Cách Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 8 Dang Chuyen Dong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.73 MB, 14 trang )

Đang xem: Giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8 dang chuyen dong

GD & ĐTGV Thực hiện: Lưu Thị Vân* Em hãy nêu các bước để giải một bài toán bằng cách lập phương trình?Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:Bước 1: Lập phương trình.- Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.- Biểu diễn các đại lượng chưa biết qua ẩn và các đại lượng đã biết.- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượngBước 2: Giải phương trình.Bước 3: Trả lời( so sánh các nghiệm của phương trình với ĐKBT và kết luận)LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH- DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG 1 – Kiến thức cơ bản: Hay s v.t=stv=svt⇒ =2. Bài tập:Bài 1: Một ca nô xuôi dòng từ bến A đến Bến B mất 5 giờ và ngược dòng từ B về A mất 6 giờ. Tính
Khoảng cách giữa hai bến sông biết vận tốc dòng nước là 2 km/h. Tóm tắt : txuôi = 5 giờ tngược = 6 giờ vnước = 2km/h AB = ? Chú ý: vxuôi = vriêng + vnước vngược = vriêng – vnước AB2. Bài tập:
Ta lập được bảng như sau:Giải:Gọi vận tốc thực của ca nô là x km/h ( x > 2)Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là x + 2 (km/h)Vận tốc ca nô khi ngược dòng là x-2 (km/h)Vì quãng đường AB không đổi nên ta có phương trình: 5( x +2) = 6 (x-2)Giải phương trình ta được: x = 22 (tmđkbt)Vậy quãng đường AB dài 5(22+2)= 120 km.ABXuôi dòng Ngược dòngThời gian (h)Vận tốc (km/h)Quãng đường (km)5 6x+2 x – 25(x+2)6(x-2)? ?????Trả lời:-Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x>0)-Vận tốc ca nô khi xuôi dòng là :-
Vận tốc ca nô khi ngược dòng là:-Theo bài ra ta có phương trình: •Cách giải khác: Chọn quãng đường AB làm ẩn, hãy lập phương trình của bài toán trên?x(km / h)5x(km / h)6x x4(km / h)5 6− =2. Bài tập Bài tập 2: Một người lái ô tô, dự định lái ôtô từ A đến B với vận tốc 48km/h. Nhưng sau khi đi được một giờ với vận tốc ấy người đó bị tàu hỏa chặn trong 10 phút. Do đó để đến B đúng thời gian dự định người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km/h. Tính quãng đường AB?AC BGiải: Gọi quãng đường AB là x km ( x>0)Thời gian dự định là: Trong thực tế:
Quãng đường người đó đi trong 1 giờ đầu là 48 kmQuãng đường còn lại là : x- 48 (km)Thời gian đi trong quãng đường còn lại là: Tổng thời gian đi trong thực tế là : Vì người đó đến B đúng dự định nên ta có phương trình: Giải phương trình ta được: x = 120 (tmđkbt) Vậy quãng đường AB dài 120 km. x 48(h)54−x 48 1 x 48 71 (h)54 6 54 6− −+ + = +x(h)48AC Bx x 48 748 54 6−= +Bài 3: Hai xe khách khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 140 km , đi ngược chiều nhau và sau 2 giờ chúng gặp nhau . Tính vận tốc của mỗi xe, biết xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B là 10 km.
Ta lập được bảng biểu thị các đại lượng như sau:Quãng đường (km)Vận tốc (km/h)Thời gian (h)Xe đi từ AXe đi từ Bx2x2(x-10) x – 10 22ABC??????Giải:Gọi vận tốc xe đi từ A là x km/h (x> 10)Quãng đường của xe đi từ A là 2x ( km)Vận tốc xe đi từ B là x – 10 (km/h)Quãng đường xe đi từ B là: 2(x – 10) (km)

Xem thêm: Cách Tính Thứ Khi Biết Ngày Tháng Năm, Tính Thứ Khi Biết Ngày Tháng Năm

Theo bài ra ta có phương trình: 2x + 2(x – 10 ) = 140Giải phương trình ta được x = 40 ( TMĐKBT) Vậy vận tốc xe đi từ A là: 40 km/hVận tốc xe đi từ B là : 40 – 10 =30 km/hNêu cách chọn ẩn khác của bài toán. Lập phương trình theo ẩn vừa chọn?*Trả lời:Gọi vận tốc xe đi từ B là: x (km/h) (x>0)Vận tốc của xe đi từ A là: x+10 (km/h)Quãng đường của xe đi từ B là: 2x (km)Quãng đường của xe đi từ A là: 2(x+10) (km)Theo bài ra ta có phương trình: 2x+ 2(x+10) = 1403. Hướng dẫn học ở nhà- Nắm vững các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình.- Ôn tập các bài toán chuyển động vừa luyện tập.- Làm bài tập 4,9,13 trong dạng toán chuyển động.Chúc quý thầy cô giáo và các em học sinh sức khoẻ hạnh phúc

*

Chuyên đề: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình 8 36 959

*

Chuyen de Giai bai toan bang cach lap he phuong trinh.doc 8 3 145

*

Chuyen de giai bai toan bang cach lap PT,HPT 28 1 28

*

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT) 17 2 102

Xem thêm: Cách Tính Hệ Số Lương Cơ Bản Được Tính Như Thế Nào? Cách Tính Và Mức Lương Cơ Bản 2020, 2021

*

Chuyen de GIAI BAI TOAN BANG CACH LAP PT-HE PT. New (Dung cho day va hoc on thi vao THPT). 17 1 15

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình