luận văn từ điển năng lực

Đang xem: Luận văn từ điển năng lực

Từ điển năng lực của Đại học Harvard có nội dung trình bày một số khái niệm tổng quan về năng lực, các năng lực chủ yếu như khả năng thích ứng, định mức hiệu suất cho thành công, học áp dụng, xây dựng một nhóm thành công, xây dựng khách hàng trung thành và các năng lực khác.

*

102p

*

minhkhaihoang

*

26-07-2014

*

586

*

132

*

  hướng dẫn

Bài giảng Giới thiệu chương trình xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng (Perform Q) – Nguyễn An Nguyên

Bài giảng Giới thiệu chương trình xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng (Perform Q) trình bày mối quan hệ của năng lực trong hệ thống tổng thể, lợi ích của từ điển năng lực, các bước xây dựng từ điển năng lực, mô hình năng lực, phân loại năng lực,…

*

17p

*

daotaosam

*

12-06-2014

*

176

*

53

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng từ điển năng lực tại Công ty cổ phần PFC Group

Mục đích nghiên cứu của luận văn là hệ thống hóa các một số khái niệm liên quan đến năng lực và từ điển năng lực trong công tác quản trị nguồn nhân lực. phân tích thực trạng công tác đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực của nhân viên tại Công ty cổ phần PFC Group. Xây dựng khung năng lực và từ điển năng lực cho từng vị trí tại Công ty cổ phần PFC Group bao gồm các cấp như lãnh đạo, trưởng phó phòng và nhân viên…và đề xuất hướng triển khai.

*

107p

*

vimissouri2711

*

24-12-2020

*

4

*

3

*

  hướng dẫn

Nói về việc đánh giá nhân viên thì thật ra có hai phần đánh giá rõ rệt: – Đánh giá năng lực (Competence appraisal) – Đánh giá công việc (Perfromance appraisal) Với hệ thống đánh giá năng lực (việc này đòi hỏi nhiều thời gian xây dựng): việc đâu tiên là doanh nghiệp phải xây dựng được từ điển năng lực theo các bươc sau: Hệ thống hoá toàn bộ chức danh trong công ty; Xác định các loại năng lực cần có; Với từng loại năng lực: xác định các cấp độ cần có. …

*

5p

*

bacsiquaidi123

*

19-07-2010

*

748

*

239

*

  hướng dẫn

Đề tài Đánh giá năng lực nhân viên nêu năng lực, khung năng lực, từ điển năng lực và mục đích, vai trò, tác dụng, mô hình đánh giá năng lực. Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người. Đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.

*

47p

*

vespa_12

*

15-04-2014

*

323

*

58

*

  hướng dẫn

NARUTO là bộ manga Nhật Bản của tác giả Masashi Kishimoto, đã được dựng thành Anime. Nhân vật chính là Uzumaki Naruto, một thiếu niên ồn ào, hiếu động, một ninja luôn muốn tìm cách khẳng định mình để được mọi người công nhận, rất muốn trở thành Hokage (Hỏa ảnh) – người lãnh đạo ninja cả làng, được tất cả mọi người kính trọng. Đây là phần tiếp theo của bộ truyện tranh nổi tiếng Naruto. Phần 2 này tiếp nối câu chuyện của Naruto diễn ra sau 2 năm kể từ sự kiện giải cứu….

*

169p

*

huchigo

*

30-10-2010

*

230

*

88

*

  hướng dẫn

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 Với mục đích thấy được thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tự học, khả năng nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam trong giai đoạn tới, Viện Nghiên cứu Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

259p

*

uocvongxua03

*

24-06-2015

*

190

*

70

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Bồi dưỡng năng lực tự học và liên hệ thực tế của học sinh trong dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” lớp 12 trung học phổ thông

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Bồi dưỡng năng lực tự học và liên hệ thực tế của học sinh trong dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” lớp 12 trung học phổ thông nghiên cứu phương pháp bồi dưỡng năng lực tự học và liên hệ thực tế của học sinh trong dạy học chương “Dòng điện xoay chiều” nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.

*

138p

*

maiyeumaiyeu07

*

01-09-2016

*

149

*

52

*

  hướng dẫn

Đề xuất cấu trúc năng lực đọc hiểu văn bản tự sự trong chương trình ngữ văn theo mô hình phát triển năng lực

Để việc dạy – học văn bản tự sự (VBTS) trong trường phổ thông hướng đến sự hình thành và phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh (HS), trước tiên phải xác định được cấu trúc của năng lực đọc hiểu VBTS. Với quan niệm tiếp cận vấn đề như vậy, bài viết tập trung nhận diện năng lực đọc hiểu VBTS, phân tích cấu trúc của năng lực này và đề xuất hệ thống các yếu tố cấu thành của năng lực cùng với những chỉ số hành vi cụ thể.

*

13p

*

bautroibinhyen16

*

09-02-2017

*

144

*

20

*

  hướng dẫn

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “Điện học” Vật lý đại cương góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật

Xem thêm: Giải Phương Trình Bằng Máy Tính Vinacal, Máy Tính Cá Nhân Cho Học Sinh Vinacal 570Es Plus

Luận án xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “Điện học” – chương trình Vật lý đại cương và đề xuất các hình thức sử dụng tài liệu đó nhằm góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học ngành kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

161p

*

hetiheti

*

02-03-2017

*

68

*

10

*

  hướng dẫn

Đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo định hướng phát triển năng lực

Bài viết tập trung đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học đọc hiểu văn bản tự sự (VBTS) theo định hướng phát triển năng lực cho người học trên cơ sở xác định khái niệm, vai trò và một số yêu cầu thiết kế của câu hỏi trong dạy học đọc hiểu; nhận diện các đặc điểm của hoạt động đọc hiểu và các yếu tố cấu thành nên năng lực đọc hiểu VBTS.

*

11p

*

tieuthi300610

*

28-03-2018

*

119

*

9

*

  hướng dẫn

Từ quan điểm tiếp cận về hoạt động học, bài báo đề xuất xây dựng các tham chiếu và hướng dẫn học sinh thực hiện “hoạt động học” môn Ngữ văn; đồng thời khẳng định: việc nhận diện bản chất, tính đặc thù của hoạt động học và các giải pháp sư phạm nhằm hướng dẫn học cách học – mà cốt lõi là học cách tự học nhằm tích cực phát huy tiềm năng, năng lực tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề trong học tập; từng bước tự hình thành và phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất của người học – là một chiến lược trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

*

9p

*

nhanmotchut_2

*

04-10-2016

*

49

*

5

*

  hướng dẫn

Xây dựng và sử dụng bài tập tự học về phản ứng oxi hóa – khử để bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông

hằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của nước ta, việc sử dụng bài tập bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông là cần thiết và quan trọng. Sử dụng bài tập tự học về “Phản ứng oxi hóa – khử” giúp bồi dưỡng năng lực tự học hóa học cho học sinh nhằm hướng tới đổi mới cách dạy đó là dạy cho học sinh cách tự học.

*

10p

*

vitokyo2711

*

03-09-2020

*

17

*

0

*

  hướng dẫn

Bồi dưỡng năng lực dự đoán cho học sinh trong dạy học giải các bài toán hình học ở trường Trung học cơ sở

Bài báo nói về việc bồi dưỡng năng lực dự đoán cho học sinh trong dạy học giải các bài toán hình học ở trường Trung học cơ sở (THCS). Từ việc xem xét các trường hợp đặc biệt điển hình của bài toán, giáo viên (GV) giúp học sinh (HS) đề xuất dự đoán về kết quả, từ đó nảy sinh phương hướng giải bài toán đó.

*

5p

*

tamynhan8

*

04-11-2020

*

6

*

0

*

  hướng dẫn

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Thanh Xuân”

Điện năng là một loại hàng hoá chiến lược, có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm vừa qua, thực hiện đường lối phát triển điện lực của Đảng, được Nhà nước tập trung đầu tư và chỉ đạo, điện lực đã từng bước vươn lên và không ngừng phát triển, góp phần đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Do những tính chất đặc thù riêng có, điện năng do Nhà nước độc quyền quản lý. Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hóa,…

*

34p

*

ngochanh

*

29-07-2009

*

1386

*

546

*

  hướng dẫn

Từ điển May mặc, Ẩm thực, Trang điểm & Mỹ Thuật

Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công nghệ May và Thời trang, giúp các em dễ tiếp cận hơn với các tài liệu chuyên ngành từ nước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau biên soạn quyển từ điển mini chuyên ngành cho ba ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang.

*

197p

*

now_forever

*

25-08-2011

*

650

*

238

*

  hướng dẫn

Năng lực cạnh tranh

Theo từ điển Tiếng Việt: Cạnh tranh là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh

*

48p

*

heomoi_89qn

*

25-05-2010

*

297

*

197

*

  hướng dẫn

Luận văn ” Rèn luyện năng lực độc lập, sáng tạo cho HS trong dạy học hóa học phần phi kim ở trường THPT”

Nƣớc ta đang trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập với cộng đồng quốc tế. Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nƣớc, đổi mới nền giáo dục là trọng tâm của sự phát triển. Nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế là con người. Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo…

*

164p

*

quang3009

*

25-04-2011

*

317

*

126

*

  hướng dẫn

Luận văn: TÍCH HỢP CÁC KIẾN THỨC VỀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG KHI DẠY MỘT SỐ BÀI HỌC VẬT LÍ (CHƢƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA CƠ BẢN) GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP – HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập của đất nước hiện nay, nhiệm vụ cơ bản của giáo dục phổ thông là đào tạo những con người mới, những người lao động có tri thức, có năng lực thực hành, tự chủ, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tham gia vào lao động sản suất, … Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ GD&ĐT đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông với hệ thống các môn học phù hợp với những yêu cầu của sự phát triển. Trong đó bộ môn Vật lí đóng vai trò không nhỏ đảm bảo hoàn thành mục tiêu…

*

137p

*

carol123

*

29-07-2012

*

291

*

107

*

  hướng dẫn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VẬT LÝ ” PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ĐIỆN ĐỘNG LỰC VĨ MÔ “

Xem thêm: Dạng 2: Giải Bất Phương Trình Chứa An Ở Mẫu Toán 10 Phải Biết

Bài tập vật lý có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình nhận thức và phát triển năng lực tư duy của người học, giúp cho người học ôn tập đào sâu mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo ứng dụng vật lý vào thực tiễn, góp phần phát triển tư duy sáng tạo.

*

78p

*

tieulaubau

*

21-06-2011

*

399

*

92

*

  hướng dẫn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn