Chuyên Đề Các Phương Trình Phản Ứng Của Photpho ) = Tat, Bài Tập Chuỗi Phản Ứng

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Chuyên đề Hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự điện liChuyên đề: Nitơ – PhotphoChuyên đề: Cacbon – SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen – ancol – phenolChuyên đề: Andehit – xeton – axit cacboxylic
Photpho và hợp chất của photpho
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Nitơ – Photpho

Photpho và hợp chất của photpho

I. Phương pháp giải

Nắm chắc kiến thức về tính chất hóa học của P

Áp dụng các công thức tính số mol để tính các đại lượng liên quan.

Đang xem: Các phương trình phản ứng của photpho

II. Ví dụ

Bài 1: Đốt cháy a gam P trong oxi dư rồi hòa tan sản phẩm vào nước thu được dd A. Trung hòa dd A bằng 100 gam NaOH thu được dd B. Thêm 1 lượng dư AgNO3 vào dd B thu được 20,95 gam kết tủa C màu vàng.

a.Viết phương trình phản ứng xảy ra. Tính a?.

Xem thêm: lí luận văn học về tình cảm trong thơ

b.Tính nồng độ dd NaOH.

Xem thêm: Học Phí Toeic Tất Cả Các Khóa Học Của Miss Hoa Giao Tiếp, Giải Đáp Thắc Mắc Về Học Phí Ms Hoa Giao Tiếp

Trả lời

a. Phương trình phản ứng: 4P + 5O2 → 2P2O5

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3

nAg3PO4 = 20,95/419 = 0,05 mol => nP = 0,05 mol

Khối lượng của P ban đầu là: m = 0,05.31 = 1,55 gam

b. nNaOH = 3.0,01 = 0,03 mol => mNaOH = 0,03.40 = 1,2 gam

C%(NaOH) = 1,2.100%/100 = 1,2%

Bài 2: Thêm 6 gam P2O5 vào 25 ml dd H3PO4 6% (d=1,03 g/ml). Tìm C% của H3PO4 trong dd thu được.

Trả lời

a. nP2O5 = 6/142 = 0,042 mol

P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

nH3PO4 = 25.1,03.0,06/98 + 0,084 = 0,1 mol

mH3PO4 = 0,1.98 = 9,8 gam; mdd = 6 + 25.1,03 = 31,75 gam

Nồng độ phần trăm của dung dịch H3PO4 là : C% = 9,8/31,75.100% = 30,87 %

Quảng cáo

Tham khảo các bài Chuyên đề 2 Hóa 11 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.lingocard.vn

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC lingocard.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.lingocard.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình