Tập Nghiệm Của Phương Trình Cos2X 1 2 X)=1/2, Cho Phương Trình Cos^2X = 1/2

Số nghiệm của phương trình (cos 2x = dfrac{1}{2}) trên nửa khoảng (left( {{0^0};{{360}^0}}
ight>) là?

Đang xem: Nghiệm của phương trình cos2x 1 2

Phương pháp giải

Giải phương trình tìm nghiệm, kẹp nghiệm trong nửa khoảng đã cho tìm số nghiệm thỏa mãn.

Lời giải của GV lingocard.vn

Ta có: (cos 2x = dfrac{1}{2} Leftrightarrow cos 2x = cosdfrac{pi }{3} Leftrightarrow left< egin{array}{l}2x = dfrac{pi }{3} + k2pi \2x = - dfrac{pi }{3} + k2pi end{array} ight. Leftrightarrow x = pm dfrac{pi }{6} + kpi ,,,left( {k in mathbb{Z}} ight).)

Trên nửa khoảng (left( {{0^0};{{360}^0}}
ight>)tức (left( {0;2pi }
ight>). Ta sẽ có các nghiệm thỏa mãn như sau:

( + ),,,0

Đáp án cần chọn là: d

*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan

Với giá trị nào của (m) dưới đây thì phương trình (sin x = m) có nghiệm?

Cho phương trình (sin x = sin alpha ). Chọn kết luận đúng.

Nghiệm của phương trình (sin x = – 1) là:

Chọn mệnh đề sai:

Nghiệm của phương trình (sin x = dfrac{1}{2}) thỏa mãn $ – dfrac{pi }{2} le x le dfrac{pi }{2}$ là:

Số nghiệm của phương trình (2sin left( {x + dfrac{pi }{4}}
ight) – 2 = 0) với (pi le x le 5pi ) là:

Nghiệm của phương trình (sin x.cos x = 0) là:

Phương trình (cos 2x = 1) có nghiệm là:

Chọn mệnh đề đúng:

Nghiệm của phương trình (2cos x – 1 = 0) là:

Số nghiệm của phương trình (sqrt 2 cos left( {x + dfrac{pi }{3}}
ight) = 1) với (0 le x le 2pi ) là:

Nghiệm của phương trình (cos 3x = cos x) là:

Nghiệm của phương trình ({sin ^2}x-sin x = 0) thỏa điều kiện: (0

Xem thêm: Tiểu Luận Về Tiền Lương Tối Thiểu, Hay, Đề Tài Tiền Lương Tối Thiểu

Xem thêm: Thông Báo Về Việc Tổ Chức Khóa Học Iot Internet Of Things (Iot)

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình