Luận Văn Đề Tài Luận Văn Đại Học Luật Hà Nội, Tài Liệu Truy Cập Mở

Tổ Chức Hoạt Động Thông Tin – Thư Viện Phục Vụ Người Khiếm Thị Trên Địa Bàn Hà Nội|Ứng Dụng Phần Mềm Koha Tại Một Số Trung Tâm Thông Tin Thư Viện Của Các Trường Đại Học>

*

Năng Lực Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Luật Hà Nội​
Năng lực thông tin giúp cho sinh viên có khả năng và kỹ năng tìm kiếm, thu thập, đánh giá và sử dụng thông tin một cách hiệu quả, hợp pháp và là cơ sở căn bản giúp sinh viên có khả năng học tập suốt đời, giúp sinhviên làm chủ được thế giới thông tin, tự định hướng, hoàn thiện bản thân . Tuy nhiên, quan sát ban đầu của tác giả thấy rằng năng lực thông tin của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội chưa tốt nên việc xác định nhu cầu tin , tìm kiếm và sử dụng thông tin phục vụ học tập chưa đạt hiệu quả cao. Để làm sáng tỏ nguyên nhân của vấn đề trên, tác giả đặt ra ba câu hỏi: (1) Thực trạng năng lực thông tin của sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay như thế nào? (2) Những yếu tố nào tác động đến việc nâng cao năng lực thông tin cho sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội? (3) Nội dung và cách thức triển khai đào tạo năng lực thông tin nào là phù hợp với sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội? Để trả lời các câu hỏi này, tác giả tiến hành nghiên cứu tài liệu để tạo nên cơ sở lý thuyết về năng lực thông tin, khảo sát lấy số liệu thông qua bảng hỏi và phỏng vấn với các đối tượng là lãnh đạo của trường, lãnh đạo thư viện, cán bộ thư viện, sinh viên và giảng viên.Luận văn thạc sĩ thông tin – thư việnChuyên ngành Khoa học Thông tin – Thư việnNgười hướng dẫn: TS. Đỗ Văn HùngTác giả: Lê Thị NgaSố trang: 141Kiểu file: PDFNgôn ngữ: Tiếng ViệtĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 2018Link hướng dẫnhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63676

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn