Giải Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình, Hệ Phương Trình Lớp 9

Bài 1. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ 2 tỉnh A và B cách nhau

*

đi ngược chiều và gặp nhau sau

*

. Nếu vận tốc của mỗi xe không thay đổi nhưng xe đi chậm xuất phát trước xe kia

*

phút thì 2 xe gặp nhau sau

*

phút kể từ lúc xe chậm khởi hành.

Đang xem: Bài tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Xem thêm: In Số Nhảy Trong Excel – Làm Số Hợp Đồng Tự Động Nhảy Sau Mỗi Lần In

Tính vận tốc mỗi xe.

Hướng dẫn giải

Gọi vận tốc của xe nhanh là

*

, vận tốc của xe chậm là

*

Hai xe cùng khởi hành một lúc và đi ngược chiều sau

*

gặp nhau nên ta có phương trình

*

Thời gian xe đi chậm hết

*

Thời gian xe đi nhanh hết

*

giờ

Vì xe đi chậm xuất phát trước

*

Quãng đường xe đi chậm đi được là

*

Xem thêm: Giải Toán Bài 59 Diện Tích Hình Thang, Bài 59 : Diện Tích Hình Thang

Quãng đường xe đi nhanh đi được là

*

Cả 2 xe đi được

*

*

Từ (2)

*

Từ (1)

*

X = 80 – y thay vào (3)

141(80y – y) + 161y = 1200

11280 – 141y + 161y = 12000

20y = 12000 – 11280

20y = 720

y = 720 / 20 = 36km/h

Thay y = 36 vào

X – 80 – 36 = 44km/h

Vậy vận tốc của xe nhanh là 44km/h

………………………..chậm là 36km/h

Bài 2:

Hai người cùng làm một công việc trong 7h 12 phút thì xong công việc nếu người thứ 1 làm trong 4h người thứ hai làm trong 3h thì được 50% công việc. Hỏi mỗi người làm 1 mình trong mấy ngày thì xong

Hướng dẫn giải

Gọi thời gian người thứ 1 làm 1 mình xong công việc là x h đ/k x > 0 gọi thời gian người thứ 2 làm 1 mình xong công việc là y h đ/k y > 0

Trong 1 giờ cả 2 người làm được là 1/x + 1/y = 5/36

Trong 4h người thứ 1 và trong 3h người thứ 2 làm được là 4/x + 3/y = 1/2

Ta có hệ phương trình

*

Giải ra ta có x = 12; y = 18

Bài 3

Trong tháng đầu hai tổ SX được 800 chi tiết máy sang tháng thứ 2 tổ 1 vượt mức 15% tổ 2 vượt mức 20% do đó cuối tháng hai tổ SX được 945 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ SX được bao nhiêu chi tiết máy

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình