50+ Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Mầm Non Hay Nhất

Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí dành cho đề tài: Quản Lý Phát Triển Chương Trình Giáo Dục Tại Trường Mầm Non Vinschool.

*

Lời cảm ơn

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề

1.1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về phát triển chương trình giáo dục Mầm non

1.1.2. Tổng quan nghiên cứu vấn đề về quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.2. Các khái niệm cơ bản

1.2.1. Chương trình giáo dục

1.2.2. Phát triển chương trình giáo dục

1.2.3. Quản lý

1.2.4. Quản lý giáo dục

1.2.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục

1.3. Chương trình giáo dục mầm non, đặc điểm phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non

1.4. Lý luận về phát triển chương trình giáo dục

1.4.1. Chu trình phát triển chương trình giáo dục

1.4.2. Chu trình phát triển chương trình giáo dục cho bậc học mầm non

1.5. Quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.1. Kế hoạch hóa phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.2. Tổ chức thực hiện phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.3. Chỉ đạo phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.5.4. Kiểm tra, thanh gia phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6. Các yếu tố tác động tới quản lý phát triển chương trình giáo dục mầm non

1.6.1. Bối cảnh thế giới và trong nước

1.6.2. Yếu tố kinh tế – văn hóa – xã hội

1.6.3. Hệ thống giáo dục quốc dân

1.6.4. Chất lượng đội ngũ

1.6.5. Điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục mầm non

Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

2.1. Đặc điểm hệ thống giáo dục Vinschool

2.1.1. Vị trí địa lý, năm thành lập

2.1.2. Quy mô

2.2.

Đang xem: đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non

Xem thêm: Bài Văn Bạn Nghị Luận Ngắn Về Lòng Khoan Dung, Đặc Sắc, Chọn Lọc

Xem thêm: File Mẫu Bìa Đồ Án Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Bìa Đại Học Bách Khoa

Sơ lược về các trường mầm non Vinschool

2.2.1. Quy mô trường lớp

2.2.2. Chất lượng giáo dục

2.2.3. Nhu cầu học tập của học sinh

2.2.4. Đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý

2.3. Thực trạng phát triển và quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool

2.3.1. Nhận thức về việc phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool

2.3.2. Thực trạng phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool theo khảo sát thực trạng các nội dung của chu trình phát triển chương trình giáo dục

2.3.3. Thực trạng quản lí phát triển chương trình giáo dục tại trường Vinschool theo khảo sát các chức năng quản lí

2.3.4. Đánh giá chung

Tiểu kết chương 2

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG MẦM NON VINSCHOOL

3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp

3.1.1. Đảm bảo tính mục đích

3.1.2. Đảm bảo tính phù hợp

3.1.3. Đảm bảo tính cân đối

3.1.4. Đảm bảo tính toàn diện

3.1.5. Đảm bảo tính hệ thống

3.1.6. Đảm bảo tính cá biệt

3.1.7. Đảm bảo tính thực tiến

3.1.8. Đảm bảo tính hiệu quả

3.2. Những biện pháp quản lý phát triển chương trình giáo dục tại trường mầm non Vinschool

3.2.1. Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục mầm non

3.2.2. Tổ chức xây dựng chuẩn đầu ra

3.2.3. Tổ chức thiết kế chương trình theo chuẩn đầu ra

3.2.4. Tổ chức thực thi chương trình

3.2.5. Tổ chức đánh giá chương trình

3.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục

3.3. Kết quả khảo cứu về tính cần thiết, khả thi của các biện pháp

3.3.1. Đối tượng khảo nghiệm

3.3.2. Nội dung khảo nghiệm

Tiểu kết chương 3

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hy vọng mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục có thể giúp ích đối với bạn!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn