luận văn kế toán mua bán hàng hóa

Đang xem: Luận văn kế toán mua bán hàng hóa

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, ở nước ta hiện nay, thành phần các doanh nghiệp ngày càng đa dạng hơn, phong phú hơn. Đặc biệt, trong một vài năm trở lại đây, số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại hàng hóa tăng với mức độ đáng kể. Các doanh nghiệp này muốn khẳng định vị thế của mình, muốn hoạt động có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao, một điều tất yếu là các doanh nghiệp đó phải nắm bắt và quản lý tốt quá trình lưu thông hàng hóa của chính doanh nghiệp mình từ khâu mua tới khâu bán.
Hàng hóa là khâu chủ chốt đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, cũng như các đơn vị thương mại, đặc biệt là trong nền kinh tế mở cửa hiện nay thì việc đẩy mạnh tốc độ mua bán hàng hóa là việc sống còn của tất cả các đơn vị. Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giưa doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán (trong quá trình mua bán hàng hóa) cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán mua bán hàng hóa và thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của hạch toán kế toán nói chung và hạch toán kế toán mua, bán hàng hóa và thanh toán nói riêng trong doanh nghiệp, cùng với những kiến thức đã được học trên ghế nhà trường qua quá trình tìm hiểu thực trạng kế toán mua, bán hàng hóa và thanh toán đã giúp em có nhiều điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng được những kiến thức đã học để hiểu rõ thêm kiến thức thực tiễn công tác kế toán mua, bán hàng hóa và thanh toán nói riêng và kế toán nói chung tại Công ty. Do đó, em đã chọn đề tài “Kế toán mua, bán hàng hóa và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Sao Mai Anh” làm đề tài thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Sao Mai Anh là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và hàng hóa liên quan đến xe ô tô và xe động cơ khác. Hiện nay công ty đang hoạt động ở 72 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa. Do trình độ và thời gian có hạn nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh những thiếu sót và hạn chế vì vậy em mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và tập thể cán bộ công ty để em có thể hoàn thiện bài báo cáo và bổ sung thêm kiến thức thực tế cho mình.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, chuyên đề của em bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán mua, bán hàng hóa và các khoản thanh toán trong doanh nghiệp.
Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán mua, bán hàng hóa và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Sao Mai Anh.
Chương 3: Nhận xét và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán mua, bán hàng hóa và các khoản thanh toán tại công ty TNHH Sao Mai Anh.

Read more
Châu Sa Mạn
Follow

Xem thêm: Đồ Án Công Nghiệp 1 – (Doc) Đồ Án Kiến Trúc Công Nghiệp 1

8 Comments 5 Likes Statistics Notes
Full Name
Comment goes here.

Xem thêm: Cách Căn Chỉnh Trong Excel 2003, Cách Căn Lề Chuẩn Trong Excel Chi Tiết

12 hours ago   Delete Reply Block

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn