Đặc Điểm Của Phương Pháp Thuyết Trình, Phuong Phap Day Hoc

4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH

Tóm tắt: Bài viết trình bày về phương pháp thuyết trình, một trong các phương pháp hiệu quả để phát triển năng lực người học. Có thể thấy, việc chuẩn bị tốt về mặt kiến thức sẽ quyết định phần lớn sự thành công cho bài thuyết trình bên cạnh các khâu chuẩn bị khác như kĩ thuật biên soạn nội dung và hình thức báo cáo, sự sắc bén và cô đọng của phần đặt vấn đề, sự đồng bộ giữa nội dung và thời lượng. Đồng thời, yếu tố tâm lí có ảnh hưởng không ít đến kết quả bài thuyết trình; ngôn ngữ lời nói, ngôn ngữ hình thể cũng là các yếu tố nâng cao hiệu quả phần trình bày. Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, năng lực, phẩm chất, tâm lí, phong cách.

Đang xem: đặc điểm của phương pháp thuyết trình

31. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH TRONG DẠY HỌC CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC TRONG NƯỚC VÀ TRÊN THẾ GIỚI

Tóm tắt: Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học nhận được sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, bởi đây là phương pháp giữ vai trò chủ đạo trong quá trình truyền tải lượng tri thức của người thầy tới người trò. Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học trên thế giới và trong nước đã có nhiều công trình khoa học đi sâu nghiên cứu về khái niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện phương pháp dạy học này. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về phương pháp thuyết trình qua một số công trình của các nhà khoa học trong nước và trên thế giới về khái niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện phương pháp dạy học này.Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, dạy học.

22. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN – VẤN ĐỀ CẦN THIẾT TRONG DẠY HỌC

Đổi mới phương pháp thuyết trình không có nghĩa là xóa bỏ sạch trơn những gì vốn có của phương pháp dạy này mà kế thừa, phát triển những ưu thế vốn có, khắc phục những hạn chế của phương pháp thuyết trình. Để quá trình dạy học phát huy được tính tích cực của sinh viên, một trong những giải pháp là cần sử dụng phương pháp thuyết trình một cách có hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới quan điểm của các nhà khoa học trên thế giới và trong nước, đồng thời đưa ra một số lưu ý cần thiết khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên.

73.Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng tích cực hóa trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài viết trình bày: – Cách thức phối hợp phương pháp thuyết trình với các phương pháp dạy học khác trong day học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩ Mác-Lênin, gồm: Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp đàm thoại. Phối hợp phương pháp thuyết trình với phương tiện dạy học hiện đại.

Xem thêm: Cách Khóa Và Mở Khóa File Excel Online, Cách Phá Pass Excel Đơn Giản Và Hiệu Quả Nhất

18. Đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Bài báo trình bày vị trí, ý nghĩa của việc đổi mới và các hình thức dạy học bằng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

12. Tổng quan về phương pháp thuyết trình trong dạy học các môn khoa học Mác – Lênin theo hướng đổi mới

Tóm tắt: Từ việc tổng hợp tình hình nghiên cứu về phương pháp thuyết trình ở nước ngoài và ở Việt Nam qua từng giai đoạn, bài viết đề xuất hướng đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học các môn khoa học Mác – Lênin trên cơ sở phát huy những yếu tố tích cực của phương pháp thuyết trình kết hợp với các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đạiTừ khóa: phương pháp thuyết trình, đổi mới, dạy học, các môn khoa học Mác – Lênin

13. Kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Đồng Nai

Tóm tắt: Bài viết khẳng định hiệu quả của kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa ra các giải pháp thực hiện của kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp trực quan trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Đồng Nai đối với giảng viên, sinh viên; đối với chương trình, giáo trình, công tác kiểm tra, đánh giá và đối với các cấp quản lí.Từ khóa: phương pháp thuyết trình, phương pháp trực quan, kết hợp, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Trường Đại học Đồng Nai

16. Biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong dạy học các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật

Bài báo trình bày một số biện pháp đổi mới phương pháp thuyết trình trong quá trình dạy học Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật: thống nhất nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp thuyết trình; đổi mới phương pháp phải kết hợp với đổi mới nội dung dạy học và đánh giá; sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học phổ biến theo hướng phát tuy tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên.

Xem thêm: Đề Thi 15 Phút Toán Lớp 6 Có Đáp Án, Lời Giải Chi Tiết, Bộ Đề Kiểm Tra 15 Phút Môn Số Học Lớp 6 Chương 1

21. Áp dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn Môi trường và phát triển ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Bài báo trình bày về việc ứng dụng thuyết trình trong dạy và học môn Môi trường và phát triển ở khoa Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.Từ khóa: Phương pháp thuyết trình, dạy học, môi trường và phát triển, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2020Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122019Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122018Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122017Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122016Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122015Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122014Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122013Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122012Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 122011Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình