ sở: …..

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT Nội dung Số lượng Ghi chú

01

02

03

04

05

06

Bên giao

 

Bên nhận

 

3. Mẫu biên bản bàn giao tài sản

Tải về biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản được lập nhằm mục đích khi chuyển giao hay bàn giao công việc, tài sản giữa bên giao và bên nhận, mẫu biên bản bàn giao này được lập dựa trên những điều khoản mà 2 bên đã thỏa thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …(bên giao) và….(bên nhận)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …. tại …… đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …. (bên giao) và …… (bên nhận) thực hiện theo … của …… ngày …

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: ……

Bà: … Chức vụ: …

2/ Bên nhận:

Ông: … Chức vụ: …

Ông: … Chức vụ: …

Bà: … Chức vụ: …

Chủ tọa: Ông …

Thư ký: Ông …

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên … đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên … theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị: Bằng số …

Bằng chữ …

Kể từ ngày … số tài trên do bên …. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Thư ký cuộc họp Chủ tọa cuộc họp

4. Mẫu biên bản bàn giao công việc

Tải về biên bản bàn giao công việc

Nhằm giúp các bạn trước khi nghỉ việc hoặc phiên chuyển công tác biết cách viết một biên bản bàn giao công việc đúng quy cách và đầy đủ nội dung, chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản bàn giao mới nhất giới thiệu dưới đây. Biên bản bàn giao công việc sẽ giúp cho các bộ phận liên quan tiếp quản công việc còn đang dang dở của bạn một cách dễ dàng, giúp hệ thống vận hành của công ty, xí nghiệp hay cơ quan không bị gián đoạn. Mời các bạn tham khảo.

Xem thêm: Giáo Án Lập Dàn Ý Cho Bài Giảng Lập Dàn Ý Bài Văn Nghị Luận Tại Soanbai123

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

Hôm nay, ngày…../…../20….., tại: ….. chúng tôi gồm:….

Người bàn giao:…. Bộ phận:…. MSNV:…..

Người nhận bàn giao:….. Bộ phận:….. MSNV:…

Lý do bàn giao:…

Cùng bàn giao công việc với nội dung như sau:

STT

Nội dung công việc

Tình hình thực hiện

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ nội dung công việc đang thực hiện đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Người bàn giao Người nhận bàn giao Phòng HC-NS

5. Cách viết biên bản bàn giao, biên bản giao nhận

Ghi rõ ràng, chính xác về thời gian cũng như địa điểm bàn giao và thời điểm lập biên bản Liệt kê đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết của cả bên bàn giao và bên nhận bàn giao Các thông tin quan trọng của tài sản như: tên, số lượng, đặc điểm nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị… đều phải được ghi chú cẩn thận Nêu ra các điều kiện, trách nhiệm đối với tài sản và cam kết của đôi bên Không thể quên chữ ký của bên giao và bên nhận, cẩn thận hơn nữa hãy xin chữ ký của cả người làm chứng

6. Chưa bàn giao công việc dứt điểm có được nghỉ việc?

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư tư vấn:

Bạn là nhân viên tín dụng ngân hàng tuy nhiên tất cả những nội dung bao gồm quyền và nghĩa vụ thì vẫn tuân thủ theo quy định của “Bộ luật lao động 2019”.

Nếu hợp đồng lao động của bạn hết hạn thì bạn sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Tuy nhiên khi chấm dứt thì bạn có phát sinh khách hàng trốn nợ thì bạn cần làm việc trực tiếp với khách hàng và bàn giao lại cho đơn vị của bạn để xử lý theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010.

“Điều 95. Chấm dứt cấp tín dụng, xử lý nợ, miễn, giảm lãi suất

1. Tổ chức tín dụng có quyền chấm dứt việc cấp tín dụng, thu hồi nợ trước hạn khi phát hiện khách hàng cung cấp thông tin sai sự thật, vi phạm các quy định trong hợp đồng cấp tín dụng.

2. Trong trường hợp khách hàng không trả được nợ đến hạn, nếu các bên không có thỏa thuận khác thì tổ chức tín dụng có quyền xử lý nợ, tài sản bảo đảm tiền vay theo hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm và quy định của pháp luật. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, mua bán nợ của tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Trong trường hợp khách hàng vay hoặc người bảo đảm không trả được nợ do bị phá sản, việc thu hồi nợ của tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

4. Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.”

Bạn lưu ý, các tổ chức tín dụng khi hoạt động sẽ có những quy định riêng nội bộ nên bạn cần tham khảo thêm các quy định nội bộ này để có thể giải quyết dễ dàng.

7. Đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bàn giao công việc

Tóm tắt câu hỏi:

Luật sư tư vấn:

Việc sắp xếp cho người lao động sang công việc khác so với hợp đồng lao động được quy định tại Điều 31 “Bộ luật lao động 2019”

Như vậy, công ty có quyền sắp xếp cho bạn sang công việc mới khi công ty có một trong các trường hợp sau: gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Nếu không phải là các trường hợp trên thì công ty bạn không có quyền sắp xếp cho bạn sang công việc mới. 

Trường hợp 1: nếu như lý do bạn chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các quy định tại khoản 1, Điều 37 “Bộ luật lao động 2019” và có thông báo trước 30 ngày cho người sử dụng lao động thì bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật. Và việc không bàn giao công việc là lỗi của công ty và công ty không yêu cầu về việc bàn giao công việc thì bạn chấm dứt đúng quy định pháp luật.

Trường hợp 2: nếu như bạn báo trước cho công ty 30 ngày nhưng lý do bạn nghỉ không thuộc các quy định tại khoản 1, Điều 37 “Bộ luật lao động 2019” thì bạn đơn phương chấm dút hợp đồng lao động trái pháp luật. Trong trường hợp này, bạn sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1, Điều 43 “Bộ luật lao động 2019”.

Ngoài ra, việc bạn nghỉ việc đúng luật hay không, chỉ liên quan đến trách nhiệm bồi thường của người lao động khi nghỉ việc trái pháp luật quy định tại Điều 43 “Bộ luật lao động 2019”. Còn việc chốt bảo hiểm xã hội thuộc về người sử dụng lao động không phụ thuộc vào việc người lao động nghỉ việc đúng quy định hay không. 

Điều 47 “Bộ luật lao động 2019” xác định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Xem thêm: văn nghị luận xã hội giá trị của thời gian

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội thuộc về công ty bạn. Trường hợp mà công ty bạn không trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Công đoàn hoặc thanh tra lao động Sở lao động – thương binh và xã hội hoặc Phòng lao đông – thương binh xã hội để cơ quan này giải quyết buộc người sử dụng lao động thực hiện chốt và trả lại sổ cho ban.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu