Hệ Số Góc Của Phương Trình Y Ax B, Hệ Số Góc Của Một Đường Thẳng Là Y = Ax + B

Gọi (A) là giao điểm của đường thẳng (d:y = ax + b) với trục (Ox) và (T) là một điểm thuộc đường thẳng, nằm phía trên trục (Ox.) Khi đó góc (alpha=widehat {TAx}) được gọi là góc tạo bởi đường thẳng (d: y = ax + b) và trục (Ox.) 

*

 

2. Hệ số góc của đường thẳng (y = ax + b (a ≠ 0)) 

+) Khi (a > 0,) góc tạo bởi đường thẳng (y = ax + b) và trục (Ox) là góc nhọn và nếu (a) càng lớn thì góc đó càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn (90^0.)

+) Khi (a 0,) ta có ( an alpha= a.)

+) Khi (a Gọi (alpha ) là góc tạo bởi tia (Ox) và (d.) Ta có: (a = an alpha )

Ví dụ: Góc tạo bởi tia (Ox) và đường thẳng ((d):y=sqrt 3 x+1) là (alpha )

Khi đó: ( an alpha=sqrt 3) nên (alpha =60^0)

Đang xem: Hệ số góc của phương trình y ax b

lingocard.vn

*

Bình luận

Bài tiếp theo

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Chèn Lịch Vào Ô Trong Excel Chuyên Nghiệp, Click Vào 1 Cell Sẽ Hiện Lên Cái Lịch

*
*

Họ và tên:

Gửi Hủy bỏ

*

Gửi bài

Xem thêm: tiểu luận môn khoa học quản lý

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình