Giải Toán 8 Bài 3: Bất Phương Trình 1 Ẩn Lớp 8, Chuyên Đề Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

*

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 41 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 41 SGK Toán 8 Tập 2. a) Hãy cho biết vế trái, vế phải của bất phương trình

Đang xem: Bất phương trình 1 ẩn lớp 8

*

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Hãy cho biết vế trái

*

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình…

*

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 42 SGK Toán 8 Tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình xXem chi tiết

*

Bài 15 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

Xem thêm: Luyện Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Lớp 9, Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình

Xem chi tiết

*

Bài 16 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

Xem chi tiết

*

Bài 17 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Xem thêm: Khóa Học Tennis Cơ Bản – Học Tennis Cơ Bản Vnta 30 Buổi

Xem chi tiết

*

Bài 18 trang 43 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 43 SGK Toán 8 tập 2. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình