Giải Sách Bài Tập Vật Lí 9

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Đang xem: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái có đáp án

Câu 1: Một dây dẫn AB có thể trượt tự do trên hai thanh ray dẫn điện MC và ND được đặt trong từ trường mà đường sức từ vuông góc với mặt phẳng MCDN, có chiều đi về phía sau mặt tờ giấy về phía mắt ta. Hỏi thanh AB sẽ chuyển động theo hướng nào?

*

A. Hướng F2B. Hướng F4C. Hướng F1D. Hướng F3

Câu 2: Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây:

*

Các trường hợp có lực điện từ thẳng đứng hướng xuống trên hình vẽ gồm:

A. aB. c, dC. a, bD. Không có

Câu 3: Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây:

*

Các trường hợp có lực điện từ nằm ngang hướng sang trái trên hình vẽ gồm:

A. c, dB. a, bC. aD. Không có

Câu 4: Quan sát hình vẽ

*

Hãy cho biết chiều dòng điện và chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn CD đúng với hình nào trong các hình a, b, c hay d.

A. Hình dB. Hình aC. Hình cD. Hình b

Câu 5: Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây:

*

Các trường hợp có lực điện từ nằm ngang hướng sang phải trên hình vẽ gồm:

A. Không cóB. c, dC.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 Tập 1 Tuần 6 Trang 24, Luyện Từ Và Câu

Xem thêm: Cách Tính Logarit Cơ Số 2 – Biểu Thị Logarit Cơ Số 2 Của 1/8

aD. a, b

Câu 6: Mặt cắt thẳng đứng của một đèn hình trong máy thu hình được vẽ như trong hình vẽ. Tia AA” tượng trưng cho chùm electron đến đập vào màn huỳnh quang M, các ống dây L1, L2 dùng để lái chùm tia electron theo phương nằm ngang. Hỏi đường sức từ trong các ống dây L1, L2 sẽ hướng như thế nào?

*

A. Từ L1 đến L2B. Từ L2 đến L1C. Trong L1 hướng từ dưới lên và từ trên xuống trong L2D. Trong L1 hướng từ trên xuống và từ dưới lên trong L2

Câu 7: Cho các trường hợp tác dụng của lực điện từ lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình vẽ sau:

*

Các trường hợp có dòng điện chạy xuyên vào mặt phẳng tờ giấy gồm:

A. a, b, cB. a, bC. aD. Không có

Câu 8: Cho các trường hợp có lực điện từ tác dụng sau đây:

*

Các trường hợp có lực điện từ thẳng đứng hướng lên trên hình vẽ gồm:

A. a, bB. c, dC. aD. Không có

Câu 9: Cho các trường hợp của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua như hình vẽ:

*

Các trường hợp có cực Bắc (N) ở phía bên phải gồm?

A. a, bB. Không cóC. aD. c, d

Câu 10: Mặt cắt thẳng đứng của một đèn hình trong máy thu hình được vẽ như trong hình vẽ. Tia AA” tượng trưng cho chùm electron đến đập vào màn huỳnh quang M, các ống dây L1, L2 dùng để lái chùm tia electron theo phương nằm ngang. Chùm tia electron chuyển động từ A đến A” thì lực điện từ tác dụng lên các electron có chiều như thế nào?

*

A. Từ trên xuống dưới trong mặt phẳng tờ giấy.B. Thẳng góc với mặt phẳng tờ giấy và từ trước ra sau.C. Từ dưới lên trên trong mặt phẳng tờ giấy.D. Thẳng góc với mặt phẳng tờ giấy và từ sau ra trước.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập