Luận Văn Tài Sản Cố Định Hữu Hình, Tài Sản Cố Định Hữu Hình Chọn Lọc

Đề tài tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp; tìm hiểu đặc điểm của công ty có liên quan đến vấn đề nghiên cứu, yừ đó, đi sâu vào tìm hiểu thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình của công ty điện lực Quảng Trị; đưa ra một số ý kiến nhằm cải thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty điện lực Quảng Trị.

Đang xem: Luận văn tài sản cố định hữu hình

*

Xem thêm: Tải Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Cơ Khí Chọn Lọc, Đồ Án Thiết Kế Truyền Động Cơ Khí

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty điện lực Quảng Trị

Xem thêm: How To Remove Excel 2010 Password Protection, How To Remove Encryption From Excel

ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNHTẾHUẾ––––CKINHKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNGUYỄN THỊ THỌTRƯỜNGĐẠIHỌKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNHTẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊHuế, tháng 05 năm 2013 ĐẠI HỌC HUẾTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾKHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNHKINHTẾHUẾ––––CKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCĐẠIHỌKẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNHTẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊGSinh viên thực hiện:Th.S NGUYỄN QUANG HUYNNGUYỄN THỊ THỌGiáo viên hướng dẫn:Niên khóa: 2009 – 2013TRƯỜLớp: K43A – KTDNHuế, tháng 05 năm 2013 Lời Cảm ƠnUẾĐề tài tốt nghiệp này là một phần quan trọng thể hiện kết quảHhọc tập của bản thân tôi trong những năm học trên giảng đường đạiTẾhọc Kinh tế – Huế. Để hoàn thành khóa luận này ngoài sự nổ lựccủa bản thân, tôi còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy,Hcác cô, lãnh đạo cơ quan, gia đình, bạn bè.KINTôi xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô trường đại họcKinh tế Huế, cũng như các thầy cô trong khoa Kế toán – Tài chínhỌCđã tận tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệmHquý báu cho tôi trong suốt bốn năm học vừa qua. Đặc biệt là thầyẠIgiáo – Th.S Nguyễn Quang Huy – người đã trực tiếp hướng dẫn vàGnhiệm.Đgiúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận này với tất cả tinh thần và tráchNTôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc, cùng toàn thể cácỜcô chú, anh, chị trong phòng Kế Toán – Tài Chính cũng như cácTRƯphòng ban khác tại công ty điện lực Quảng Trị đã nhiệt tình hướngdẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian thực tậptại công ty. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới những người thân và tấtcả bạn bè luôn quan tâm, động viên tôi rất nhiều trong thời gianẾqua.HUTuy đã hết sức cố gắng nhưng do thời gian có hạn và trình độTẾnhận thức còn hạn chế nên khóa luận này không tránh những thiếusót, kính mong sự đóng góp ý kiến của tất cả mọi người để tôi cóHthể nâng cao hiểu biết về vấn đề nghiên cứu.KINKính chúc quý thầy cô trường Đại Học Kinh tế, tập thể cán bộcông ty Điện Lực Quảng Trị, gia đình và bạn bè sức khỏe, thành đạtCvà hạnh phúc.TRƯỜNGĐẠIHỌMột lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn!Huế, ngày 10 tháng 05 năm 2013Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Thọ MỤC LỤC…..……PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………… 1Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu. ……………………………………………………… 112.Mục tiêu nghiên cứu. ………………………………………………………………………… 113.Đối tượng nghiên cứu. ………………………………………………………………………. 124.Phạm vi nghiên cứu. …………………………………………………………………………. 125.Phương pháp nghiên cứu. ………………………………………………………………….. 126.Kết cấu và nội dung của khóa luận. …………………………………………………….. 13TẾHUẾ1.HPHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. ………………………………….. 14NCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TOÁN TÀI SẢNCỐKIĐỊNH HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP …………………………………………… 14Tổng quan về các nghiên cứu trước đây……………………………………………….. 141.2.Khái niệm, đặc điểm và nhiệm vụ kế toán TSCĐ hữu hình……………………… 141.2.1.Khái niệm TSCĐ hữu hình. ……………………………………………………………….. 141.2.2.Đặc điểm TSCĐ hữu hình …………………………………………………………………. 151.3.Phân loại và đánh giá TSCĐ hữu hình. ………………………………………………… 161.3.1.Phân loại TSCĐ hữu hình ………………………………………………………………….. 161.3.2.Đánh giá TSCĐ hữu hình. …………………………………………………………………. 17ĐẠIHỌC1.1.1.3.2.1. Nguyên giá TSCĐ hữu hình. ……………………………………………………………… 17G1.3.2.2. Thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình. …………………………………………………. 18N1.3.2.3. Nguyên tắc quản lý TSCĐ hữu hình. …………………………………………………… 18Ờ1.3.2.4. Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình. ……………………………………………………. 18Kế toán tăng tài sản cố định hữu hình. ………………………………………………… 19TRƯ1.4.Chứng từ thủ tục tăng TSCĐ hữu hình ……………………………………………….. 191.5.Kế toán giảm TSCĐ hữu hình. …………………………………………………………… 201.5.1.Chứng từ, thủ tục và kế toán giảm TSCĐ. ……………………………………………. 201.4.1.1.4.2.Kế toán chi tiết tăng TSCĐ hữu hình. …………………………………………………. 191.4.3.Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình. ……………………………………………….. 191.4.3.1. Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………. 19

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn