Toán 8 Phương Trình Tích Sbt Toán 8 Bài 4: Phương Trình Tích

*

Bài 26 trang 9 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 26 trang 9 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau: a) (4x – 10)(24 + 5x = 0 ; b) (3,5 – 7x)(0,1x + 2,3) = 0 ; …

Đang xem: Toán 8 phương trình tích sbt

*

Bài 27 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 10 sách bài tập toán 8. Dùng máy tính bỏ túi để tính giá trị gần đúng các nghiệm của mỗi phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba …

*

Bài 28 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : a) (x – 1)(5x + 3) = (3x – 8)(x – 1) ; …

*

Bài 29 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 29 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau : a) (x – 1)(x^2 + 5x – 2) – (x^3 – 1) = 0 ; …

*

Bài 30 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương trình tích : a) x^2 – 3x + 2 = 0 ; …

*

Bài 31 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 8. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng phương trình tích : …

Xem thêm: Giới Thiệu Về Macro Trong Excel Là Gì ? Cách Tạo Và Chạy 1 Macro Trong Excel

*

Bài 32 trang 10 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 10 sách bài tập toán 8. Cho phương trình (3x + 2k – 5)(x – 3k + 1) = 0, trong đó k là một số. a) Tìm các giá trị của k sao cho một trong các nghiệm của phương trình là x = 1 …

*

Bài 33 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 11 sách bài tập toán 8. Biết rằng x = -2 là một trong các nghiệm của phương trình : x^3 + ax^2 -4x – 4 = 0. a) Xác định giá trị của a ; b) …

*

Bài 34 trang 11 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 34 trang 11 sách bài tập toán 8. Cho biểu thức hai biến f(x, y) = (2x – 3y + 7)(3x + 2y – 1). a) Tìm các giá trị của y sao cho phương trình (ẩn x) f (x,y) = 0, nhận x = -3 làm nghiệm. b) Tìm các giá trị của x sao cho phương trình (ẩn y) f (x,y) = 0, nhận y = 2 làm nghiệm.

Xem thêm: Lý Thuyết Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn, Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn Là Gì

*
*

*

Gửi bài

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lingocard.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Phương trình