luận văn quản trị doanh nghiệp

Đang xem: Luận văn quản trị doanh nghiệp

Tiểu luận môn Quản trị doanh nghiệp hiện đại: Quyết định về vốn đầu tư dài hạn

Ra quyết định là một chức năng cơ bản của người quản lý, đồng thời cũng là nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất của họ. Trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, người quản lý luôn phải đối diện với việc phải đưa ra các quyết định ở nhiều dạng khác nhau. Tính phức tạp càng tăng thêm khi mà mỗi một tình huống phát sinh đều tồn tại không chỉ một hoặc hai mà nhiều phương án liên quan khác nhau đòi hỏi người quản lý phải giải quyết.

*

32p

*

lucha2001

*

20-04-2015

*

173

*

41

*

  hướng dẫn

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp này gồm 14 chương, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN ở nước ta.

*

178p

*

namde03

*

22-03-2013

*

1866

*

836

*

  hướng dẫn

Luận văn: Quản trị Marketing ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Luận văn: Quản trị Marketing ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh xoay quanh việc phân tích, đánh giá và xây dựng mô hình quản trị maketing, đưa ra một số kinh nghiệm và giải pháp cho hoạt động maketing.

*

94p

*

cuulongvhit

*

23-02-2011

*

541

*

316

*

  hướng dẫn

Luận văn: Quản trị chuỗi cung ứng của tập đoàn bán lẻ Wal-mart và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam

Luận văn với đề tài “Quản trị chuỗi cung ứng của tập đoàn bán lẻ Wal-mart và bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam”. Đề tài này với mục đích nghiên cứu về vấn đề quản trị chuỗi cung ứng từ lý thuyết tới thực tiễn áp dụng tại tập đoàn Wal-mart nhằm đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam.

*

84p

*

rubikcube

*

02-04-2014

*

670

*

268

*

  hướng dẫn

Luận văn – Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In – Thương mại – Dịch vụ ngân hàng

Tham khảo luận văn – đề án “luận văn – quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty in – thương mại – dịch vụ ngân hàng”, luận văn – báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

88p

*

maimam

*

14-10-2009

*

326

*

139

*

  hướng dẫn

Kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 7 chương đầu. Nội dung các chương trong phần này như: Những vấn đề lý luận cơ bản của kế toán quản trị, các phương pháp phân loại chi phí, kế toán quản tri chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phân tích mối quan hệ giữa chi phí khối lượng và lợi nhuận cùng các nội dung khác.

*

198p

*

hoa_khoai91

*

05-06-2014

*

177

*

62

*

  hướng dẫn

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 – ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp do ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp biên soạn nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương. Phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương 2 đến chương 4. Chương 2: Giới thiệu những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp. Chương 3: Cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp. Chương 4: Trình bày những vấn đề liên quan đến công tác kiểm soát trong doanh nghiệp.

*

84p

*

talata_9

*

09-03-2015

*

162

*

59

*

  hướng dẫn

LUẬN VĂN CAO HỌC: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Tham khảo luận văn – đề án “luận văn cao học: quản trị doanh nghiệp”, luận văn – báo cáo, thạc sĩ – tiến sĩ – cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

59p

*

chipbia

*

27-07-2012

*

286

*

57

*

  hướng dẫn

Đê tài: Nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp xây dựng

Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên kinh tế với đề tài: Nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp xây dựng, với tài liệu này các bạn sẽ được cung cấp kiến thức về: Chất lượng và quản lý chất lượng công trình, đề xuất nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình.

*

27p

*

nokia2007

*

06-02-2014

*

149

*

39

*

  hướng dẫn

Khóa luận tốt nghiệp: Mô hình quản trị: tách quyền chủ sở hữu ra khỏi quyền quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước

Xem thêm: Cách Tính Lương Của Oriflame ~ Oriflame 3Plus Online, Cách Tính Giá Gốc, Bp, Tiền Lời Trong Oriflame

Đề tài Mô hình quản trị: tách quyền chủ sở hữu ra khỏi quyền quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước trình bày tổng quan về doanh nghiệp nhà nước và mô hình tách quyền chủ sở hữu ra khỏi quyền quản trị doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực hiện tách quyền chủ sở hữu ra khỏi quyền quản trị doanh nghiệp, rút ra một số bài học kinh nghiệm cho việt nam. Phân tích thực trạng của việc tách quyền chủ sở hữu khỏi quyền quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước ở việt nam. Từ đó đưa ra một số giải pháp cho vấn đề trên.

*

112p

*

next_12

*

17-04-2014

*

111

*

32

*

  hướng dẫn

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 – ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

Giáo trình Quản trị doanh nghiệp do ThS. Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp biên soạn nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương. Phần 1 sau đây trình bày nội dung chương 1 – Những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

*

60p

*

talata_9

*

09-03-2015

*

98

*

31

*

  hướng dẫn

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Phân tích thực trạng và một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Ban Mai

Khoá luận được xây dựng dựa trên cơ sở vận dụng những kiến thức tổng hợp về quản trị doanh nghiệp đã được trang bị trong trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng cùng với việc nghiên cứu tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty.

*

123p

*

krixiiii

*

14-10-2019

*

40

*

5

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty cơ khí xây dựng

ục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá, khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phục vụ quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp xây dựng. Mô tả, đánh giá thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty cơ khí xây dựng. Đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty cơ khi xây dựng.

*

14p

*

praishy3

*

12-03-2019

*

31

*

3

*

  hướng dẫn

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, chương 2 – Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam và chương 3 – Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại VNPT. Mời các bạn tham khảo!

*

15p

*

praishy3

*

12-03-2019

*

27

*

1

*

  hướng dẫn

Thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp: Phần 1

Cuốn sách Lý thuyết và thực hành kế toán quản trị doanh nghiệp cung cấp cho độc giả những vấn đề lý luận cơ bản và những tình huống thực tế dưới dạng bài thực hành ứng dụng về kế toán quản trị doanh nghiệp. Sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

*

163p

*

tradaviahe18

*

27-03-2021

*

2

*

0

*

  hướng dẫn

Luận văn – Tổ chức bộ máy quản lí doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được sắp xếp theo từng cấp từng khâu nhằm thực hiện các chức năng quản lý doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức quản lý là hình thức phân công lao động trong lĩnh vực quản trị,có tác động đến quá trình hoạt động của hệ thống quản trị.Cơ cấu tổ chức một mặt phản ánh cơ cấu sản xuất, …

*

78p

*

maimam

*

14-10-2009

*

695

*

317

*

  hướng dẫn

Tiểu luận quản trị doanh nghiệp

Tham khảo luận văn – đề án “tiểu luận quản trị doanh nghiệp”, luận văn – báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

16p

*

nhaquantritaiba

*

15-06-2011

*

619

*

98

*

  hướng dẫn

Luận văn Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp: Đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH 1 TV TM XNK Hoàng Anh

Nội dung chính của khóa luận là: Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp và cơ sở thực tiễn khi phân tích thực trạng nhân lực tại công ty TNHH 1 TV TM XNK Hoàng Anh đề xuất, đánh giá thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực

*

123p

*

valhein

*

08-10-2019

*

137

*

32

*

  hướng dẫn

Luận văn: Quản trị hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở Tổng công ty Sách Việt Nam

Tham khảo luận văn – đề án “luận văn: quản trị hoạt động tiêu thụ sản phẩm văn hoá phẩm ở tổng công ty sách việt nam”, luận văn – báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

*

74p

*

songngu1311

*

03-12-2012

*

129

*

28

*

  hướng dẫn

Khóa luận tốt nghiệp Quản trị doanh nghiệp: Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng

Xem thêm: Lời Mở Đầu Tiểu Luận Quản Trị Học, Lời Mở Đầu Cho Bài Tiểu Luận Quản Trị Học

Khóa luận nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp; tìm hiểu về thực trạng quản lý nhân lực, các điều kiện, khả năng có thể nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của Công ty Cổ Phần Điện Cơ Hải Phòng.

*

114p

*

trinhthamhodang10

*

16-03-2021

*

13

*

7

*

  hướng dẫn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Luận văn