Mẫu Diễn Văn Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930

*

 

Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiênphong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao độngvà của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,nhân dân lao động và của cả dân tộc. Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là dịp chúngta cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻvang của Đảng ta; chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ ChíMinh vĩ đại – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ kính yêu của dântộc, đã suốt đời “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng,phục vụ nhân dân”; Chúng ta tưởng nhớ, tri ân các nhà lãnh đạo cách mạngtiền bối, những chiến sĩ cộng sản kiên trung, các anh hùng liệt sĩ, thươngbinh, bệnh binh đã hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự hy sinhanh dũng của lớp lớp thế hệ cha anh, càng tô thắm thêm lá cờ cách mạng quangvinh của Đảng, đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do. Với niềmtự hào và biết ơn sâu sắc, chúng ta cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻvang 90 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đang xem: Mẫu diễn văn kỷ niệm ngày thành lập

Năm 1858, thực dân Pháp nổ phát súngđầu tiên ở Đà Nẵng, mở đầu quá trình xâm lược để biến nước ta thành thuộc địa.Ngay từ những ngày đó, nhân dân ta với ý chí quật cường và lòng yêu nước nồngnàn đã liên tiếp vùng dậy, hình thành nhiều phong trào yêu nước và nhiều tổchức chính trị, dấy lên hàng trăm cuộc khởi nghĩa vũ trang từ Nam đến Bắc, như:phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng; phong trào khởi nghĩa nông dân YênThế của Hoàng Hoa Thám; Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sảncủa các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái của NguyễnThái Học và một số phong trào khác … Các phong trào cứu nước và các cuộc khởinghĩa vũ trang ấy, dù tràn đầy nhiệt huyết yêu nước, đức hy sinh cao cả, vớinhiều tấm gương oanh liệt, nhưng đều thất bại do thiếu đường lối đúng đắn. Nướcta đứng trước một cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

Trong bối cảnh ấy, năm 1911, ngườithanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Với lòng yêunước nồng nàn, tầm nhìn chiến lược và trải qua thực tiễn đấu tranh cách mạng,Người đã phân tích và nhận ra nguyên nhân thất bại của các phong trào cứu nướcở Việt Nam.Từ chủ nghĩa yêu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin vàonăm 1920, khi Người đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dântộc và thuộc địa” của Lê nin.

Người đã tiếp thu được bản chất cáchmạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê nin – đỉnh cao trí tuệ của nhân loại vàđưa ra kết luận: “Muốn cứu nước vàgiải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản“.Kết luận lịch sử này đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giảiphóng nhân dân Việt Namtrong quỹ đạo của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Người đi tới sự lựa chọn duy nhấtđúng về con đường cứu nước, cứu dân – con đường gắn độc lập dân tộc với chủnghĩa xã hội.

Nhà yêu nước lớn Phan Bội Châu đãđánh giá sự kiện Nguyễn Ái Quốc truyền bá tư tưởng gắn độc lập dân tộc với chủnghĩa xã hội vào Việt Nam như “Thìnhlình đang giữa khi khói đục, mây mù, có trận gió xuân thổi tới; thình lình đanggiữa lúc trời khuya, đất ngủ, có tia thái dương mọc lên. Trận gió xuân ấy, tiathái dương ấy chính là chủ nghĩa xã hội“.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho rằng muốncách mạng thành công: “Trước hếtphải có Đảng cách mạng, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thìliên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cáchmạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy“.Người còn chỉ rõ: Cách mạng ở các nước thuộc địa không nhất thiết phụ thuộc vàocách mạng ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốcvà tạo điều kiện cho cách mạng chính quốc phát triển, lấy sức ta mà giải phóngcho ta. Người phát triển sáng tạo nguyên lý về Đảng Cộng sản của các nhà sánglập chủ nghĩa Mác – Lê nin, truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, thành lập tổ chứcViệt Nam cách mạng thanh niên, đào tạo một đội ngũ cán bộ cốt cán đưa về nướclãnh đạo phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ,sâu rộng. Từ phong trào này ba tổ chức cộng sản đã hình thành: Đông Dương Cộngsản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sựkết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêunước, kết hợp giữa dân tộc và giai cấp, dân tộc và thời đại, chủ nghĩa yêu nướcchân chính và chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là bước ngoặt quyết định của cáchmạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp công nhân Việt Nam thông qua Đảng tiên phong củamình bước lên vũ đài chính trị, thực hiện sứ mệnh lịch sử vẻ vang: lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, giảiphóng giai cấp, giải phóng con người. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã bắt rễsâu trong lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc.

Với đường lối cách mạng đúng đắn ấy,ngay từ khi mới ra đời, dù mới có hơn 40 chi bộ và gần 600 đảng viên, Đảng tađã tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng dấy lên phong tràocách mạng rộng khắp cả nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Cao trào cáchmạng 1930 – l931 đã khẳng định trong thực tế vai trò lãnh đạo của Đảng, độitiền phong của giai cấp công nhân nước ta đối với cách mạng Việt Nam, đồng thờithể hiện sức mạnh vĩ đại, lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công nhân,giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Hoảng sợ trước sự phát triển mạnh mẽcủa các lực lượng cách mạng do Đảng lãnh đạo, thực dân Pháp điên cuồng khủngbố. Hàng ngàn chiến sỹ cách mạng và quần chúng ưu tú của Đảng đã anh dũng hysinh trong các cuộc đấu tranh và trong nhà tù đế quốc. Cách mạng bị tổn thấtlớn, xong Đảng ta vẫn kiên cường củng cố lực lượng, phát triển tổ chức và tiếptục lãnh đạo nhân dân dấy lên cao trào Mặt trận dân chủ Đông Dương 1936 – 1939,gắn cách mạng nước ta với phong trào nhân dân thế giới đấu tranh chống chủnghĩa phát xít và chiến tranh đế quốc, chống chủ nghĩa thực dân, đòi tự do, cơmáo, hòa bình. Trong cao trào này, Đảng ta đã động viên và giáo dục chính trịsâu rộng, sử dụng thành công nhiều hình thức tổ chức và phương pháp đấu tranhphong phú, kết hợp chặt chẽ hoạt động bí mật với hoạt động hợp pháp, nửa hợppháp, lôi cuốn hàng triệu người thuộc các tầng lớp nhân dân từ thành thị đếnnông thôn đấu tranh ở mọi nơi.

Đầu năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốctrở về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Tháng 5 – 1941, Hội nghị Trung ươngĐảng lần thứ tám lịch sử do Người chủ trì đã đưa ra nhận định hết sức quantrọng về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp: “Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng thìchẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợicủa bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được“. Hội nghịđã quyết định chuyển hướng chiến lược, thành lập Mặt trận Việt Minh, chuẩn bịkhởi nghĩa giành chính quyền. Một cao trào cứu nước được phát động, lôi cuốnmọi tầng lớp nhân dân đứng lên đấu tranh đánh đuổi phát xít Nhật, thực dânPháp. Đảng lãnh đạo xây dựng các căn cứ địa cách mạng ở nhiều vùng, xây dựnglực lượng vũ trang, tổ chức và tập dượt quần chúng nổi dậy; vừa tiến hành chiếntranh du kích, khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, vừa xây dựng lực lượng chínhtrị quần chúng và đấu tranh chính trị ở cả nông thôn lẫn thành thị.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm1945 là thắng lợi điển hình của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do chính đảngcủa giai cấp công nhân lãnh đạo, lần đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địanửa phong kiến. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá, với thắng lợi vĩ đại này,”chẳng những giai cấp lao động vànhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị ápbức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sửcách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi, vớigần 5 ngàn đảng viên đã lãnh đạo thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc“.

Ngay sau khi dành được độc lập, dântộc ta lại phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài; cùng lúc phải đấu tranhchống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trong tình thế “ngàn cân treosợi tóc”, Đảng ta – đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dânkiên quyết chiến đấu bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời vận dụngkhôn khéo sách lược phân hóa, loại bỏ từng kẻ thù, tranh thủ thời gian xây dựnglực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sứcmình là chính. Hưởng ứng “Lời kêugọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân Việt Namđã nhất tề đứng lên đánh giặc, cứu nước, càng đánh càng mạnh, làm nên chiếnthắng lịch sử Điện Biên Phủ tháng 5/1954 lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu.

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiếnchống thực dân Pháp, buộc Pháp phải ký Hiệp nghị Giơ-ne-vơ đã mở đường đưa miềnBắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩathực dân cũ trên đất nước ta. Nhưng ngay sau đó, cách mạng Việt Nam lại phảiđương đầu với đế quốc Mỹ xâm lược. Trong tình thế cực kỳ nghiêm trọng của đấtnước và bối cảnh quốc tế phức tạp, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiênđịnh, độc lập tự chủ quyết định đường lối tiến hành đồng thời cách mạng dân tộcdân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, hìnhthành mối quan hệ hợp đồng chiến đấu giữa tiền tuyến lớn miền Nam và hậu phươnglớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, gắn cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta vớicuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trêntoàn thế giới, tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ quốc tế ngày càng rộng lớn, kếthợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, liên tiếp đánh bại các chiến lượcchiến tranh của địch, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc Tổng tiến công và nổidậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, hoàn thành sứ mệnhlịch sử thiêng liêng: giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cảnước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá thắnglợi này, Đại hội toàn quốc lần thứ IV của Đảng năm 1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi củanhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vàolịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sángngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người vàđi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện cótầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc“.

Lịch sử 30 năm tiến hành hai cuộckháng chiến oanh liệt, đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất, hoàn thành trọnvẹn sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã khẳng định: Một dân tộc cósự lãnh đạo của một chính đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minhlàm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, có đường lối đúng đắn, cósách lược khôn khéo, phát huy mạnh mẽ chủ nghĩa yêu nước và khối đại đoàn kếttoàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnhdân tộc và thời đại, tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của nhân dân và bạn bè cácnước trên thế giới thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực đế quốc xâm lược,bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnhthổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại hội lần thứ V của Đảng đã quyếtđịnh đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước. Đại hội đánhdấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, cổ vũ nhân dân ta hănghái tiến quân vào sự nghiệp xây dựng lại đất nước, cải tạo và phát triển kinhtế, nhằm đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xãhội.

Do hậu quả chiếntranh hết sức nặng nề, đất nước bị tàn phá, công nghiệp còn hết sức nhỏ bé,nông nghiệp thì lạc hậu, lại bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận toàn diệnvề kinh tế, cô lập về ngoại giao, âm mưu gây bạo loạn lật đổ. Do phải tập trungsức lực trong cuộc chiến đấu mới bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế và do cảnhận thức chưa thật đúng đắn, chưa thật phù hợp về chủ nghĩa xã hội, chủ quan,nóng vội trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cho nên nước ta lâm vào cuộckhủng hoảng kinh tế – xã hội.

Tổng kết sâu sắc thực tiễn 10 năm xâydựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đánh giá đúng đắn quyếttâm và những cố gắng lớn lao cùng với sự trăn trở, tìm tòi con đường phát triểntrong thời kỳ mới vừa khẳng định những thành tựu, vừa chỉ rõ những yếu kém,khuyết điểm, Đại hội lần thứ VI năm 1986 của Đảng đã đề ra đường lối đổi mớitoàn diện đất nước, đánh dấu một bước ngoặt đột phá trong sự nghiệp xây dựngchủ nghĩa xã hội ở nước ta, đem lại luồng sinh khí mới và làm xoay chuyển cụcdiện tình hình, đưa đất nước tiến lên.

Trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xãhội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thờilâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng (tháng 6/1991) khẳng định tiếp tục đổimới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp vàgiữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Đạihội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủnghĩa xã hội, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển đất nước,khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vàkim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Đại hội VIII, tiếp tục khẳng định sựkiên định, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác-Lênin, tưtưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới khôngngừng được bổ sung và phát triển. Ðảng Cộng sản Việt Nam từng bước hoàn thiện và cụ thểhóa toàn diện các định hướng đổi mới, phát triển, xác định rõ trọng tâm trongtừng giai đoạn. Ban Chấp hành Trung ương Ðảng các khóa đã ban hành nhiều nghịquyết về những vấn đề quan trọng; lãnh đạo để Quốc hội không ngừng bổ sung,hoàn thiện, thể chế hóa Hiến pháp, hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý ngàycàng đồng bộ, phù hợp cho quá trình đổi mới; lãnh đạo Chính phủ cụ thể hóathành các cơ chế, chính sách và giải pháp quản lý, phát triển đất nước, bảo vệTổ quốc.

Đại hội IX là đạihội đầu tiên trong thế kỉ XXI củaĐảng, Đại hội đã tổng kết đánh giá, kiểm điểm 15 năm thực hiện đường lối đổimới của Đại hội VI và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, đề ra chủ trương, nhiệm vụ nhằm kế thừa, phát huynhững thành tựu, ưu điểm đã đạt được; điều chỉnh bổ sung, phát triển đường lốiđổi mới để tiếp tục đưa sự nghiệp đổi mới của đất nước tiến lên trong thời đạimới; Đại hội X với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấucủa Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới,sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”, Đặc biệt Đại hội Xđưa ra một quan điểm mới và ra Nghị quyết cho phép đảng viên của Đảng được làm kinh tế tư nhân, kể cả kinh tế tưbản tư nhân là bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trải qua quá trình phát triển lịch sửcủa Đảng, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 35 năm thực hiện đường lốiđổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân,toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịchsử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế đã trở thành nước đang phát triểncó thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhậpquốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủnghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa – xã hội có bước phát triển,công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt đượcnhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánhgiá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chínhtrị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặtcủa đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vàochiều sâu, Việt Namđã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa đượcphát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăngcường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh.Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phongcách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Số lượng đảngviên không ngừng gia tăng. Từ Đại hội lần thứ I (1935) Đảng ta có khoảng 500đảng viên đến Đại hội lần thứ XII (2016) Đảng ta có hơn 4,5 triệu đảng viên. Đasố cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vàocông cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước. Nhiều đảng viên đã đểlại nhiều tấm gương tốt thể hiện tinh thần tiên phong và tính gương mẫu.

Trải qua chặng đường lịch sử 90 năm của Đảng đấu tranh, xây dựng vàtrưởng thành, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tưtưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động, dù con đường đi lên có lúc quanh co,phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnhvững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữakhuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Namvượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại.

Một là, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xóa bỏ chế độ thực dân nửaphong kiến, mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủnghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiếnoanh liệt, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũvà mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổquốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhândân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới; đưađất nước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, từng bước quá độlên CNXH; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và nhân dân ta đã phải đổ baoxương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệtcủa Đảng ta trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờbến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạocủa Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quảcủa cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao của Chủ tịch Hồ ChíMinh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta – ĐảngCộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tựdo của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Xem thêm: Mẫu Sổ Giao Nhận Công Văn, Văn Bản Đi Đến, Mẫu Biên Bản Bàn Giao, Giao Nhận Tài Liệu

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủcộng hoà ra đời. Từ đây, nhân dân Việt Nam vươn lên làm chủ cuộc đời củamình trong độc lập, tự do, hạnh phúc. Thành công ấy, hạnh phúc ấy được đổibằng xương máu, sự hy sinh của biết bao đồng bào, chiến sỹ. Đã có hàng triệuđồng bào, đồng chí mãi mãi nằm xuống vì sự nghiệp Cách mạng và nhiều người trởvề đã không còn nguyên vẹn, một phần thân thể của họ nằm lại nơi chiến trường;90 năm đã trôi qua nhưng lời dạy của Bác Hồ kính yêu vẫn nóng lên trong tráitim mỗi người chúng ta:“Máu đào của các Liệt sỹ đã làm cho lá cờ Cách mạng thêmđỏ chói, sự hy sinh Anh dũng của các Liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoađộc lập, kết quả tự do, nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các Liệtsỹ”. Lời Người như thôi thúc, nhắc nhở chúng ta về đạo lý làm người,đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”.

90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai tròlãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là nhờ bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ,lý luận tiên phong; nhờ đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhândân, cho dân tộc; nhờ sự hi sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũcán bộ, đảng viên; nhờ có một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, liên hệ máuthịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã luôn giữ vững bảnchất cách mạng và khoa học, trung thành với giai cấp và dân tộc, vững vàngtrước mọi thách thức, sáng suốt trong vai trò lãnh đạo của mình. Chúng ta cũngtự hào về dân tộc ta, nhân dân ta đã anh dũng, sáng tạo, một lòng đi theo cáchmạng, thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khithành lập.

Nhân dân Ý Yên vốn rất giàu lòng yêunước và có truyền thống đấu tranh cách mạng. Thế kỷ XV, Bà Lương Thị MinhNguyệt người ở làng Ngọc Chuế xã Yên Nghĩa được vua Lê Thánh Tông phong là “Kiến quốc phu nhân”, vì đã có công giúpVua Lê đánh đuổi giặc Minh. Theo sử sách còn lưu lại qua các thời kỳ thi Hội,thi Đình từ thế kỷ thứ XV đến đầu thế kỷ XX, Ý Yên có 18 vị đỗ đại khoa, trongđó tiêu biểu là Hoàng Giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị, khi thực dân Pháp xâm lượcnước ta ông đã dâng sớ “Trà Sơn” lênvua Tự Đức biểu thị quyết tâm đánh giặc của mình. Ông xin triều đình được tựmình tổ chức một đội nghĩa dũng tình nguyện ở địa phương vào Đà Nẵng góp phầntrực tiếp đánh giặc. Năm 1883 khi thực dân Pháp đánh vào Nam Định lần thứ 2,các ông Phạm Nhân Lý ở An Hoà, Nguyễn Xuân Giá ở Lỗ Xá, Hoàng Kim Chung ở ĐôHoàng, cụ Tú Ôn ở Văn Xá đã nổi lên phối hợp với Đinh Công Tráng xây dựng căncứ ở An Hoà đánh giặc.

Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam đứngđầu là chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, truyền thống yêu nước và cách mạng củangười dân Ý Yên càng được khơi dậy và phát huy. Ý Yên là địa phương có phongtrào cách mạng sớm của tỉnh Nam Định. Tháng 7 năm 1929, chi bộ Đảng Cộng sảnđầu tiên của Ý Yên được thành lập đó là Chi bộ Tiêu Bảng (nay thuộc xã YênTrung) gồm 04 đảng viên, do đồng chí Nguyễn Đình Lệ là Bí thư chi bộ – Đây chínhlà tiền thân của Đảng bộ huyện Ý Yên. Người chiến sỹ cộng sản đầu tiên của ÝYên là Đồng chí Tống Văn Trân, người xã Yên Tiến được kết nạp vào Đông DươngCộng sản Đảng từ tháng 6 năm 1929. Đồng chí Tống Văn Trân là một đảng viên Cộngsản kiên cường, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.Đồng chí bị địch bắt tra tấn và đã anh dũng hy sinh khi tuổi mới 30, nhưng cuộcsống, chiến đấu cho cách mạng của đồng chí thật vô cùng trong sáng và trọn vẹn,mang ý nghĩa cao đẹp như những bài thơ tâm huyết mà đồng chí đã viết bằng máucủa mình:

“Thân ta dù có thiệt thòi,

 Làm gương chiến đấu cho đời mai sau…”

Trong cách mạng Tháng 8 năm 1945, mặcdù lúc đó toàn huyện mới có hơn 30 đảng viên, nhưng đã tập hợp, lãnh đạo nhândân nhất tề đứng dậy đánh đổ đế quốc, phong kiến. Trải qua 15 năm đấu tranhcách mạng, tuy các cơ sở Đảng trong huyện liên tục bị khủng bố, nhiều đảng viênvà quần chúng cách mạng bị tù đầy, nhiều người phải hy sinh, nhưng tổ chức Đảngvà đảng viên đã tổ chức, vận động, giáo dục quần chúng đấu tranh cách mạng, đưađường lối của Đảng vào quần chúng, xây dựng các tổ chức phù hợp, đề ra nhữngmục tiêu cụ thể, vì vậy phong trào cách mạng đã phát triển liên tục và đã giànhđược chính quyền.

9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ chốngthực dân Pháp xâm lược, là một trang sử vàng chói lọi trong tiến trình lịch sửcủa huyện Ý Yên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ý Yên đã tiến hành cuộc chiến tranhnhân dân bền bỉ ngoan cường trên tất cả các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế,chính trị, văn hoá, xã hội.

Trong quá trình lãnh đạo cuộc khángchiến, Đảng bộ huyện Ý Yên thể hiện rõ là một Đảng bộ vững mạnh, các chủ trươngđề ra rất sáng suốt, đúng đắn, việc tổ chức thực hiện kiên quyết, sáng tạo. Vớitruyền thống kiên cường, bất khuất lại được sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,quân và dân Ý Yên đã thể hiện đầy đủ bản chất anh hùng trong đấu tranh cáchmạng. Những lúc khó khăn nhất, Đảng bộ luôn đoàn kết nhất trí, tổ chức Đảngluôn được củng cố, đảng viên bám trụ trong dân, giữ vững niềm tin với dân vàcủng cố được phong trào cách mạng của quần chúng.

Trong cuộc kháng chống Mỹ và trongchiến tranh bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Ý Yên đãtiếp tục chiến đấu hy sinh lập nên những chiến công lẫy lừng, những thành tíchrất đỗi tự hào, với tinh thần “Thóc khôngthiếu một cân, quân không thiếu một người” cán bộ, đảng viên và nhân dân ÝYên vừa sản xuất, vừa chiến đấu, dốc sức chi viện cho tiền tuyến, thành tựu màĐảng bộ và nhân dân Ý Yên đạt được là rất to lớn và toàn diện, góp phần giảiphóng Miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ghi nhận những thànhtích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ý Yên, đã có 484bà mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam Anh Hùng”; 07 cá nhân được phong tặng, truy tặng anhhùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động; 3.417 thương binh, 2.242bệnh binh, 5.706 liệt sỹ; 2.503 người nhiễm chất độc hóa học. Sựcống hiến của họ đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của dân tộc, củaĐảng quang vinh. Ghi nhận những thành tích đó, nhiều tập thể và hàng chục ngàncá nhân đã được tặng thưởng huân, huy chương các loại. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện và 25 xã, thị trấn trong huyện đã được phong tặng danh hiệu Anh hùngLLVTND trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp,… Đồng hành cùng cả nướctrong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Ý Yên tiếp tục thể hiện rõ bảnchất cách mạng, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại buổi Lễ kỷ niệmtrọng thể này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gửi lời thăm hỏi thân thiết và lòngbiết ơn sâu sắc tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng,các Anh hùng lực lượng vũ trang, các gia đình có công với cách mạng, gia đìnhliệt sĩ, thương bệnh binh, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và các nạnnhân nhiễm chất độc da cam, những ngườiđã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương, đất nước, làm rạng danh cho truyềnthống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Huyện Ý Yên.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạocủa Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự giám sát của HĐND và sự quản lý, điều hànhtích cực của UBND huyện, hoạt động củaMTTQ và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, sự nỗ lực của các cấp, các ngành vàcác tầng lớp nhân dân trong huyện, Đảng bộ và nhân dân Huyện Ý Yên đãđoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành đượcnhững thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốcphòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tạotiền đề quan trọng cho sự phát triển toàn diện của những năm tiếp theo:

Công tác xây dựng chính quyền, MTTQvà các tổ chức chính trị – xã hội được quan tâm chỉ đạo, hoạt động hiệu quả, đãcó bước chuyển biến về chất, hướng về cơ sở, việc cải cách thủ tục hành chính ởcác cấp, các ngành, nhất là ở cơ sở đã chuyểnbiến rõ nét. Hoạt động trong lĩnh vực văn hoá xã hội cónhiều tiến bộ, chế độ chính sách xã hội được triển khai giải quyết kịpthời.

 Kinh tế phát triển làm thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn. Cơsở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi khác, ngày mộtkhang trang, hiện đại hơn, phong trào kiên cố hoá nhà ở đã phát triển mạnh mẽcó nhiều nhà xây cao tầng, các phương tiện nghe nhìn, đi lại phục vụ sinh hoạtđược nhân dân mua sắm ngày một nhiều. Đờisống của nhân dân tiếp tục được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

 Quốc phòng – an ninh được củng cố và tăngcường. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nề nếp, tậptrung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc ở những nơi khó khăn, phức tạp.Tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn đi vào ổn định.

 Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xâydựng Đảng vững mạnh trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.Từ có 01 chi bộ với 4 đảng viên vào năm 1929, đến nay Đảng bộ huyện đã có 79 tổchức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 12 ngàn đảng viên. Tổng kết công tác Đảng năm2019, có 76/79 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốtnhiệm vụ; 08 bà mẹ được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bàmẹ Việt Nam Anh Hùng”; 06 gia đình liệt sỹ được tặng Huân chương độc lập hạngba; 06 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 07 tổ chức được UBND tỉnhtặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”; 29 tập thể được tặng Danh hiệu“Tập thể lao động xuất sắc”; 47 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặngBằng khen; Chủ tịch UBND huyện tặng 751 giấy khen cho tập thể và cá nhân, 41 hộgia đình, nông dân tiêu biểu; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến cho 85tập thể; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 241 cá nhân; tặng danh hiệu“Lao động tiên tiến” cho 2.094 cá nhân. Đảng bộ đã triển khai và thực hiện có hiệuquả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộchính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt chuyên đề năm 2020.

Ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻvang của Đảng, của cách mạng Việt Nam và của Đảng bộ huyện Ý Yên, chúng ta vôcùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi vĩ đại của cách mạng, vềsự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước. Đó là minh chứng sinh động khẳngđịnh vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, là nhân tố quyết địnhmọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đúng như lời phát biểu của Chủtịch Hồ Chí Minh trong Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng: Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn cóquyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩđại.

Ngày nay, để thực hiện sứ mệnh lịchsử vẻ vang lãnh đạo nhân dân ta xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Namxã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dângiàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh“, Đảng ta luônthường xuyên củng cố, đổi mới, ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổchức và đạo đức. Chúng ta luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệmvụ của Đảng là một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích củaTổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đảng phải hếtlòng chăm lo đời sống của nhân dân, liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sựgiám sát của nhân dân. Đảng cầm quyền, nhân dân làm chủ là quan điểm rất quantrọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người luôn chăm lo giáo dục, rèn luyện đảngviên về phẩm chất, đạo đức và đặt lên hàng đầu vấn đề “tư cách người cáchmạng”. Người luôn làm gương và yêu cầu mỗi người, nhất là cán bộ, đảngviên, phải có đạo đức cách mạng, phải kết hợp chặt chẽ phẩm chất và năng lực,hồng và chuyên, đức và tài, trong đó đức là gốc. Trong Di chúc để lại cho chúngta, Bác căn dặn: “Đảng ta là mộtĐảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cáchmạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thậttrong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thànhcủa nhân dân

Tấm gương đạo đức của Bác Hồ là tuyệtvời trong sáng và toàn vẹn. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam đẹp nhất, tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức vàkhí phách của dân tộc Việt Nam.Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh là yêu cầu cấp bách, là nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên và lâu dài,việc xây dựng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thờikỳ mới thông qua tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là khơi dậy và phát huy các giátrị đạo đức truyền thống tốt đẹp, hình thành và phát triển các giá trị đạo đức;xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng,lối sống văn minh, xây dựng các quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ. Sự nghiệpcách mạng trong giai đoạn mới đòi hỏi chúng ta tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt,có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tưtưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăngcường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trongsạch, vững manh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xem thêm: Khóa Học Lập Trình Web Front End Tphcm, Khóa Học Lập Trình Frontend

Trong năm 2020, đất nước ta kỷ niệmnhiều sự kiện lịch sử trọng đại như: kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộngsản Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 130năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốckhánh 2/9, Năm 2020, các đảng bộ, chi bộtrực thuộc huyện tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đảng bộ huyện tiếnhành Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, tiến tới Đại hội đại biểu tỉnh Nam Định lầnthứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Đảngbộ huyện kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà thi đua lập thànhtích cao nhất chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam,chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêukinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyếtĐại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Với niềm tự hào và niềm tin sâu sắc về Đảngquang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, quân và dân huyện nhà vớitinh thần đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng củaquê hương anh hùng, truyền thống cách mạng qua 90 năm dưới lá cờ vẻ vang củaĐảng, tranh thủ thời cơ thuận lợi và sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp trên, khắc phụckhó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới, quyết tâm xây dựng Đảng bộhuyện ngày càng vững mạnh, xây dựng huyện Ý Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.Chúng ta cùng hô vang khẩu hiệu!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu