Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 140 : Ôn Tập Về Phân Số

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 75 câu 1

Câu 1.

Đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 140

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm của mỗi hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 75 câu 2

Câu 2. Viết hỗn số chỉ phần đã tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ dưới đây vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 76 câu 3

Câu 3. Rút gọn phân số (theo mẫu):

*

*

*

*

Hướng dẫn giải:

Khi rút gọn phân số có thể làm như sau:

– Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

– Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản.

Đáp án

*

*

*

*

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 76 câu 4

Câu 4. Quy đồng mẫu số các phân số:

a)

*

MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b)

*

c)

*

d)

*

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”.

Hướng dẫn giải:

Khi quy đồng mẫu số hai phân số có thể làm như sau:

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Xem thêm: Thông Tin Đăng Ký Các Khóa Học Marcom Tháng 04/2021, Thông Tin Đăng Ký Các Khóa Học

– Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Lưu ý: MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”

Đáp án

a)

*

b)

*

c)

*

Giữ nguyên phân số

*

.

d)

*

Giữ nguyên phân số

*

.

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 76 câu 5

Câu 5. Điền dấu “ > ; ,{9 over {14}}” class=”lazy” data-src=”https://tex.lingocard.vn?tex=%5Cdisplaystyle%7B9%20%5Cover%20%7B10%7D%7D%5C%2C%3E%5C%2C%7B9%20%5Cover%20%7B14%7D%7D”>

*

Giải vở bài tập Toán 5 tập 2 bài 140 trang 76 câu 6

Câu 6. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

Hướng dẫn giải:

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số

*

*

với mẫu số chung là 8 rồi tìm phân số ở giữa hai phân số đó.

Xem thêm: Cách Bấm Máy Tính Nhanh Máy Tính Casio, Tính Nhanh Nguyên Hàm

Đáp án

Ta thấy: từ vạch 0 đến vạch 1 được chia thành 8 phần bằng nhau. Ta có thể quy đồng hai phân số

*

*

với mẫu số chung là 8.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Bài tập