bất phương trình log có bao nhiêu nghiệm nguyên

Đang xem: Bất phương trình log có bao nhiêu nghiệm nguyên

A. 1 B. 2 C. 3 D. Vô số

Xem thêm: Lỗi Macro Trong Excel 2010 Giải Quyết Như Thế Nào? Cách Bật, Tắt Macro Trên Excel

Mã câu hỏi: 29371

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi Trung học phổ thông Quốc Gia

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Xem thêm: Diện Tích Trồng Cỏ Nuôi Bò, Hiệu Quả “Kép” Từ Mô Hình Trồng Cỏ Nuôi Bò

 

CÂU HỎI KHÁC

Cho hàm số (y = + 4 + 3.) Mệnh đề nào dưới đây đúng? Cho 8 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Giá trị của (lim frac}}) bằng: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiênHàm số có bao nhiêu cực trị? Cho hàm số (y = a + b + cx + d) có đồ thị như hình bên. Thể tích của khối lập phương ABCD.ABCD có đường chéo (AC = sqrt 6 ) bằng Mặt phẳng đi qua trục hình trụ, cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông cạnh a. Thể tích khối trụ đó bằng Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft(
ight)) và (Bleft(
ight)). Với các số thực a, b> 0 bất kỳ, rút gọn biểu thức (P = 2a = }}) ta được Tổng tất cả các nghiệm của phương trình (} – + 2 = 0) bằng Mệnh đề nào dưới đây sai? Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số y = x và (y = ), trục tung và đường thẳng x = 1  Cho số phức 2 – 3i. Môđun của số phức (} = left(
ight)z) bằng Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,cho đường thẳng d đi qua điểm (Mleft(
ight)) và có véc tơ chỉ phư� Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (Mleft(
ight)) thuộc mặt phẳng (left( P
ight):2x – y + z – 3 = Đội văn nghệ của một lớp có 5 bạn nam và 7 bạn nữ. Hàm số (y = sqrt } ) nghịch biến trên khoảng Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số (y = sqrt } – x) bằng: Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số (y = frac – 1} + 3 + 2}} – x}}) là Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.ABC có tất cả các cạnh bằng a. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (ABC) bằng Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho (Mleft(
ight)) và mặt phẳng (left( P
ight):x – y + 2z – 3 = 0). Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8,4%/năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Tích phân (I = intlimits_0^1 }dx} ) bằng Biết phương trình ( + az + b = 0left(
ight)) có một nghiệm là (z = – 2 + i.)Tính a + b Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông có cạnh bằng a. Cho tập A có n phần tử. Biết rằng số tập con có 7 phần tử của A bằng hai lần số tập con có 3 phần tử của A. Cho hàm số f(x) có đạo hàm (fleft( x
ight) =
ight)^2}
ight)^3}left(
ight). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình (cos 2x + mleft|
ight| – m = 0) có nghiệm? Biết rằng phương trình (log _^2x – m}x + 1 = 0) có nghiệm duy nhất nhỏ hơn 1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có cạnh (AB = a,BC = 2a. Cho khối cầu tâm O, bán kính 6cm. Mặt phẳng (P) cách O một khoảng h cắt khối cầu theo một hình tròn (C). Cho (intlimits_1^2 + 1}
ight)dx} = 2.) Khi đó (I = intlimits_2^5 ) bằng Một chiếc máy bay chuyển động trên đường băng với vận tốc (vleft( t
ight) = + 10left(
ight)) với t l� Số nghiệm nguyên của bất phương trình (x + x ge 1 + x.x) là Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (Mleft(
ight)) và hai đường thẳng (:frac} = Cho đa giác đều 100 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác. Cho hàm số (y = frac}}) có đồ thị (C) và điểm (Ileft(
ight). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số (y = 3x + mleft(
olimits} } + cos x + m}
ight)) đồn Số điểm cực trị của hàm số (y = left(
ight)sqrt<3>}}) là Biết đường thẳng (y = left(
ight)x + 6m + 3) cắt đồ thị hàm số (y = – 3 + 1) tại ba điểm p Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn (ln x + ln y ge ln left( + y}
ight)) là các số thực dương thỏa mãn P Tìm tập hợp tất cả các tham số m sao cho phương trình ( – 2x + 1}} – m}+3m−2=0) có bốn nghiệm phân biệt. Cho hình chóp đều S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, SC thể tích khối chóp S.ABC bằng Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d:frac} – frac} = frac) và mặt cầu ( Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm (Mleft( ight)) gọi (P) là mặt phẳng đi qua điểm M và cách gốc tọa độ O một khoảng cách lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt các trục tọa độ tại các điểm A, B, C thể tích khối chóp O.ABC bằng Hàm số (fleft( x
ight)=frac
olimits} }}}
olimits} }}}) có m� Xét hàm số f(x) liên tục trên đoạn (left< ight>) và thỏa mãn (2fleft( x
ight) + 3fleft(
ight) = sqrt + = 8 + 6i) và (left| – }
ight| = 2,) tìm Cho hình chóp S.ABCD  có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh a, góc (BAD = ,SA = SB = SD = frac}). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d:frac} = frac} = frac}}) và m�

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình