Viết Phương Trình Điện Li Của Hclo4, Phương Trình Điện Li

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Đang xem: Phương trình điện li của hclo4

Lời giải chi tiết

Phương trình điện li :

a) K2S → 2K++ S2-

b) Na2HPO4 → 2Na++ HPO42-

HPO42-(
ightleftharpoons) H++PO43-

c) NaH2PO4 → Na++ H2PO4-

H2PO4- (
ightleftharpoons) H++ HPO42-

HPO42- (
ightleftharpoons) H++ PO43-

d) Pb(OH)2 (
ightleftharpoons) Pb2+ + 2OH- : phân li kiểu bazơ

H2PbO2 (
ightleftharpoons) 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit

e) HBrO (
ightleftharpoons) H++ BrO-

g) HF (
ightleftharpoons) H+ + F-

h) HClO4 → H+ + ClO4-.

 lingocard.vn

*

Bình luận
Bài tiếp theo

*

Các bài liên quan: – Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Xem thêm: Bài Giảng Thể Tích Khối Đa Diện, Bài Giảng Điện Tử Thể Tích Khối Đa Diện

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lingocard.vn

Cảm ơn bạn đã sử dụng lingocard.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!

Xem thêm: Khóa Luận Văn Tốt Nghiệp Tiếng Anh Thương Mại, Intership Report

*

Gửi bài

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình