Giáo Trình Tin Học Ứng Dụng Excel, Kế Toán Cho Người Đi Làm 4/2021

*

Mô tả môn học

Tin học ứng dụng nâng cao tiếp nối những nội dung của Tin học ứng dụng. Môn học này giúp sinh viên tiếp cận cách thức giải quyết các bài toán kinh tế trong các hệ thống thông tin kinh tế trên cơ sở sử dụng bảng tính điện tử Excel. Cụ thể, môn học này đầu tiên hướng dẫn cách thức sử dụng bảng tính điện tử Excel, sau đó là hướng dẫn sử dụng Excel như là công cụ giải quyết các bài toán thông dụng trong kinh tế, như bài toán khấu hao tài sản cố định, tính toán hiệu quả đầu tư, phân tích mối tương quan, dự báo kinh tế, vân vân.

Đang xem: Tin học ứng dụng excel

Nội dung môn học

Nội dung môn học được chia làm 4 chủ đề :

Chủ đề 1 – Giới thiệu bảng tính điện tử Excel
1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.3 : Ứng dụng cơ bản của Excel trong các hệ thống thông tin kinh tế
2. Ứng dụng Microsoft Excel trong Kinh tế (Đặng Cảnh Thạc, Trần Thanh Thái, Trần Thanh Phong) : Ch. 1, 2, 3, 4, 5, 6
1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.5 : Sử dụng các hàm tài chính trong các hệ thống thông tin kinh tế
Công cụ phân tích số liệuPhân tích dữ liệu thống kê 09-minhhoa.xlsxPhân tích hồi quy tương quan và dự báo kinh tếGiải phương trình và hệ phương trình 11-minhhoa.xlsxBài toán tối ưuThực hành 3Thực hành 3 – bổ sungTham khảo :1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.6 : Phân tích và dự báo trong các hệ thống thông tin kinh tế
1. Giáo trình tin học ứng dụng (Hàn Viết Thuận) : Ch.4 : Sử dụng cơ sở dữ liệu trong các hệ thống thông tin kinh tế

Phương pháp đánh giá

Kết quả học tập được đánh giá dựa vào điểm chuyên cần, kiểm tra và bài thi cuối khoá với các trọng số như sau : 
Kiểm tra : 20% (3 bài)Kiểm tra cuối kỳ : 10%Thi kết thúc học phần : 70% 

Bên cạnh đó, hình thức điểm thưởng / phạt sẽ được áp dụng để đánh giá chuẩn bị bài, trả lời câu hỏi tại lớp và kết quả của bài thực hành. Cứ mỗi 10 điểm thưởng / phạt, sinh viên sẽ được cộng / bị trừ 1 điểm vào tổng số điểm của bài kiểm tra và chuyên cần.

Các bài kiểm tra được thực hiện tuân theo Quy định trong kiểm tra.

Xem thêm: Gnp Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Tính Tổng Sản Lượng Quốc Gia Tổng Hợp Công Thức Kinh Tế Vĩ Mô

Bạn có ý kiến hay muốn thảo luận liên quan đến nội dung môn học này, thì bạn có thể truy cập vào trang web của nhóm mail (mail group) Tin học ứng dụng nâng cao hoặc gởi mail đến địa chỉ của nhóm mail này : thudnc_hce

Nhóm mail này yêu cầu đăng ký để có thể tham gia, đọc bài và viết phản hồi. Bạn cần có một tài khoản của Google (tài khoản email của Gmail) để đăng ký.

Các yêu cầu đăng ký sẽ được hồi đáp không quá 24h.

Xem thêm: Đồ Án Công Nghệ Xử Lý Nước Ngầm Công Suất 8400M3/Ngđ”, Đồ Án Thiết Kế Hệ Thống Xử Lí Nước Ngầm

Sau khi kết thúc khoá học hoặc bạn không muốn nhận các email từ nhóm mail nữa thì bạn thực hiện bỏ đăng ký nhóm như sau : Trong màn hình của nhóm mail, bấm nút Cài đặt của tôi, chọn mục Rời khỏi nhóm này trong danh mục xổ xuống.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Excel