Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn Lớp 9, Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Bài 2 trang 8 Tập 2. Kiểm tra rằng cặp số (x; y) = (2; -1)

Đang xem: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn lớp 9

*

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Toán 9 Tập 2. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…) trong câu sau:

*

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 10 Toán 9 Tập 2. Hệ phương trình trong ví dụ 3 có bao nhiêu nghiệm ? Vì sao ?

*

Bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 4 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

*

Bài 5 trang 11 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 5 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:

*

Bài 6 trang 11 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 6 trang 11 SGK Toán 9 tập 2. Đố: Bạn Nga nhận xét: Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì luôn tương đương với nhau.

Xem thêm: Tìm M Để Bất Phương Trình Có Tập Nghiệm R Ình Có Nghiệm Là R

*

Bài 7 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 7 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Cho hai phương trình 2x + y = 4 và 3x + 2y = 5.

*

Bài 8 trang 12 sgk Toán 9 tập 2.

Giải bài 8 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Cho các hệ phương trình sau:

*

Bài 9 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 9 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

*

Bài 10 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 10 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao:

Xem thêm: Quản Lý Sản Xuất Với Excel Quản Lý Sản Xuất Bằng Excel Mới Nhất 2020

*

Bài 11 trang 12 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài 11 trang 12 SGK Toán 9 tập 2. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

*

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 3 – Đại số 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 2 – Chương 3 – Đại số 9

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình