Câu 1, 2, 3 Trang 82 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 82 Tập 1 Câu 1, 2, 3

1. Tính (theo mẫu)Mẫu: 240: 40 = 240: (10×4) = 240: 10: 4 = 24: 4 = 6a) 72000: 600 = ………………… = ………………… = …………………b) 560: 70 = ………………… …

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 trang 82

Mẫu: 240: 40 = 240: (10×4)

= 240: 10: 4

= 24: 4

= 6

a) 72000: 600 = …………………

= …………………

= …………………

b) 560: 70= …………………

= …………………

= …………………

= …………………

c) 65000: 500= …………………

= …………………

= …………………

2. Có 13 xe nhỏ chở được 46 800 kg hàng và 17 xe lớn chở được 71 400 kg hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiê ki- lô-gam hàng?

3. Tính giá trị của biểu thức

a) (45876 + 37124): 200= …………………

= …………………

b) 76327 – 91000: 700 + 2000= …………………

= …………………

= …………………

Bài giải:

1.

Xem thêm: Đồ Án: Thuyết Minh Đồ Án Nền Móng Của Thầy Tiến Đhxd, Đồ Án: Thuyết Minh Nền Móng

a) 72000: 600 = 72000: 100: 6

= 720: 6

= 120

b)560: 70 = 560: (10 × 7)

= 560: 10: 7

= 56: 7

= 8

c) 65000: 500 = 65000: 100: 5

= 650: 5

= 130

2.

Xem thêm: Fileminimizer — Phần Mềm Giảm Dung Lượng File Excel Online, Cách Để Giảm Dung Lượng Tập Tin Exel (Kèm Ảnh)

*

Bài giải

Số xe lớn và xe nhỏ có là:

17 + 13 = 30 (xe)

Trung bình số ki – lô – gam hàng một xe chở được là:

(46800 + 71400): 30 = 3940 (kg)

Đáp số: 3940 (kg)

3.

a) (45876 + 37124): 200 = 83 000: 200

= 415

b) 76327 – 91000: 700 + 2000 = 76372 – 130 + 2000

= 76242 + 2000

= 78 242

Giải bài tập theo lớp
Giải bài tập theo môn
Những bài văn hay

Giới thiệu | Điều khoản sử dụng | Liên hệ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập