Mẫu Văn Bản Công Văn 2021 Mới Nhất Có File Word, Mẫu Công Văn Hành Chính

Công văn là văn kiện sử dụng phổ biến trong các cơ quan, doanh nghiệp. Vậy cách viết công văn như thế nào và mẫu công văn ra sao., cùng theo dõi và tham khảo nội dung các mẫu công văn mới nhất này nhé.Công văn là gì?

Mẫu công văn chung mới nhất

1. Mẫu Công văn theo Nghị định 30Hướng dẫn viết công văn theo nghị định 302. Mẫu công văn đề nghịHướng dẫn cách viết Công văn đề nghị3. Mẫu công văn phúc đáp, trả lờiHướng dẫn cách viết công văn phúc đáp, trả lời4. Mẫu công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhởHướng dẫn cách soạn thảo công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở5. Mẫu công văn giải thíchHướng dẫn cách viết Công văn giải thích6. Mẫu công văn thông báoHướng dẫn cách viết Công văn thông báo7. Mẫu công văn giải trìnhHướng dẫn cách viết Công văn giải trình

1. Mẫu Công văn theo Nghị định 30

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2___________________Số: …/…3…-…4…V/v ……….6…….

Đang xem: Mẫu văn bản công văn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc________________________5…, ngày … tháng … năm …

Kính gửi:- …………………………..;- …………………………..;…………… …… ……… ……… …….7…… ……… …………… …… ……..………… ………… ……… ……… ………… … ……… ………… ……… …………… …………… ……… ………… …………… ……… ……… …… ………..……… ……… ……… ………… ……… ………… ……… ………………/.

Nơi nhận:– Như Điều…. ;- …………..;- Lưu: VT, …8…9…QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

____________________________________________________________________________……… ……… ………… ………… ……..10………… ……… ………… …… ………… … …____________________________________________________________________________Ghi chú:1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
2 Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.5 Địa danh.6 Trích yếu nội dung công văn.7 Nội dung công văn.8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).9 Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax (nếu cần).

Hướng dẫn viết công văn theo nghị định 30

Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP, thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính- Quốc hiệu và Tiêu ngữ;- Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;- Số, ký hiệu của văn bản;- Địa danh và thời gian ban hành văn bản;- Tên loại và trích yếu nội dung văn bản;- Nội dung văn bản;- Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền;- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức;- Nơi nhận.Ký hiệu Công văn phải bao gồm chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh ban hành Công văn và chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc lĩnh vực được giải quyết.Trích yếu nội dung Công văn trình bày bằng chữ in thường, cỡ chữ từ 12 đến 13, kiểu chữ đứng; đặt canh giữa dưới số và ký hiệu văn bản, cách dòng 6pt với số và ký hiệu văn bản.
Nơi nhận Công văn được quy định như sau:- Phần thứ nhất bao gồm từ “Kính gửi”, sau đó là tên các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết công việc;- Phần thứ hai bao gồm từ “Nơi nhận”, phía dưới là từ “Như trên”, tiếp theo là tên các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan khác nhận văn bản.Hiện nay, các cơ quan, đơn vị thường sử dụng mẫu Công văn để: đề nghị; trả lời; đôn đốc, chấn chỉnh, nhắc nhở; giải thích; thông báo; giải trình; cam kết; báo cáo… Nhìn chung, các loại Công văn này đều sử dụng mẫu Công văn tại Nghị định 30, tùy thuộc vào mục đích của Công văn mà trình bày nội dung phù hợp.Mẫu Công văn áp dụng bắt buộc đối với cơ quan Nhà nước, tuy nhiên, các danh nghiệp, cá nhân cũng nên sử dụng theo mẫu này để việc áp dụng được thống nhất.

2. Mẫu công văn đề nghị

TỔ CHỨC/ ĐƠN VỊSố:……./CV-… (1)V/v…………..(2)…………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc….., ngày ….. tháng ….. năm ……….

Xem thêm: 14 Trang Web Nổi Bật Cung Cấp Các Khóa Học Cần Thiết, Các Khóa Đào Tạo Về Kỹ Năng Quản Lý

Kính gửi:……….(3)…..……..(4)…….Lưu ý: Đối với mục (4) này:– Mở đầu: Nêu mục đích của vấn đề đặt ra (theo chức năng, nhiệm vụ, theo thông baó, theo quảng cáo …… của quý cơ quan/ tổ chức/ Công ty …… hoặc căn cứ vào trách nhiệm, nghĩa vụ của ông, bà về ………….).– Nội dung:+ Cần nêu rõ nội dung kiến nghị vấn đề gì.+ Đề nghị thời hạn trả lời (phúc đáp).– Kết thúc: Mong quý cơ quan ……….; hoặc ông, bà …… sớm trả lời cho chúng tôi được biết.Xin chân thành cám ơn!

Hướng dẫn cách viết Công văn đề nghị

(1) Trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;
(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;(5) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giấy ủy quyền).

3. Mẫu công văn phúc đáp, trả lời

Hướng dẫn cách viết công văn phúc đáp, trả lời

(1) Trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;(2) Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;
(3) Tóm gọn nội dung vấn đề trong công văn trước;(4) Ghi rõ nội dung trả lời, hoặc các nội dung phúc đáp để phía cơ quan, đơn vị nhận công văn phúc đáp hiểu rõ và có căn cứ để thực hiện yêu cầu hoặc để trả lời lại; Tùy từng trường hợp khác nhau, sự việc cụ thể của khách hàng sẽ có những nội dung trả lời tương ứng, phù hợp;(5) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;(6) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;(7) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giấy ủy quyền).

4. Mẫu công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở

Hướng dẫn cách soạn thảo công văn đôn đốc/ chấn chỉnh/ nhắc nhở

(1) Yêu cầu đôn đốc hoặc chấn chỉnh hoặc nhắc nhở các vướng mắc pháp lý liên quan đến vấn đề cụ thể cần được thực hiện. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;(5) Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay.

5. Mẫu công văn giải thích

Hướng dẫn cách viết Công văn giải thích

(1) Giải thích, giải đáp các câu hỏi/yêu cầu của cá nhân/cơ quan/ tổ chức/ đơn vị;(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn giải thích đến/ nơi nhận công văn;(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn giải thích này;(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

6. Mẫu công văn thông báo

Hướng dẫn cách viết Công văn thông báo

(1) Nêu rõ nội dung thông báo về vấn đề gì;(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

7. Mẫu công văn giải trình

Hướng dẫn cách viết Công văn giải trình

(1) Nêu rõ nội dung giải trình về vấn đề gì;(2) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;(3) Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn giải trình;(4) Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn giải trình, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào.

Xem thêm: Các Khóa Học Kiến Trúc Máy Tính Trên Thế Giới, Kiến Trúc Máy Tính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu công văn mời họpMẫu Công văn đề nghị thanh toánMẫu công văn giải trình nộp chậm bảo hiểm xã hội
Mẫu công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề Công văn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề Mẫu Công văn giải thể doanh nghiệp Công văn giải thể công ty Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai Cách hủy tờ khai thuế giá trị gia tăng Mẫu công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Công văn đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề Mẫu công văn Mẫu công văn mới nhất Mẫu công văn đề nghị thanh toán Mẫu giấy đề nghị thanh toán Mẫu công văn mời họp Mẫu giấy mời họp Công văn đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Văn mẫu