Sự Khác Biệt Giữa Micro So Sánh Excel Và Access Va Excel, So Sánh Giữa Access Va Excel

Điểm khác biệt chính: Microsoft Excel và Access là hai phần mềm ứng dụng khác nhau của Microsoft. Cả hai đều xử lý dữ liệu dạng bảng, nhưng vẫn có nhiều khác biệt giữa hai loại. Excel là một chương trình ứng dụng bảng tính, trong khi Access là chương trình cơ sở dữ liệu. Cả hai đều được cấu trúc theo những cách khác nhau, và do đó phục vụ các mục đích khác nhau.

Đang xem: So sánh excel và access

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính của Microsoft. Nó xử lý dữ liệu dạng bảng bằng cách sử dụng bảng tính. Những bảng tính này có hiệu quả trong lingocard.vnệc theo dõi dữ liệu. Người ta cũng có thể tạo biểu đồ dựa trên dữ liệu được cung cấp cho bảng tính. Nó cũng có khả năng thực hiện một số tính toán phức tạp. Giống như bất kỳ chương trình bảng tính nào khác, nó cũng sử dụng một tập hợp các ô được tổ chức dưới dạng các hàng và cột. Cấu trúc này hỗ trợ trong thao tác dữ liệu. Ứng dụng chính của nó nằm trong các hoạt động liên quan đến tài chính.

Người dùng cũng có thể xác định các công thức tùy chỉnh cho các tính toán mong muốn. Nó cũng được sử dụng rộng rãi trong phân tích khoa học và thống kê. Một tài liệu Excel được gọi là Sổ làm lingocard.vnệc và mỗi sổ làm lingocard.vnệc này phải chứa ít nhất một Bảng tính. Nó cũng duy trì một thư lingocard.vnện cho các công thức tiêu chuẩn như tính toán Giá trị hiện tại ròng. Người ta cũng có thể tận dụng lợi ích của lingocard.vnệc trực quan hóa dữ liệu bằng cách sử dụng các biểu đồ được chuẩn bị bởi Excel trên cơ sở dữ liệu đầu vào. Nó là một phần của bộ Office Office của Microsoft.

Access chủ yếu là một chương trình cơ sở dữ liệu từ Microsoft. Nó được sử dụng để thu thập, thao tác và sắp xếp dữ liệu. Nó nằm trong danh mục Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó được đề xuất cho mục đích kinh doanh nhà hoặc nhỏ. Nó được bao gồm trong phiên bản Chuyên nghiệp và cao hơn của bộ Microsoft Office. Nó được ưa thích hơn Excel khi công lingocard.vnệc liên quan đến nhiều truy vấn và báo cáo. Cơ sở dữ liệu được tạo trong Access được lưu với phần mở rộng .mdb. Dữ liệu được lưu trữ trong các bảng. Mỗi trường của một bảng có thể được liên kết với các ràng buộc nhất định như chỉ cho phép một giá trị chữ và số. Giống như bất kỳ cơ sở dữ liệu quan hệ khác, nó hoạt động trên các nguyên tắc của bảng, trường và các mối quan hệ. Nó hỗ trợ các loại số, ngày tháng, văn bản, vv

Cả Access và Excel đều có khả năng chạy các truy vấn để sắp xếp và lọc dữ liệu. Cả hai đều có thành phần thẩm mỹ tương tự nhau. Inspite của những loại tương tự cả hai khá khác nhau. Excel chỉ cho phép các bảng tính không liên quan hoặc phẳng, trong khi Access có khả năng tạo nhiều bảng quan hệ. Excel cũng tốt hơn để tạo biểu đồ hơn Access. Excel yên tĩnh dễ học hơn Access. Các hệ thống Excel mất ít thời gian hơn để phát triển so với các hệ thống Access.

Xem thêm: Khóa Học Front-End Tphcm – Khóa Học Thiết Kế Web(Front

So sánh giữa Microsoft Excel và Access:

Microsoft Excel

Truy cập Microsoft

Định nghĩa

Microsoft Excel là một ứng dụng bảng tính của Microsoft. Nó xử lý dữ liệu dạng bảng bằng cách sử dụng bảng tính.

Access chủ yếu là một chương trình cơ sở dữ liệu từ Microsoft. Nó được sử dụng để thu thập, thao tác và sắp xếp dữ liệu.

Mục đích chính

Đối với bảng tính và tính toán tài chính

Để lưu trữ và thao tác với lượng lớn thông tin

Kết cấu

Tương tự như bảng tính giấy

Bao gồm các bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, mô-đun và macro

Mềm dẻo

So sánh nhiều hơn

Tương đối ít

Mô hình dữ liệu

Bảng tính không liên quan hoặc phẳng

Nhiều bảng quan hệ

Lưu trữ dữ liệu

Tương đối ít

So sánh nhiều hơn

Học tập

Dễ dàng

Khó khăn

Kiểm tra

Khó khăn

Dễ dàng

Ưu điểm

Dễ sử dụng và thực hiệnLý tưởng để tạo phân tích một lầnDễ dàng tạo đầu ra tùy chỉnh Cấu trúc dữ liệu và chuẩn hóa thông qua nhiều bảngKhả năng mở rộng: thêm nhiều hồ sơ là miễn phíToàn vẹn dữ liệu và tham chiếuTruy vấn và báo cáoTự động hóa thông qua các mô-đun Macros và VBA

bộ Văn phòng Microsoft

Bao gồm trong tất cả các phiên bản cơ bản của bộ Microsoft Office.

Xem thêm: Tài Liệu Chương Trình Địa Phương (Phần Văn Lớp 9 Mưa Phùn), Mưa Phùn Chương Trình Địa Phương

Bao gồm trong phiên bản Chuyên nghiệp và cao hơn của bộ Microsoft Office hoặc được bán riêng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel